Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Zástupce Vatikánu promluvil na jednání OSN o mládeži

Datum publikace1. 8. 2011, 14.18
TiskTisk

Arcibiskup Francis Chullikatt, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, vystoupil na Setkání vysokých představitelů OSN o mládeži, které se konalo 25. - 26. července 2011 v sídle Generálního shromáždění OSN v New Yorku. Zdůraznil právo mládeže vyrůstat a učit se v harmonickém prostředí tradiční rodiny.

New York: Arcibiskup Francis Chullikatt zdůraznil, že rodina 'se zakládá na manželství jednoho muže a jedné ženy.' Připomněl delegátům jednání deklaraci Generálního shromáždění, která stanoví, že taková rodina je 'přirozenou základní jednotkou společnosti a stát a společnost jí musí zaručit ochranu' (Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 16,3). Upozornil také na hlubokou touhu mládeže po 'vztazích vyznačujících se pravdivostí a solidaritou' a po 'rodině, která zůstává sjednocenou.'

'Mladí lidé jsou budoucností lidstva a budou v jeho budoucnosti muset sehrát zásadní roli, až dosáhnou dospělosti,' řekl arcibiskup Chullikatt. “Aby tak mohli učinit zodpovědně, potřebují řádné vzdělání, které jim umožní rozlišovat správné od špatného, ctnost od neřesti.” Zmínil, že závěrečný dokument Setkání vysokých představitelů se zaměřuje na eliminaci násilí na mladých, podporu jejich zdraví a blahobytu, ochranu práv mladých imigrantů a zlepšení kvality a zajištění přístupu ke vzdělání pro všechny, a zdůraznil, že 'práva dětí a mládeže musí být chráněna a podporována v plném souladu s normami přirozeného morálního řádu. ... Mentalita relativismu, který má za to, že vše má stejnou platnost, že pravda a pevné orientační body neexistují, … nevede k opravdové svobodě, nýbrž k nestabilitě a k matoucímu a slepému podrobování se momentálním libostem.'

Generální shromáždění OSN vyhlásilo rok 2011 Rokem mládeže. Světové dny mládeže 2011, které byly na srpen svolány papežem Benediktem XVI. do Madridu, poskytnou mladým lidem 'příležitost oslavit a hlásat význam duchovního rozměru svých životů zakořeněných v pravdě lidské osoby.' Na třinácté Světové dny mládeže dorazí podle očekávání přes milion účastníků.

Foto převzato

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou