Mauzoleum olomouckých biskupů je přístupné veřejnosti

V kryptě olomoucké katedrály sv. Václava bylo v pátek 17. 12. 2010 otevřeno Mauzoleum olomouckých biskupů. Slavnostní události, spojené s vernisáží výstavy zrestaurovaných uměleckých předmětů ze sbírek katedrály, se zúčastnil arcibiskup Jan Graubner, velvyslanci Norska a Rakouska i zástupci kraje a města.
Publikováno: 20. 12. 2010 18:15

Olomouc: Mauzoleum olomouckých biskupů bylo v kryptě katedrály sv. Václava zbudováno jako volné pokračování vnější opravy katedrály. V úterý 2. listopadu byly do cínových sarkofágů uloženy ostatky významných olomouckých biskupů, slavnostní otevření mauzolea proběhlo za přítomnosti významných hostí v pátek 17. prosince. Součástí programu byla též vernisáž výstavy, která v horním patře krypty představuje expozici zrestaurovaných sbírkových předmětů olomoucké katedrály, a také premiéra filmu Katedrála sv. Václava Olomouc, který připravilo Studio Velehrad. Výstava bude v kryptě otevřena během vánočního období a znovu pak bude pro veřejnost přístupná od jara.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner při slavnostním zahájení připomenul, že člověk má povinnost uchovávat historické dědictví pro budoucnost. "Zároveň si myslím, že máme i jinou zodpovědnost. Být nejen muzejníky, ale i těmi, kteří vytvářejí krásu, ušlechtilost a podílejí se na tom, co nejhezčího bude možné odkázat generacím dalším," řekl metropolita moravský.

Velvyslanec Norského království Jens Eikaas ve svém vystoupení zmínil, že od roku 2004 vstoupilo do EU dvanáct nových zemí včetně ČR. "Naší odpovědností je postarat se o jejich budoucnost v Evropě. Ochrana kulturního dědictví je jedním z nejdůležitějších úkolů – děje se tak prostřednictvím Finančního mechanizmu Norska, který tak posiluje kulturní spojení mezi Evropou a Norskem," řekl také. Podle velvyslance více než polovina finančních příspěvků z norských fondů České republice směřuje do ochrany kulturního dědictví. Norsko se bude nadále snažit redukovat rozdíly mezi jednotlivými státy Evropy. "Chci poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a chci také poděkovat arcibiskupu Graubnerovi za pozvání. Jsem rád, že mohu vidět výsledky projektu a to, že peníze tu jsou vynaloženy dobře," uzavřel norský velvyslanec Jens Eikaas.

Velvyslanec Rakouska Ferdinand Trauttmansdorff poděkoval za pozvání jako představitel Rakouska. Zdůraznil také podíl Norska na záchraně evropského kulturního dědictví a dodal, že díky tomuto ukončenému projektu bude do Olomouce přicházet více turistů a norské fondy tak přinesou své plody i pro region. "Osobně jsem dojat a děkuji panu arcibiskupovi za pozvání. Má pro mne zvláštní význam už proto, že biskup Trauttmansdorff, jediný člověk z naší rodiny, který nastoupil kněžskou dráhu, je zde v Olomouci pochován," řekl. Jak dále uvedl rakouský velvyslanec, jeho příbuzný biskup přinesl do Olomouce osvícenství. "Stál u zrodu charitativních zařízení pro kněze, snažil se, aby se barokní život olomouckých biskupů stal skromnějším, a ukazoval tak cestu do budoucnosti. Můžeme se radovat a být hrdi na památku, kterou v Olomouci zanechal," dodal velvyslanec. Podle něj měl jeho příbuzný arcibiskup výhodu, že tu žil a rychle se naučil česky. "Až přijedu příště, snad už nebudu potřebovat tlumočníka a budu hovořit stejně dobře česky jako můj předek," dodal Ferdinand Trauttmansdorff s úsměvem.

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák zmínil, že byl členem skupiny, která dojednávala Finanční mechanizmus Norska. "Hledali jsme tehdy správné využití, v Olomouckém kraji se takto opravila také bazilika na Svatém Kopečku či park v Loučné nad Desnou,"  řekl mimo jiné. Zbývající podíl rozpočtu jednotlivých projektů většinou dofinancovává Olomoucký kraj.

Díky jménem Statutárního města Olomouc vyjádřil také první náměstek primátora Ivo Vlach. "V těchto prostorách je dobré si připomenout křesťanské kořeny, které byly řadu let zapomenuty. Je to zároveň symbolika něčeho, co jsme prožívali v dávné minulosti," podotkl a poděkoval také Norskému království za to, že pomohlo k záchraně a obnově této části kulturního dědictví.

Podle tiskové mluvčí projektu Ivany Jeništové činil celkový rozpočet projektu Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci celkem 994.600 euro, z toho 84,25 % poskytl Finanční mechanizmus Norska a zbylými 15,75 % se podílel Olomoucký kraj.

Fotoreportáž ze slavnostního otevření naleznete zde: www.oldom.cz

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019