banner sekce
Sekce

Katecheze

Biskup František Radkovský zahájí kurz pro animátory

V pátek 21.10. 2011 v 19.00 zahájí biskup František Radkovský kurs pro animátory v Diecézním centru mládeže v Plzni, který bude probíhat během pěti víkendů. První setkání se uskuteční 21. – 23.10., absolventi budou moci složit zkoušku, na základě které obdrží certifikát pro vedoucí táborů (akreditace MŠMT).
Publikováno: 19. 10. 2011 19:06

Plzeň: Během kurzu se frekventanti naučí jak vést společenství, jak se zapojit do služby ve farnosti, jak připravit zajímavou hru, modlitbu či společný večer, jak zprostředkovávat víru dětem a jak se s nimi zapojit do mše sv., jak připravit a zajistit chod tábora, jak řešit konflikty a mnoho dalšího.

Kromě biskupa Františka Radkovského budou účastníkům kurzu předávat své zkušenosti např. P. Petr Hruška, P. Jan Balík, P. Vít Zatloukal, JUDr. Jan Klail, Ing. Marie Světničková a další osobnosti. Na programu bude exkurze do trapistického kláštera v Novém Dvoře, návštěvy u salesiánů, františkánů a jiné zajímavé aktivity.

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018