banner sekce
Sekce

Katecheze

Opatská benedikce v klášteře premonstrátů v Teplé

Nově zvolený opat tepelské kanonie premonstrátů P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem přijme opatskou benedikci z rukou svého rodného bratra, ostravsko – opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, 26. listopadu 2011.
Publikováno: 2. 11. 2011 15:50

Teplá: Opatská benedikce P. Filipa Zdeňka Lobkowicze OPraem začne v 10 hodin v klášterním kostele v Teplé. Diecézní kněží, kteří se chtějí zúčastnit, jsou žádáni o nahlášení své účasti do 23. listopadu v sekretariátu kláštera.

P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem byl zvolen v pořadí 53. opatem tepelské kanonie premonstrátů 8. října 2011. Narodil se 8. dubna 1954 v Plzni, kněžské svěcení přijal 13. ledna 1990 v Praze. Doposud působil jako farář v Mariánských Lázních a jako okrskový vikář chebského vikariátu.

Související články