Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Přehled událostí z 15 let života ostravsko-opavské diecéze

Datum publikace14. 10. 2011, 18.20
TiskTisk

Založením ostravsko-opavské diecéze v roce 1996 byla završena snaha několika generací o vytvoření samostatného církevního celku ve Slezsku. Za patnáct let existence nejmladší diecéze v České republice se udála řada významných událostí. V časové ose se zastavíme u těch historicky nejzajímavějších.

První pokusy o vznik samostatného biskupství se datují již do roku 1742 za vlády pruského krále Bedřicha II. Později se o totéž snažila rakouská císařovna Marie Terezie, ale úsilí panovníků nebylo tehdy korunováno úspěchem. Změnu nepřineslo ani období První republiky. Teprve na konci 20. století přišel čas na změnu a vznik nové ostravsko-opavské diecéze. Založením biskupství v Ostravě se v roce 1996 začala psát historie nové církevní instituce. Sídelním městem biskupství ostravsko-opavského se stalo krajské město Ostrava, farní kostel Božského Spasitele byl povýšen na katedrálu a prvním biskupem byl papežem Janem Pavlem II. jmenován Mons. František Václav Lobkowicz OPraem.

1996

Dne 30. 5. Bylo papežskou bulou „Ad Christifidelium spirituali“ založeno ostravsko-opavské biskupství a zřízena nová ostravsko-opavská diecéze vyčleněním děkanátů Bílovec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov, Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava z olomoucké arcidiecéze. Dne 31. 8. 1996 byl v katedrále Božského Spasitele slavnostně inaugurován sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem.

1997

Byl založen diecézní zpravodaj OKNO, který se snaží přinášet informace o životě diecéze do všech farností diecéze. Prvním šéfredaktorem se stal Ing. Jaroslav Černý, který s týmem spolupracovníků časopis vytvářel až do roku 2000. Od roku 2001 je šéfredaktorem časopisu Mgr. Bc. Pavel Siuda. 

1998

Založeno Středisko pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Místní fara se proměnila v zázemí pro víkendové pobyty mladých z celé diecéze. Pastorace mládeže v diecézi byla svěřena P. Vítovi Zatloukalovi, který se stal ředitelem Diecézního centra pro mládež i duchovním správcem farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí. Duší střediska s týmem mladých lidí, kteří pro mládež celé diecéze připravují formační pobyty a diecézní setkání byl až do roku 2005, kdy jej vystřídal současný ředitel P. Kamil Strak.

1999

Poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku byl povýšen papežem Janem Pavlem II. na basiliku minor.

Dne 13. 6. 1999 byla ve Varšavě spolu s mučedníky pro víru z doby 2. světové války blahořečena ostravská rodačka Marie Antonína Kratochvílová. Biskup František Václav Lobkowicz světici, která byla během svého života řeholnicí, učitelkou a vychovatelkou, svěřil do duchovní péče církevní školství v diecézi.

V prosinci roku 1999 zazářil ve Vatikánu vánoční strom z Beskyd. Delegaci poutníků, kteří do Říma cestovali společně se vzrostlým smrkem speciálním vlakem, vedl biskup František Václav Lobkowicz. Vánoční stromek měl v Římě velký úspěch a Svatý otec Jan Pavel II. se o „sukcesu choinky z Czech“ zmínil otci biskupovi Lobkowiczovi ještě při jeho příští návštěvě Vatikánu.

2000

Dne 11. 2. 2000 byla slavnostně otevřena nová budova biskupství na Kostelním náměstí 1 v Ostravě v těsné blízkosti kostela sv. Václava. Financovat stavbu čtyřpodlažní budovy, jejíž součástí je i podzemní garáž, umožnila celodiecézní sbírka tzv. „zlatá cihla“. Štědrost věřících umožnila vybudovat zázemí pro práci všechny složky diecézní kurie, diecézní kapli, konferenční sál, byt biskupa a pokoje pro hosty.

2001

V prvních lednových dnech roku 2001 vyšly poprvé do ulic měst a obcí ostravsko-opavské diecéze koledníci Tříkrálové sbírky. Novinka měla mezi lidmi úspěch. Devět set tříkrálových skupinek vybralo na charitní projekty čtyři a půl milionu korun.

Dne 4. 11. 2001 byl v Římě papežem Janem Pavlem II. blahořečen rodák z Frýdlantu nad Ostravicí, řeckokatolický kněz o. Metoděj Dominik Trčka, CSsR společně s řeckokatolickým biskupem Pavlem Petrem Gojdičem. Mučedník totalitního komunistického režimu zemřel 23. března 1959 v cele věznice v Leopoldově. Na dvanáct let byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu v roce 1952, když byl obviněn ze spolupráce s biskupem Gojdičem, „špionáže“ a pokusem o útěk za hranice. Byl vězněn v Ilavě, Mírově a nakonec v Leopoldově.

V den svátku svaté Anežky České na zahradě střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zaparkoval vysloužilý lůžkový vagon typu WLAB vyrobený v roce 1974 v německém Görlitz. Vagon rozšířil kapacitu lůžek pro víkendové pobyty mladých ve středisku, které do té doby disponovalo jen několika pokoji fary.

2002

V červenci roku 2002 se stal novým generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze Mons. Marcel Tesarčík, který působil jako farář ve farnosti Nový Bohumín. Ve funkci vystřídal Mons. Františka Kufu, který byl v úřadě generálního vikář od vzniku ostravsko-opavské diecéze.

Do farnosti Pustá Polom přišli po letních prázdninách první tři volontéři, kteří se zapojili do tzv. Diecézního volontariátu. Fara byla před příchodem dobrovolníků upravena na nové obyvatele, kteří celý rok nezištně pomáhali místnímu duchovnímu správci P. Martinovi Šmídovi. Projekt Diecézní volontariát pokračoval v následujících letech ve farnosti Zátor u Krnova, kde působil P. Marcel Krajzl.

V roce 2002 zřídila Charita Opava terapeutickou komunitu pro drogově závislou mládež Domov Agapé. Zařízení se stalo průkopníkem v dlouhodobé péči o děti a mládež, kteří mají problém s drogou. Po 3 letech provozu byl ředitel Charity Opava nucen kvůli nedostatku finančních prostředků Domov Agapé uzavřít.

2003

Poprvé v historii hostila ostravsko-opavská diecéze ve dnech 7. – 9. dubna 2003 jarní zasedání České biskupské konference. Místem pro setkání a jednání biskupů byl zvolen klášter minoritů v Krnově. Zasedání ČBK v Krnově se zúčastnilo jedenáct biskupů včetně tehdejšího papežského nuncia Erwina Josefa Endera. S pastýři z celé republiky se mohli setkat také místní věřící při slavnostní mši svaté ve farním kostele sv. Martina. Biskupové si z Krnova odvezli malý dárek v podobě varhanní píšťaly z místní varhanářské dílny  Kánský-Brachtl.

2004

Po dvou letech od ničivého požáru se farnost Ostrava-Hrabová dočkala nového dřevěného kostela zasvěceného svaté Kateřině Alexandrijské. Nový kostel vysvětil při poutní slavnosti 27. 11. ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, který současně požehnal i dva nové zvony zasvěcené sv. Františku z Assisi a svaté Kláře.

2005

Odborný seminář na téma digitalizace televizního vysílání, který připravilo Sdružení Telepace, poprvé informoval veřejnost o záměru vybudovat televizní stanici na křesťanských hodnotách. Veřejnost se tak poprvé mohla seznámit s projektem televize Noe, která se o rok později stala skutečností.

Mezi Ostravou a Prahou začaly 11. 12. jezdit moderní soupravy Pendolino. Biskup František Václav Lobkowicz při první jízdě soupravě požehnal.

2006

10. května 2006 zahájila pravidelné vysílání digitální satelitní televize Noe jako televize dobrých zpráv. Zakladateli televize se stali P. Leoš Ryška, ředitel Sdružení a Studia Telepace a P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas. Pro příjem televizního signálu bylo nutné mít satelitní přijímač, kabelovou televizi nebo vysokorychlostní připojení k internetu.

V tomto roce si ostravsko-opavská diecéze připomněla 10. výročí od svého založení diecézní poutí do katedrály Božského Spasitele v Ostravě dne 26. 8. 2006. Diecézi v tento den navštívili biskupové z  České republiky a sousedního Polska. Oslav se zúčastnil také papežský nuncius Mons. Diego Causero.

2007

Historicky první diecézní fórum mládeže připravilo ve dnech od 23. do 25. 2. Centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Biskup František Václav Lobkowicz mladým přednášel na téma evangelizace.

Dne 17. 9. 2007 byl slavnostně otevřen Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích jako první hospicové zařízení v Moravskoslezském kraji.  Hospic  sv. Lukáše provozuje Charita Ostrava.

V sobotu 20. 10. 2007 byl slavnostně vysvěcen nový kostel Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Kostel s pastoračním centrem posvětil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

2008

V sobotu 5. 1. 2008 oslavil své šedesátiny ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz při slavnostní mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Mezi gratulanty byla i Lobkowiczká garda granátníků z bavorskoho města Störnstein.

Tříkrálová sbírka 2008 přinesla na projekty charit působících v ostravsko-opavské diecéze více než 10 milionů korun.

Do centra Ostravy se v dubnu vrátila socha svatého Floriána. Půl století stálo barokní dílo z pískovce nedaleko fary v Ostravě-Hrabůvce. Při rekonstrukci Masarykova náměstí se podařilo sochu patrona hasičů vrátit na místo, kde stávala od roku 1763.

Dne 7. 11. požehnal biskup František Václav Lobkowicz babybox zabudovaný ve zdi Městké nemocnice Ostrava-Fifejdy. Ve stejný den byly otevřeny babyboxy také ve Frýdku-Místku a Opavě.

2009

Padesát let od mučednické smrti blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky připomněla slavnostní řecko-katolická liturgie ve farním kostele v rodném městě světce Frýdlantu nad Ostravicí. Liturgie svatého Jana Zlatoústého se v sobotu 21. 3. společně s ostravsko-opavským biskupem účastnil řeckokatolický emeritní biskup Ján Eugen Kočiš.

Ve dnech 4. až 8. 8. prožilo čtyři sta mladých lidí Diecézní setkání s biskupem Lobkowiczem na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.

Farnosti ostravsko-opavské diecéze zareagovaly na výzvu k pomoci postiženým bleskovými povodněmi, které 29. 6. zasáhly řadu obcí na Novojičínsku a Jesenicku. Živelná katastrofa si vyžádala třináct obětí na životech a škody přesahující 5,6 miliard korun. Biskupství vyhlásilo finanční sbírku, která přinesla 5,5 milionu korun. Peníze byly rozděleny přímo rodinám v postižených obcích.

2010

Dne 5. 2. 2010 zemřel emeritní děkan opavského děkanátu Mons. Josef Veselý. Kněz, básník a politický vězeň přijal v Ostravě jen pět dní před svou smrtí z rukou prezidenta republiky Václava Klause Řád TGM III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva. Poslední rozloučení se zesnulým knězem bylo v Opavě v sobotu 13. 10. 2010.

Dne 26. 5. se ostravsko-opavská diecéze poprvé zapojila do akce Noc kostelů. Program si připravilo celkem 39 kostelů a modliteben.

Dne 10. 10. 2010 zemřel při autonehodě v Ostravě-Vítkovicích novokněz P. Pavel Jiřík, který působil jako farní vikář ve farnosti Ostrava-Zábřeh. Zemřel 105 dní od vysvěcení na kněze.

2011

Ve středu 2. 2. 2010 proběhly v Odrách oslavy 800. výročí narození svaté Anežky České. Slavnost připravili studenti Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České v místním Dělnickém domě. Tato škola oslavila dne 28. 9. neméně slavnostě také 150 let od svého založení a 20 let od obnovení činnosti. Dvacáté výročí od založení před koncem školního roku oslavilo také Biskupském gymnázium v Ostravě.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou