banner sekce
Sekce

Katecheze

Opatská benedikce v klášteře premonstrátů v Teplé

Nově zvolený opat tepelské kanonie premonstrátů P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem přijme opatskou benedikci z rukou svého rodného bratra, ostravsko – opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, 26. listopadu 2011.
Publikováno: 2. 11. 2011 16:50

Teplá: Opatská benedikce P. Filipa Zdeňka Lobkowicze OPraem začne v 10 hodin v klášterním kostele v Teplé. Diecézní kněží, kteří se chtějí zúčastnit, jsou žádáni o nahlášení své účasti do 23. listopadu v sekretariátu kláštera.

P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem byl zvolen v pořadí 53. opatem tepelské kanonie premonstrátů 8. října 2011. Narodil se 8. dubna 1954 v Plzni, kněžské svěcení přijal 13. ledna 1990 v Praze. Doposud působil jako farář v Mariánských Lázních a jako okrskový vikář chebského vikariátu.

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018