Kardinál Bertone: lidské soužití je založeno na úctě k právu

Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, ukončil v sobotu 4. 12. 2010 svou návštěvu Kazašské republiky, kterou zahájil 30. 11. 2010. Ve dnech 1. – 2. 12. 2010 se účastnil summitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a poté se ve dnech 3. – 4. 12. 2010 setkal s katolickým společenstvím.
Publikováno: 6. 12. 2010 16:15

Vatikán/Astana (KZT): Během pastorační návštěvy v Kazachstánu po ukončení summitu OBSE předsedal kardinál Bertone v pátek 3. prosince 2010, v den památky sv. Františka Xaverského, mši svaté v katolické katedrále v hlavním městě Astana. Na závěr mše svaté odevzdal část relikvií sv. Ondřeje, podobně jak to již učinil v pravoslavné katedrále 30. listopadu 2010. "Jak jsem již naznačil, těší mě, že z pověření Svatého otce Benedikta XVI. mám odevzdat Vašemu arcibiskupovi a metropolitovi Tomáši Petovi zlomek relikvií sv. Ondřeje, uchovávaných v Itálii ve městě Amalfi. Podobné gesto jsem v minulých dnech učinil v pravoslavné katedrále Nanebevzetí. Od této chvíle obě sesterské církve v Astaně budou spojeny uctíváním těchto relikvií, jejichž části, jedna svěřená pravoslavné a druhá katolické komunitě, pocházejí z téhož zdroje.

Tato významná shoda okolností vyjadřuje lépe než slova horlivé úsilí, které má charakterizovat křesťany, aby pokračovali na cestě k jednotě, kterou si přál Pán. Jednota je naše společné povolání, je podmínkou k tomu, aby se Kristovo světlo účinněji šířilo do všech koutů světa a aby se lidé obrátili a byli spaseni. Ano, drazí přátelé, naším úkolem je být vždy a na každém místě 'solí země' a 'světlem světa' (Mt 5, 13.14). Plné opětovné ustavení jednoty křesťanů umožní účinnější evangelizaci. Kéž nám Bůh dopřeje, abychom brzy dosáhli tohoto vytouženého cíle," řekl při předávání relikvie kardinál Bertone.

Kardinál Bertone se v pátek 3. prosince v Astaně ještě setkal s katolickými biskupy Střední Asie a v sobotu 4. prosince navštívil stavbu nové katedrály ve městě Karaganda a klášter sester karmelitánek. Odpoledne pak předsedal v Karagandě mši svaté ve staré katolické katedrále sv. Josefa.

V katedrále sv. Josefa, kterou věřící vybudovali v roce 1978 v době sovětské vlády, kardinál Bertone v homilii mimo jiné zdůraznil: "Lidské soužití je založeno na úctě k právům všech." Touto mší svatou ukončil svou návštěvu katolické komunity čítající více než 200 tisíc věřících v této republice v srdci Střední Asie s více než 15 miliony obyvatel, převážně muslimy.

Kardinál Bertone během homilie ještě připomněl, že pro křesťany je advent dobou očekávání, naděje, naslouchání a zamyšlení, ale je to také příležitost vydat svědectví charity "v bratrské lásce a službě chudým, nemocným a vyloučeným na okraj společnosti" a být "tvůrci smíření a pokoje". Vánoční svátky, které se blíží, znovu oživují v lidech "nádhernou naději v Boží plán", který se naplňuje v Ježíši. "Kdo chce najít Boha, musí neustále vnitřně růst, jít jiným směrem než nám ukazuje materialistická, individualistická a hédonistická mentalita," dodal kardinál. Křesťané by podle něj měli v adventní době přemýšlet o nutnosti změnit mentalitu. "Kdo chce být hoden jména křesťan, musí neustále měnit mentalitu" a změnit "způsob myšlení", aby "překonal iluzi, že člověk má jen viditelný horizontální rozměr, a byl citlivý a pozorný vůči neviditelné, vertikální dimenzi". Poslání kněze v dnešní době je hlásat evangelium, připravovat cestu Pánu, a ne tu vlastní, aby "každý věřící mohl prožít osobní setkání s Kristem zmrtvýchvstalým". Křesťan – jak zdůraznil nakonec státní sekretář – "se musí včlenit do společenského prostředí, ve kterém žije, někdy do obtížných situací, a svědčit o Boží lásce". A úcta k právům každého člověka, i když jiného osobního přesvědčení, je "předpokladem každého autentického lidského soužití", uvedl ve své homilii při mši svaté na závěr svého pobytu v Kazachstánu kardinál Bertone.

Související články

Další aktuality

Úřad pro laiky, rodinu a život: Neopouštějme seniory!

Nejstarší generace platí za nynější pandemie nejvyšší cenu, a proto právě toto pokolení, které nás uvedlo do života, církev ubezpečuje o mateřské přítomnosti, blízkosti a duchovní útěše, čteme v dnešním poselství, jež vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život adresoval seniorům.
08.04.2020

Počty každoročně pokřtěných se v ČR mění jen málo, tradiční křty dospělých o Velikonocích budou muset letos počkat.

Počet nových pokřtěných katolíků se každoročně v ČR příliš nemění. V roce 2019 to bylo 15.151 dětí do 1 roku, 3.643 starších dětí a 1.138 dospělých, tedy necelých 20 tisíc nově pokřtěných v katolické církvi, což je o ca 900 osob méně než za rok 2018. Od roku 2010 jsou každoroční počty nově pokřtěných katolíků v ČR obdobné, s pravidelnými přírůstky do katolické církve výrazněji nezahýbaly v posledních letech žádné vnější politicko-sociální události jako například migrační krize nebo povodně.
08.04.2020

Katolický týdeník: Pokus o umlčení řeholí

V polovině dubna si připomínáme 70. výročí od akce K, kterou komunistický režim na desetiletí zásadně omezil řeholní život v Československu. Dvě vlny tohoto tažení proti řeholím znamenaly konec pro 239 klášterů a 2 376 řeholníků skončilo v internaci. Ženské komunity později čekala obdobná akce Ř.
07.04.2020

Inspirace: Velikonoce v rodině

Portál Liturgie.cz připravil videoseriál o tom, jak nás prvky bohoslužby v kostele mohou inspirovat při prožití Velikonoc v domácnosti. Přinášíme odkazy podle jednotlivých dnů Velikonočního tridua - od Zeleného čtvrtku až po Vigilii vzkříšení.
07.04.2020

Před třiceti lety byli J. Graubner, J. Hrdlička, F. V. Lobkowicz a F. Radkovský vysvěceni na biskupy

Dnes je to právě 30 let, co čtyři nově jmenovaní biskupové přijali v Praze a v Olomouci své biskupské svěcení. Biskupy se před 30 lety stali Jan Graubner, dnešní arcibiskup olomoucký, Josef Hrdlička, dnes emeritní pomocný biskup olomoucký, František Václav Lobkowicz, současný biskup ostravsko-opavský a František Radkovský, dnes emeritní biskup plzeňský.
07.04.2020