banner sekce
Sekce

Katecheze

Zářijové vydání časopisu Nezbeda a Cvrček

Jaké novinky a zajímavosti přináší časopis Nezbeda a Cvrček v měsíci září se můžou čtenáři dočíst níže.
Publikováno: 12. 9. 2011 15:30
Pro čtenáře si Nezbeda připravil následující rubriky:

Setkání – Poznáš, s kým jsem hovořil? – rozhovor s biblickou postavou – s mužem země

Udělej něco krásného pro Boha – rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem, převorem a novicmistrem kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří

Tvář plná světla – první díl komiksu o svatém Františku Saleském

To byla tehdy škola – zajímavost z historie vzdělávání

Pohádka o posledním drakovi – závěrečná část pohádkového příběhu

V palbě – povídka

Hvězdné nebe – O Lyře – křesťanská mytologie

Literární misijní soutěž – vyhlášení soutěže na červen a dvě vítězné povídky za duben a květen

Medaile – povídka

Znáš evangelium? – soutěž

Misie pod minarety – volné vyprávění podle osudů českých misionářů

Inspektor Norris – V pravé poledne – Proč si inspektor Norris myslel, že lupiči měli jiné auto?

Toulky naší vlastí – navštívili jsme dva kláštery – Rosa coeli a Porta coeli

Zábava – hádanky pro bystré hlavy, strana humoru

Humor – tradiční stránka humoru
 


Zářijový Cvrček

Zářijové vydání Cvrčka nás učí chválit Boha za zázrak života našich dětí.

 

 

 

 

 

 

Nezbeda

zábavný křesťanský měsíčník pro děti

Cvrček

časopis pro předškoláky

Kontakt:

Divadelní 6, 760 01 Zlín

Tel.: 739 344 031

E-mail: info@casopisnezbeda.cz

Web: www.casopisnezbeda.cz 
 

 

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018