Rok 2010 byl pro Benedikta XVI. intenzivní

Tak charakterizoval letošní rok pontifikátu Benedikta XVI. v rozhovoru pro Vatikánské rádio P. Federico Lombardi, ředitel Tiskového střediska Svatého stolce, Vatikánského rádia a Vatikánské televize.
Publikováno: 29. 12. 2010 16:45

Vatikán: Pět zahraničních apoštolských cest a čtyři pastorační návštěvy na území Itálie, apoštolská exhortace Verbum Domini, kardinálská konzistoř, 45 generálních audiencí a kniha rozhovorů Světlo světa. To je jen několik údajů, dokreslujících činnost Benedikta XVI. v roce 2010. Dvanáct intenzivních měsíců, ve kterých nechyběly obtížné momenty. Rok, který nejvíce poznamenaly skandály sexuálních deliktů v řadách kněží, jak zdůraznil papež v pravidelné promluvě k římské kurii na závěr letošního roku.

P. Federico Lombardi k tomu poznamenává:

"Problém letošního roku není vůbec nový. V zemích jako Spojené státy vyvstal s velkou intenzitou již před více než deseti lety. Také v Irsku se objevil již v minulých letech a v roce 2009 se s ním papež vyrovnával společně s irskými biskupy, kdy také oznámil vydání zvláštního listu k tomuto problému. Je však pravda, že během tohoto roku se problém ukázal znovu i v ostatních evropských zemích, což vyvolalo značnou reakci a znechucení. Četná papežova mluvená i písemná vystoupení jsou příkladná co do způsobu a ducha, s nímž k problému přistupuje. Při různých příležitostech prokázal schopnost naslouchat a chápat oběti a mít účast na jejich utrpení. Mnohokrát vyzval církev ke hluboké obnově. Připomeňme závěrečnou promluvu Roku kněží, která všechny velice hluboce zasáhla. Povzbudil také ty, kteří jsou zapojeni do preventivních opatření a procesu uzdravování oněch zranění. Jsme tedy na správné cestě k překonání dramatu tohoto pohoršení, které se hluboce dotklo mnoha lidí, ale které musí být chápáno i jako příležitost k obnově schopnosti naslouchat těmto problémům a hluboce nad nimi uvažovat. To znamená nejenom nad otázkou kněžské svatosti, ale také nad tématy sexuality a respektování osoby v dnešním světě, kde častokrát tento respekt chybí, právě pokud jde o dimenzi sexuality a citové oblasti. Doufám, že z tohoto velkého dramatu vzejde impuls pro obnovu církve a také na hlubší rovině angažování ve službách důstojnosti lidské osoby a svatosti života."

Papež věnoval letošní poselství ke Světovému dni míru tématu náboženské svobody: tématu dramaticky aktuálnímu vzhledem k vyhrocení pronásledování křesťanů…

"Když mluvíme o pronásledováních, myslíme obvykle na Blízký východ, ale je bohužel pravdou, že také v mnoha jiných částech světa existují problémy: například v Indii, na Filipínách a na dalších místech Asie. V posledních měsících nás velmi zarmoutily překážky kladené svobodě náboženství a svědomí křesťanů v Číně. V tomto směru došlo k několika důležitým vyjádřením ze strany vatikánských představitelů. Poselství k letošnímu Světovému dni míru nicméně vyzývá také k rozšíření obzoru směrem k západním sekularizovaným společnostem. Poprvé byl v dokumentu římské kurie použit výraz 'kristianofobie', který se týká také našich zemí a našich kultur. Označuje pokus vytlačit na okraj veřejného života zejména křesťanské symboly a projevy křesťanského života. Důraz kladený na právo výslovně a svobodně praktikovat křesťanskou víru ve všech oblastech světa, včetně sekularizovaných zemí, jako na přínos k dobrému životu společnosti bylo jedno z nejdůležitějších poselství Svatého otce během návštěvy ve Spojeném království a bylo velice pozorně vyslechnuto zejména v jeho promluvě ve Westminster Hall."

Jedním ze silných momentů života církve roku 2010 byla synoda biskupů pro Blízký východ. Také při této příležitosti nám papež připomněl, že křesťané mají nejenom ve Svaté zemi prosazovat smíření a vytvářet pokoj…

"Přestože došlo i těsně po synodě k projevům násilí vůči křesťanům – připomeňme atentát na kostel v Bagdádu – zanechala synoda dojem vitality, nasazení a touhy křesťanů nejrůznějších ritů tohoto regionu aktivně vydávat svědectví. I přes trvající těžkosti byla proto znamením naděje."

Benedikt XVI. podnikl letos mnoho pastoračních návštěv: čtyři po Itálii a pět zahraničních. Cesta do Spojeného království, jak papež sám poznamenal, je památná také vzhledem k beatifikaci Johna Henryho Newmana…

"Postava Newmana byla pro tuto cestu velmi důležitá. Pro tohoto papeže má Newman ústřední význam, pokud jde o vztah mezi vírou, rozumem a spiritualitou. V nedávné promluvě k římské kurii papež vyzdvihnul navíc ještě jeden aspekt, který nebyl prohlouben během cesty do Velké Británie, a tím je otázka svědomí, totiž čím je svědomí pro kardinála Newmana. Je to řídící kritérium hledání pravdy. Papež podal Newmanovu osobnost zejména anglofonnímu světu, ale také všeobecné církvi jako zářivou postavu v dobách, kdy je třeba i uprostřed těžkostí neustále hledat cestu v kontextu velmi náročné kulturní, náboženské a duchovní diskuse."

Mezi rozhodnutími Svatého otce, která mají dlouhodobou perspektivu, je také letošní ustanovení Papežské rady pro novou evangelizaci. Vybaví se také formulace "nádvoří pohanů" jako nabídka Benedikta XVI. k diskusi pro lidi dnešní doby…

"Ustanovení nové Papežské rady bylo možná překvapivé, protože panovalo mínění, že v rámci římské kurie není třeba nových institucí. Je to však velmi jasný signál, že zvěst evangelia je i uprostřed těžkostí prioritou poslání církve. Papežská rada pro novou evangelizaci má specifický význam, ale má pracovat v tom nejširším kontextu poslání církve a tematizovat výslovnou zvěst evangelia právě pro dnešní dobu."

Označil jste knihu rozhovorů s Benediktem XVI. "Světlo světa" jako "akt opravdové komunikační odvahy". Co je podle Vás onou výzvou, kterou klade Benedikt XVI. pracovníkům médií, která jsou fenoménem charakterizujícím ba definujícím éru, ve které žijeme?

"Pokračujeme v objevování specifických charakteristik papeže Benedikta XVI. v oblasti komunikace. Byla tu představa, že tento papež vzhledem ke svému velkému předchůdci není komunikativní. Ve skutečnosti však pro svá sdělení nachází formulace, jež jsou původní a charakteristické, ale také nové z hlediska papeže. Stačí připomenout knihu Ježíš Nazaretský, jejíž druhou část očekáváme a bude snad později doplněna i třetí částí. Je to kniha teologicko-duchovní povahy, kterou napsal osobně papež – teolog a která představuje obrovskou novotu tohoto pontifikátu stejně jako zmíněná kniha rozhovorů. Zajisté jsou vyjádřením papežova uvažování a hledání vhodných a souzvučných cest jeho komunikativní osobnosti. Rád bych zmínil také další klasické formy jeho komunikace, jimiž jsou homilie, katecheze nebo zásadní promluvy. Zejména homilie charakterizují službu tohoto papeže a jeho obrovský přínos k syntéze mezi teologií a spiritualitou pro dnešní církev: je mistrem nejenom homiletiky pro celou církev."

Další aktuality

Díky finanční podpoře České biskupské konference získalo 117 iráckých domácností zdroj obživy

Válka v Iráku skončila již před několik lety, velké množství Iráčanů se však stále potýká s následky mnohaletého konfliktu, především ztrátou domova a zdrojů obživy. Řada z nich přišla ve válce takřka o všechno a stojí před nelehkou výzvou, jak zajistit obnovu svých hospodářství, podnikání a živobytí. Stejně náročná je situace i pro navrátilce do válkou zpustošené oblasti Ninive, centra iráckých křesťanů. Česká biskupská konference vloni věnovala na obnovu této oblasti 15 milionů korun, díky nimž se podařilo pomoci 117 iráckým domácnostem zajistit trvalý zdroj obživy.
24.09.2021

Papež František zahájil zasedání evropských biskupů

Ve včerejší podvečer předsedal papež František u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice mši svaté, která zahájila plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (potrvá do 26. 9.).
24.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021