banner sekce
Sekce

Katecheze

Druhé číslo revue Cesty katecheze 2011

V těchto dnech vyšlo druhé číslo revue Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku na téma „Písmo svaté v katechezi“.
Publikováno: 9. 6. 2011 11:32

Články tohoto čísla dávají nahlédnout do historie katecheze a jejímu vztahu k Božímu slovu vyjádřenému lidskými slovy v Bibli a dále se zabývají různými způsoby, jak umožnit účastníkům katecheze setkat se s Božím oslovením, tak, aby se mu otevřeli, přijali ho a nechali se jím proměňovat.

Téma čísla otevírá článek italského historika katecheze prof. G. Biancardiho o užívání Bible v dějinách katecheze, a to od starověku do druhého vatikánského sněmu. Na něj navazuje recenze nejnovějšího dokumentu magisteria církve o Božím slově, a to apoštolské exhortace papeže Benedikta XVI., která vyšla na podzim roku 2010 pod názvem Verbum Domini (český překlad vydá Karmelitánské nakladatelství). Recenze má název "Boží slovo pro církev a svět" a je určena pro orientaci v dokumentu i pro vzbuzení zájmu o něj. Další tři články představují přístupy k práci s biblickými texty v katechezi: narativní analýzu, práci s biblickými postavičkami a komentář k některým starším i novým metodám biblické didaktiky pocházejících z náboženské pedagogiky. V posledních rubrikách časopisu naleznete opět pohled do historie. V. Němec shrnuje pokus některých liberálních teologů o vznik nového náboženství "pro člověka"; na obálce časopisu jsou uvedeny stránky ze středověké pomůcky "Biblia pauperum", která osvětluje dějiny spásy uvedením souvislosti mezi novozákonními tajemstvími a starozákonními příběhy.

Součástí čísla je Praktická příloha, která uvádí do kompetencí katechety pro práci s Biblí; uvádí některé otázky a odpovědi z praxe; příklady metod práce s biblickými příběhy a texty; podněty ke slavení bohoslužby slova a další praktické pomůcky. Plné znění scénářů a některé pomůcky jsou nabídnuty na www.cestykatecheze.cz v rubrice Ke stažení ve složkách označených 1102. Nově bude během června zavedena i rubrika „Písmo svaté“, která bude přehledně uvádět články a informace o pomůckách k této tématice.

 

Marie Zimmermannová,
šéfredaktorka revue Cesty katecheze

 

 

Více informací k revue Cesty katecheze lze nalézt na tomto odkazu