Kardinál Bertone: lidské soužití je založeno na úctě k právu

Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, ukončil v sobotu 4. 12. 2010 svou návštěvu Kazašské republiky, kterou zahájil 30. 11. 2010. Ve dnech 1. – 2. 12. 2010 se účastnil summitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a poté se ve dnech 3. – 4. 12. 2010 setkal s katolickým společenstvím.
Publikováno: 6. 12. 2010 15:15

Vatikán/Astana (KZT): Během pastorační návštěvy v Kazachstánu po ukončení summitu OBSE předsedal kardinál Bertone v pátek 3. prosince 2010, v den památky sv. Františka Xaverského, mši svaté v katolické katedrále v hlavním městě Astana. Na závěr mše svaté odevzdal část relikvií sv. Ondřeje, podobně jak to již učinil v pravoslavné katedrále 30. listopadu 2010. "Jak jsem již naznačil, těší mě, že z pověření Svatého otce Benedikta XVI. mám odevzdat Vašemu arcibiskupovi a metropolitovi Tomáši Petovi zlomek relikvií sv. Ondřeje, uchovávaných v Itálii ve městě Amalfi. Podobné gesto jsem v minulých dnech učinil v pravoslavné katedrále Nanebevzetí. Od této chvíle obě sesterské církve v Astaně budou spojeny uctíváním těchto relikvií, jejichž části, jedna svěřená pravoslavné a druhá katolické komunitě, pocházejí z téhož zdroje.

Tato významná shoda okolností vyjadřuje lépe než slova horlivé úsilí, které má charakterizovat křesťany, aby pokračovali na cestě k jednotě, kterou si přál Pán. Jednota je naše společné povolání, je podmínkou k tomu, aby se Kristovo světlo účinněji šířilo do všech koutů světa a aby se lidé obrátili a byli spaseni. Ano, drazí přátelé, naším úkolem je být vždy a na každém místě 'solí země' a 'světlem světa' (Mt 5, 13.14). Plné opětovné ustavení jednoty křesťanů umožní účinnější evangelizaci. Kéž nám Bůh dopřeje, abychom brzy dosáhli tohoto vytouženého cíle," řekl při předávání relikvie kardinál Bertone.

Kardinál Bertone se v pátek 3. prosince v Astaně ještě setkal s katolickými biskupy Střední Asie a v sobotu 4. prosince navštívil stavbu nové katedrály ve městě Karaganda a klášter sester karmelitánek. Odpoledne pak předsedal v Karagandě mši svaté ve staré katolické katedrále sv. Josefa.

V katedrále sv. Josefa, kterou věřící vybudovali v roce 1978 v době sovětské vlády, kardinál Bertone v homilii mimo jiné zdůraznil: "Lidské soužití je založeno na úctě k právům všech." Touto mší svatou ukončil svou návštěvu katolické komunity čítající více než 200 tisíc věřících v této republice v srdci Střední Asie s více než 15 miliony obyvatel, převážně muslimy.

Kardinál Bertone během homilie ještě připomněl, že pro křesťany je advent dobou očekávání, naděje, naslouchání a zamyšlení, ale je to také příležitost vydat svědectví charity "v bratrské lásce a službě chudým, nemocným a vyloučeným na okraj společnosti" a být "tvůrci smíření a pokoje". Vánoční svátky, které se blíží, znovu oživují v lidech "nádhernou naději v Boží plán", který se naplňuje v Ježíši. "Kdo chce najít Boha, musí neustále vnitřně růst, jít jiným směrem než nám ukazuje materialistická, individualistická a hédonistická mentalita," dodal kardinál. Křesťané by podle něj měli v adventní době přemýšlet o nutnosti změnit mentalitu. "Kdo chce být hoden jména křesťan, musí neustále měnit mentalitu" a změnit "způsob myšlení", aby "překonal iluzi, že člověk má jen viditelný horizontální rozměr, a byl citlivý a pozorný vůči neviditelné, vertikální dimenzi". Poslání kněze v dnešní době je hlásat evangelium, připravovat cestu Pánu, a ne tu vlastní, aby "každý věřící mohl prožít osobní setkání s Kristem zmrtvýchvstalým". Křesťan – jak zdůraznil nakonec státní sekretář – "se musí včlenit do společenského prostředí, ve kterém žije, někdy do obtížných situací, a svědčit o Boží lásce". A úcta k právům každého člověka, i když jiného osobního přesvědčení, je "předpokladem každého autentického lidského soužití", uvedl ve své homilii při mši svaté na závěr svého pobytu v Kazachstánu kardinál Bertone.

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Uvedení arcibiskupa Graubnera na svatovojtěšský stolec

V sobotu 2. července 2022 předal dosavadní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka pražskou arcidiecézi svému nástupci v úřadu, dosavadnímu olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi. Prohlédněte si fotografie od členů spolku Člověk a Víra.
02.07.2022

Mons. Jan Graubner se stal novým pražským arcibiskupem

Dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner po přečtení papežské buly při dnešní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec, a stal se tak 37. pražským arcibiskupem, metropolitou a primasem českým.
02.07.2022

Fotogalerie: Apoštolský nuncius dorazil na pražské arcibiskupství

Nový papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo přiletěl v pátek 1. července 2022 do Prahy. Svou misi vatikánského vyslance v ČR zahájil po předání kopie pověřovacích listin na Arcibiskupství pražském, kde ho slavnostně přivítali čeští a moravští biskupové.
01.07.2022

Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo je již v České republice

Apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo dnes 1. července 2022 krátce před polednem přistál v České republice. Již na letišti ho přivítali zástupci ČBK a apoštolské nunciatury. Jeho první kroky směřovaly na ministerstvo zahraničních věcí, kde předal ředitelce diplomatického protokolu kopie pověřovacích listin. Poté se vydal na Arcibiskupství pražské, kde ho čekalo oficiální přivítání za účasti českých a moravských biskupů.
01.07.2022

Fotogalerie: Rozloučení s arcibiskupem Janem Graubnerem

Věřící olomoucké arcidiecéze se svým pastýřem, arcibiskupem Janem Graubnerem, který stál v čele diecéze 30 let, rozloučili včera 30. července 2022 při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci.
01.07.2022