Biskupové zvou na Světové dny mládeže do Madridu

Čeští a moravští biskupové zvou mladé lidi na Světové dny mládeže (SDM) do Madridu (16. – 21. 8. 2011) a na slavení SDM na diecézní úrovni na Květnou neděli, kdy se po celém světě biskupové setkávají s mladými lidmi své diecéze. Přinášíme pozvání českých a moravských biskupů.
Publikováno: 1. 4. 2011 21:15

Pražský arcibiskup Dominik Duka adresoval mladým lidem dopis, který byl čten při bohoslužbách na první neděli v únoru 2011. V dopise arcibiskup Duka píše: "O letošních prázdninách se chceme setkat se Svatým otcem Benediktem XVI. v Madridu v rámci Světových dní mládeže. Je to tradice, za kterou vděčíme papeži Janu Pavlu II., kterého budeme  v Madridu již moci nazývat blahoslaveným tj. šťastným. V Madridu můžeme pod ochranou Panny Marie, jejíž památná socha je uctívána v dostavěné madridské katedrále, poděkovat oběma papežům, předešlému i nynějšímu, za zájem o život a budoucnost mladé generace. Španělsko je zemí, kde hlásal evangelium sv. Jakub Starší, kam putuje Evropa, ale i současný svět, již po staletí. ... Zvu vás spolu s ostatními otci biskupy, kteří se též vydáváme do Madridu, na tuto cestu."

Českobudějovický biskup Jiří Paďour, delegát pro mládež za Českou biskupskou konferenci, ve spolupráci s televizí Noe připravil videopozvánku  na SDM do Madridu, v které říká: "Mojí drazí mladí přátelé, srdečně Vás zvu do Madridu. Zažil jsem sám šestkrát mezinárodní setkání mládeže se Svatým otcem, bylo to v Częstochowé, Paříži, Římě, Torontu, Kolíně nad Rýnem a dokonce v Austrálii, v Sydney. Všechno to bylo vždy nádherné a jiné, bylo to jiné složením, ale vždycky podivuhodné tím, že se setkáváme ze všech národů. A mě přitom vždycky napadá nádherná myšlenka. Pane Ježíši, přeci jen se Ti to daří získávat učedníky ze všech národů. I když různým způsobem, v různé intenzitě, ale je to potom paráda, když se sejdeme. Proč? Protože jsi nás vychovával, některé v Africe, některé v Evropě… Sdílíme si to, co máme společné a obohacujeme se tím, co je různé. A když jsme pohromadě, je to jásot, mládí se raduje, ale není tam nepořádek, nejsou tam drogy, alkohol…ale radost. A když začne liturgie, tak je ticho, úžasné ticho, aniž by ho někdo dirigoval, poroučel. Ono vychází z nás, že chceme slyšet, naslouchat a že chceme projevit Pánu Bohu úctu a respektovat i ostatní. Taky je to velký zážitek univerzality, křesťanské víry a vzájemnosti. A tak se těším v Madridu na shledanou. S Pánem Bohem."

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve svém pozvání vzpomněl na osobní účast na předcházejících Světových dnech: "Z vlastní zkušenosti vím, že každé takové setkání je úžasnou zkušeností a příležitostí k hlubokým zážitkům pramenících ze setkání se světovou církví. S její růzností v jednotě, s jejím životem i duchovní tradicí. Myslím, že na každého účastníka, který bude účasten s otevřeným srdcem, čeká řada inspirativních podnětů pro jeho osobní život. Velkým významem světových setkání je však nejen vědomí sounáležitosti mezi sebou, ale i s kněžími, biskupy a se Svatým otcem." Na diecézní setkání v sobotu před Květnou nedělí (9. dubna 2011) zve mladé lidi také plakát distribuovaný po celé diecézi.

Královéhradecký biskup Josef Kajnek mladé lidi vyzývá, aby se nechali vést mottem SDM Madrid: „Mnozí jste se dočetli v letošním poselství Svatého otce mládeži, s jakou naléhavostí Vás vybízí k zakotvení života v Kristu a ve víře. Kdo jste si na to ještě nenašli čas, tak si prosím tato jasná slova přečtěte - papež píše: ´Mnoho mladých lidí zakouší hlubokou touhu po osobních vztazích prožívaných v pravdě a solidaritě..., aby vybudovali opravdová přátelství, poznali pravou lásku, založili rodinu, která zůstane jednotná, dosáhli osobního naplnění a skutečné jistoty.´ K tomu nelze dodat více, než že jsem přesvědčen, že každý, kdo poctivě promýšlí svůj život, objevuje právě tuto velmi přesně popsanou touhu. Nenechte si nabídkami a hlukem dnešního světa vzít schopnost přemýšlet o svém životním směru.“ Biskup Kajnek zve mladé lidi na SDM v Madridu a vyzývá je, aby se nebáli uskutečnit živé setkání univerzální církve s jejím pastýřem - Svatým otcem Benediktem XVI. a třeba i s těmi, se kterými se setkávají prostřednictvím virtuální komunikace.

Litoměřický biskup Jan Baxant oslovuje mladé lidi v dopise, který kněží přečtou ve farnostech litoměřické diecéze tuto postní neděli (3. 4. 2011). Zve je na diecézní setkání mládeže v Litoměřicích, které bude rovněž pozvánkou na setkání se Svatým otcem v Madridu: "Drazí přátelé, přijměte ještě jednou mé srdečné pozvání na diecézní setkání mládeže 15. a 16. dubna, abychom se povzbudili ve víře a v Kristu zapustili kořeny. Ujišťuji vás, že na vás každý den pamatuji v modlitbě a vyprošuji vám a vašim blízkým hojné Boží požehnání." V dopise je zdůrazněno, že letošní rok je výjimečný právě srpnovým setkáním světové mládeže s papežem Benediktem XVI.  Mons. Jan Baxant vyzval již v závěru loňského roku k přípravě na tuto pouť skrze společnou modlitbu a účast každého mladého člověka z litoměřické diecéze v Madridu se chystá podpořit částkou 1000,- Kč.  

Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz OP ve svém dopise kromě pozvání na diecézní setkání ve Štramberku 8. a 9. dubna 2011 také připomněl slova papeže Benedikta XVI. z poselství k 26. světovému dni mládeže v Madridu: "Milí přátelé, znovu vás zvu, abyste se zúčastnili Světového dne mládeže v Madridu. Očekávám s velkou radostí každého z vás. Ježíš Kristus touží po tom, aby vás skrze církev mohl upevnit ve víře. Rozhodnutí věřit v Ježíše Krista a následovat ho není jednoduché. Brání nám v něm naše osobní selhání a mnoho hlasů, které nás orientují na snadnější cesty. Neztrácejte naději. Raději hledejte podporu křesťanského společenství, podporu církve! Milí mladí přátelé, církev závisí na vás! Potřebuje vaši živou víru, vaši tvořivou křesťanskou lásku a sílu vaší naděje. Vaše přítomnost obnovuje, omlazuje a dává církvi novou energii. Proto je Světový den mládeže milostí nejen pro vás, ale pro celý Boží lid."

Plzeňský biskup František Radkovský také zdůraznil mimořádnost letošního roku, kdy se Světový den mládeže slaví vlastně dvakrát: "Rok 2011 je však výjimečný tím, že mimo setkání v diecézích, se mládež z celého světa v srpnu sejde se Svatým otcem v Madridu. Nebudou tam chybět ani mladí Češi, kteří po cestě na několik dnů navštíví Tarragonu a Barcelonu u Středozemního moře. Pokud byste se chtěli také vydat na tuto cestu se mnou a s mladými z naší diecéze, neváhejte, a co nejdříve se obraťte na Diecézní centrum mládeže v Plzni. Bude to jistě neopakovatelný zážitek a povzbuzení pro naši víru – vím to, protože jsem se osobně minulých setkání zúčastnil. Vaše rodiče a duchovní pastýře prosím, aby vám pomohli v uskutečnění této cesty." Na závěr mladé lidi také pozval na diecézní slavení SDM v Plzni 15. – 16. dubna 2011.

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022