Kardinál Bertone: lidské soužití je založeno na úctě k právu

Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, ukončil v sobotu 4. 12. 2010 svou návštěvu Kazašské republiky, kterou zahájil 30. 11. 2010. Ve dnech 1. – 2. 12. 2010 se účastnil summitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a poté se ve dnech 3. – 4. 12. 2010 setkal s katolickým společenstvím.
Publikováno: 6. 12. 2010 16:15

Vatikán/Astana (KZT): Během pastorační návštěvy v Kazachstánu po ukončení summitu OBSE předsedal kardinál Bertone v pátek 3. prosince 2010, v den památky sv. Františka Xaverského, mši svaté v katolické katedrále v hlavním městě Astana. Na závěr mše svaté odevzdal část relikvií sv. Ondřeje, podobně jak to již učinil v pravoslavné katedrále 30. listopadu 2010. "Jak jsem již naznačil, těší mě, že z pověření Svatého otce Benedikta XVI. mám odevzdat Vašemu arcibiskupovi a metropolitovi Tomáši Petovi zlomek relikvií sv. Ondřeje, uchovávaných v Itálii ve městě Amalfi. Podobné gesto jsem v minulých dnech učinil v pravoslavné katedrále Nanebevzetí. Od této chvíle obě sesterské církve v Astaně budou spojeny uctíváním těchto relikvií, jejichž části, jedna svěřená pravoslavné a druhá katolické komunitě, pocházejí z téhož zdroje.

Tato významná shoda okolností vyjadřuje lépe než slova horlivé úsilí, které má charakterizovat křesťany, aby pokračovali na cestě k jednotě, kterou si přál Pán. Jednota je naše společné povolání, je podmínkou k tomu, aby se Kristovo světlo účinněji šířilo do všech koutů světa a aby se lidé obrátili a byli spaseni. Ano, drazí přátelé, naším úkolem je být vždy a na každém místě 'solí země' a 'světlem světa' (Mt 5, 13.14). Plné opětovné ustavení jednoty křesťanů umožní účinnější evangelizaci. Kéž nám Bůh dopřeje, abychom brzy dosáhli tohoto vytouženého cíle," řekl při předávání relikvie kardinál Bertone.

Kardinál Bertone se v pátek 3. prosince v Astaně ještě setkal s katolickými biskupy Střední Asie a v sobotu 4. prosince navštívil stavbu nové katedrály ve městě Karaganda a klášter sester karmelitánek. Odpoledne pak předsedal v Karagandě mši svaté ve staré katolické katedrále sv. Josefa.

V katedrále sv. Josefa, kterou věřící vybudovali v roce 1978 v době sovětské vlády, kardinál Bertone v homilii mimo jiné zdůraznil: "Lidské soužití je založeno na úctě k právům všech." Touto mší svatou ukončil svou návštěvu katolické komunity čítající více než 200 tisíc věřících v této republice v srdci Střední Asie s více než 15 miliony obyvatel, převážně muslimy.

Kardinál Bertone během homilie ještě připomněl, že pro křesťany je advent dobou očekávání, naděje, naslouchání a zamyšlení, ale je to také příležitost vydat svědectví charity "v bratrské lásce a službě chudým, nemocným a vyloučeným na okraj společnosti" a být "tvůrci smíření a pokoje". Vánoční svátky, které se blíží, znovu oživují v lidech "nádhernou naději v Boží plán", který se naplňuje v Ježíši. "Kdo chce najít Boha, musí neustále vnitřně růst, jít jiným směrem než nám ukazuje materialistická, individualistická a hédonistická mentalita," dodal kardinál. Křesťané by podle něj měli v adventní době přemýšlet o nutnosti změnit mentalitu. "Kdo chce být hoden jména křesťan, musí neustále měnit mentalitu" a změnit "způsob myšlení", aby "překonal iluzi, že člověk má jen viditelný horizontální rozměr, a byl citlivý a pozorný vůči neviditelné, vertikální dimenzi". Poslání kněze v dnešní době je hlásat evangelium, připravovat cestu Pánu, a ne tu vlastní, aby "každý věřící mohl prožít osobní setkání s Kristem zmrtvýchvstalým". Křesťan – jak zdůraznil nakonec státní sekretář – "se musí včlenit do společenského prostředí, ve kterém žije, někdy do obtížných situací, a svědčit o Boží lásce". A úcta k právům každého člověka, i když jiného osobního přesvědčení, je "předpokladem každého autentického lidského soužití", uvedl ve své homilii při mši svaté na závěr svého pobytu v Kazachstánu kardinál Bertone.

Související články

Další aktuality

Podpořme zaměstnávání handicapovaných dívek

Dívčí katolická střední škola Praha handicapované dívky nejen vzdělává, ale rovněž i zaměstnává – ve školní chráněné dílně Inspirace. Prosíme, podpořte nebo svým známým doporučte kampaň na Startovači zaměřenou právě na pomoc zaměstnávání handicapovaných dívek a žen. Zde: https://www.startovac.cz/projekty/inspirace-pro-tebe/ Děkujeme!!!
27.01.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020