banner sekce
Sekce

Katecheze

Opatská benedikce v klášteře premonstrátů v Teplé

Nově zvolený opat tepelské kanonie premonstrátů P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem přijme opatskou benedikci z rukou svého rodného bratra, ostravsko – opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, 26. listopadu 2011.
Publikováno: 2. 11. 2011 16:50

Teplá: Opatská benedikce P. Filipa Zdeňka Lobkowicze OPraem začne v 10 hodin v klášterním kostele v Teplé. Diecézní kněží, kteří se chtějí zúčastnit, jsou žádáni o nahlášení své účasti do 23. listopadu v sekretariátu kláštera.

P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem byl zvolen v pořadí 53. opatem tepelské kanonie premonstrátů 8. října 2011. Narodil se 8. dubna 1954 v Plzni, kněžské svěcení přijal 13. ledna 1990 v Praze. Doposud působil jako farář v Mariánských Lázních a jako okrskový vikář chebského vikariátu.

Související články

Další aktuality

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018

Doporučujeme: Bibliodrama - víkendový workshop

Od pátku 20. 4. (18.00 hod.) do neděle 22. 4. (13.00 hod.) bude v exercičním domě v Českém Těšíně probíhat víkendový workshop Bibliodrama a povede jej doc. PhDr. Mireia Ryšková, která je přední česká biblistka působící na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnující se metodě bibliodramatu více než 20 let.
16.03.2018

Doporučujeme knihu - Ježíš nás zve ke svému stolu

Nakladatelství Paulínky nabízejí podnětnou knihu pro katechety, rodiče a také pro děti, které se připravuji k prvnímu svatému přijímání Tonina Lasconiho „Ježíš nás zve ke svému stolu“.
27.02.2018