Kardinál Bertone: lidské soužití je založeno na úctě k právu

Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, ukončil v sobotu 4. 12. 2010 svou návštěvu Kazašské republiky, kterou zahájil 30. 11. 2010. Ve dnech 1. – 2. 12. 2010 se účastnil summitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a poté se ve dnech 3. – 4. 12. 2010 setkal s katolickým společenstvím.
Publikováno: 6. 12. 2010 15:15

Vatikán/Astana (KZT): Během pastorační návštěvy v Kazachstánu po ukončení summitu OBSE předsedal kardinál Bertone v pátek 3. prosince 2010, v den památky sv. Františka Xaverského, mši svaté v katolické katedrále v hlavním městě Astana. Na závěr mše svaté odevzdal část relikvií sv. Ondřeje, podobně jak to již učinil v pravoslavné katedrále 30. listopadu 2010. "Jak jsem již naznačil, těší mě, že z pověření Svatého otce Benedikta XVI. mám odevzdat Vašemu arcibiskupovi a metropolitovi Tomáši Petovi zlomek relikvií sv. Ondřeje, uchovávaných v Itálii ve městě Amalfi. Podobné gesto jsem v minulých dnech učinil v pravoslavné katedrále Nanebevzetí. Od této chvíle obě sesterské církve v Astaně budou spojeny uctíváním těchto relikvií, jejichž části, jedna svěřená pravoslavné a druhá katolické komunitě, pocházejí z téhož zdroje.

Tato významná shoda okolností vyjadřuje lépe než slova horlivé úsilí, které má charakterizovat křesťany, aby pokračovali na cestě k jednotě, kterou si přál Pán. Jednota je naše společné povolání, je podmínkou k tomu, aby se Kristovo světlo účinněji šířilo do všech koutů světa a aby se lidé obrátili a byli spaseni. Ano, drazí přátelé, naším úkolem je být vždy a na každém místě 'solí země' a 'světlem světa' (Mt 5, 13.14). Plné opětovné ustavení jednoty křesťanů umožní účinnější evangelizaci. Kéž nám Bůh dopřeje, abychom brzy dosáhli tohoto vytouženého cíle," řekl při předávání relikvie kardinál Bertone.

Kardinál Bertone se v pátek 3. prosince v Astaně ještě setkal s katolickými biskupy Střední Asie a v sobotu 4. prosince navštívil stavbu nové katedrály ve městě Karaganda a klášter sester karmelitánek. Odpoledne pak předsedal v Karagandě mši svaté ve staré katolické katedrále sv. Josefa.

V katedrále sv. Josefa, kterou věřící vybudovali v roce 1978 v době sovětské vlády, kardinál Bertone v homilii mimo jiné zdůraznil: "Lidské soužití je založeno na úctě k právům všech." Touto mší svatou ukončil svou návštěvu katolické komunity čítající více než 200 tisíc věřících v této republice v srdci Střední Asie s více než 15 miliony obyvatel, převážně muslimy.

Kardinál Bertone během homilie ještě připomněl, že pro křesťany je advent dobou očekávání, naděje, naslouchání a zamyšlení, ale je to také příležitost vydat svědectví charity "v bratrské lásce a službě chudým, nemocným a vyloučeným na okraj společnosti" a být "tvůrci smíření a pokoje". Vánoční svátky, které se blíží, znovu oživují v lidech "nádhernou naději v Boží plán", který se naplňuje v Ježíši. "Kdo chce najít Boha, musí neustále vnitřně růst, jít jiným směrem než nám ukazuje materialistická, individualistická a hédonistická mentalita," dodal kardinál. Křesťané by podle něj měli v adventní době přemýšlet o nutnosti změnit mentalitu. "Kdo chce být hoden jména křesťan, musí neustále měnit mentalitu" a změnit "způsob myšlení", aby "překonal iluzi, že člověk má jen viditelný horizontální rozměr, a byl citlivý a pozorný vůči neviditelné, vertikální dimenzi". Poslání kněze v dnešní době je hlásat evangelium, připravovat cestu Pánu, a ne tu vlastní, aby "každý věřící mohl prožít osobní setkání s Kristem zmrtvýchvstalým". Křesťan – jak zdůraznil nakonec státní sekretář – "se musí včlenit do společenského prostředí, ve kterém žije, někdy do obtížných situací, a svědčit o Boží lásce". A úcta k právům každého člověka, i když jiného osobního přesvědčení, je "předpokladem každého autentického lidského soužití", uvedl ve své homilii při mši svaté na závěr svého pobytu v Kazachstánu kardinál Bertone.

Související články

Další aktuality

Biskup Malý ke Světovému dni seniorů a prarodičů

Přinášíme zamyšlení biskupa Václava Malého ke Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 25. července ustanovil papež František. Ve svém textu se pražský pomocný biskup a předseda Rady Iustitia et Pax při ČBK vrací i k nedávnému svátku sv. Marie Magdalény.
26.07.2021

Slováci se připravují na návštěvu papeže modlitbou růžence

„Zveme lidi dobré vůle, aby se zapojili do přípravy duchovní kytice, na které bude každý z účastníků vlastnit jeden květ. Příprava potrvá 40 dní od 7. srpna do 15. září. Během těchto 40 dní se účastníci pomodlí denně modlitbu růžence - v kostele, doma nebo v rámci svého společenství. Modlitba růžence bude za Slovensko a za papeže Františka,“ zvou Papežská misijní díla na Slovensku věřící k modlitbě růžence.
26.07.2021

Dokumentaristé Paměti národa hledají svědectví!

Dokumentaristé Paměti národa se obrací na věřící, aby jim pomohli najít ty, kteří díky své víře trpěli v období komunistické totality: „Mezi pravidelnými návštěvníky vašeho kostela jsou jistě i lidé, kteří za sebou mají pohnuté osudy. V lavicích vedle vás možná sedávají bývalí muklové z uranových dolů, lidé vyšetřovaní Státní bezpečností, lidé, kteří někomu pomáhali překonat československé hranice, nebo se o to dokonce sami pokusili. Jsou mezi vámi lidé, kteří byli kvůli své víře v Boha perzekvováni. Pomozte nám je najít!"
26.07.2021

Olympijský kaplan našim sportovcům na dálku žehná

V pátek 23. července 2021 zaplál po ročním odložení na zahajovacím ceremoniálu nad Tokiem oheň XXXII. olympijských her. „Prosím všechny o modlitbu za naše sportovce i celý realizační tým," vyzývá kaplan českého olympijského týmu P. Oldřich Chocholáč z brněnské diecéze.
26.07.2021

Papež: Mladí a staří se potřebují navzájem

Po nedělní polední modlitbě Anděl Páně ve Vatikánu papež František během svých pozdravů připomněl dnešní Světový den prarodičů a seniorů a vyzval k vzájemnému setkávání obohacování a respektu.
25.07.2021