Mauzoleum olomouckých biskupů je přístupné veřejnosti

V kryptě olomoucké katedrály sv. Václava bylo v pátek 17. 12. 2010 otevřeno Mauzoleum olomouckých biskupů. Slavnostní události, spojené s vernisáží výstavy zrestaurovaných uměleckých předmětů ze sbírek katedrály, se zúčastnil arcibiskup Jan Graubner, velvyslanci Norska a Rakouska i zástupci kraje a města.
Publikováno: 20. 12. 2010 17:15

Olomouc: Mauzoleum olomouckých biskupů bylo v kryptě katedrály sv. Václava zbudováno jako volné pokračování vnější opravy katedrály. V úterý 2. listopadu byly do cínových sarkofágů uloženy ostatky významných olomouckých biskupů, slavnostní otevření mauzolea proběhlo za přítomnosti významných hostí v pátek 17. prosince. Součástí programu byla též vernisáž výstavy, která v horním patře krypty představuje expozici zrestaurovaných sbírkových předmětů olomoucké katedrály, a také premiéra filmu Katedrála sv. Václava Olomouc, který připravilo Studio Velehrad. Výstava bude v kryptě otevřena během vánočního období a znovu pak bude pro veřejnost přístupná od jara.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner při slavnostním zahájení připomenul, že člověk má povinnost uchovávat historické dědictví pro budoucnost. "Zároveň si myslím, že máme i jinou zodpovědnost. Být nejen muzejníky, ale i těmi, kteří vytvářejí krásu, ušlechtilost a podílejí se na tom, co nejhezčího bude možné odkázat generacím dalším," řekl metropolita moravský.

Velvyslanec Norského království Jens Eikaas ve svém vystoupení zmínil, že od roku 2004 vstoupilo do EU dvanáct nových zemí včetně ČR. "Naší odpovědností je postarat se o jejich budoucnost v Evropě. Ochrana kulturního dědictví je jedním z nejdůležitějších úkolů – děje se tak prostřednictvím Finančního mechanizmu Norska, který tak posiluje kulturní spojení mezi Evropou a Norskem," řekl také. Podle velvyslance více než polovina finančních příspěvků z norských fondů České republice směřuje do ochrany kulturního dědictví. Norsko se bude nadále snažit redukovat rozdíly mezi jednotlivými státy Evropy. "Chci poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a chci také poděkovat arcibiskupu Graubnerovi za pozvání. Jsem rád, že mohu vidět výsledky projektu a to, že peníze tu jsou vynaloženy dobře," uzavřel norský velvyslanec Jens Eikaas.

Velvyslanec Rakouska Ferdinand Trauttmansdorff poděkoval za pozvání jako představitel Rakouska. Zdůraznil také podíl Norska na záchraně evropského kulturního dědictví a dodal, že díky tomuto ukončenému projektu bude do Olomouce přicházet více turistů a norské fondy tak přinesou své plody i pro region. "Osobně jsem dojat a děkuji panu arcibiskupovi za pozvání. Má pro mne zvláštní význam už proto, že biskup Trauttmansdorff, jediný člověk z naší rodiny, který nastoupil kněžskou dráhu, je zde v Olomouci pochován," řekl. Jak dále uvedl rakouský velvyslanec, jeho příbuzný biskup přinesl do Olomouce osvícenství. "Stál u zrodu charitativních zařízení pro kněze, snažil se, aby se barokní život olomouckých biskupů stal skromnějším, a ukazoval tak cestu do budoucnosti. Můžeme se radovat a být hrdi na památku, kterou v Olomouci zanechal," dodal velvyslanec. Podle něj měl jeho příbuzný arcibiskup výhodu, že tu žil a rychle se naučil česky. "Až přijedu příště, snad už nebudu potřebovat tlumočníka a budu hovořit stejně dobře česky jako můj předek," dodal Ferdinand Trauttmansdorff s úsměvem.

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák zmínil, že byl členem skupiny, která dojednávala Finanční mechanizmus Norska. "Hledali jsme tehdy správné využití, v Olomouckém kraji se takto opravila také bazilika na Svatém Kopečku či park v Loučné nad Desnou,"  řekl mimo jiné. Zbývající podíl rozpočtu jednotlivých projektů většinou dofinancovává Olomoucký kraj.

Díky jménem Statutárního města Olomouc vyjádřil také první náměstek primátora Ivo Vlach. "V těchto prostorách je dobré si připomenout křesťanské kořeny, které byly řadu let zapomenuty. Je to zároveň symbolika něčeho, co jsme prožívali v dávné minulosti," podotkl a poděkoval také Norskému království za to, že pomohlo k záchraně a obnově této části kulturního dědictví.

Podle tiskové mluvčí projektu Ivany Jeništové činil celkový rozpočet projektu Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci celkem 994.600 euro, z toho 84,25 % poskytl Finanční mechanizmus Norska a zbylými 15,75 % se podílel Olomoucký kraj.

Fotoreportáž ze slavnostního otevření naleznete zde: www.oldom.cz

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022