banner sekce
Sekce

Katecheze

Vyšlo třetí číslo revue Cesty katecheze 2011

Koncem října vyšlo třetí číslo letošního ročníku revue Cesty katecheze na téma „Církev“. Revue Cesty katecheze slouží k dalšímu vzdělávání pro katechetickou službu.
Publikováno: 3. 11. 2011 8:34

Vztah věřících k církvi do značné míry určuje, nakolik bude církev pro ně domovem, nebo institucí, bez které se ve svém vztahu k Bohu obejdou. Jedná se o velmi široké téma, proto se redakce soustředila na tři pohledy: vliv sebechápání církve v jejích stěžejních dokumentech na katechetiku a samu katechezi; dále počátky církve a věrohodnost církve v současné společnosti.

K prvnímu tématu se vztahuje článek Marie ZIMMERMANNOVÉ, která glosuje zejména konstituci o církvi Lumen Gentium a přihlíží též k některým pozdějším dokumentům církve, aby je dala do souvislosti se změnami v chápání identity katecheze, přístupu k jejímu obsahu i v nárocích na organizaci katechetické činnosti ve farnostech. Na článek navazuje praktický příspěvek autorky k výchově ke slavení liturgie,  jež vede ke sjednocování shromážděného společenství církve a k jeho růstu. Ukázka je prezentována v praktické příloze čísla a pomůcka k ní bude přístupná i na internetových stránkách časopisu.

Počátky církve představují články Jana HOJDY o vzájemném vztahu společenství Ježíšových učedníků a církve a Mirei RYŠKOVÉ o působení apoštola Pavla v křesťanských obcích. První ze zmíněných článků poskytne katechetovi podněty k přiblížení podstatných rysů církve na příbězích jednotlivých Ježíšových učedníků a zejména na Ježíšově jednání s nimi. Článek docentky Ryškové lze využít jako podklad k přípravě katecheze o prvotní církvi. V praktické příloze čísla jsou k oběma článkům uveřejněny odkazy na pomůcky, kterých lze ke katechezím využít.

K věrohodnosti církve se vyjadřují články Davida BOUMY a Tomáše PETRÁČKA. První z autorů si všímá vnitřní podstaty církve, která je závislá na Bohu. Zárukou věrohodnosti církve je Kristus a Duch Svatý; věrohodné svědectví věřících působí významně v její prospěch mezi našimi současníky. Článek by měl čtenářům pomoci uvědomit si, jak podstatné je vztahovat obsah katecheze k jádru naší víry a neopomíjet Boží iniciativu, která předchází každé odpovědi člověka. Článek Tomáše Petráčka objasňuje hlavní historické kořeny negativních emocí, které se projevují vůči katolické církvi v naší veřejnosti.

Hlavní články čísla jsou doplněny krátkou vzpomínkou na některé české teology, kteří se zabývali eklesiologií (naukou o církvi). V praktické příloze a na internetových stránkách najdete prezentace fotografií k Velehradu a ke Staré Boleslavi – místům spojeným s počátky církve na Velké Moravě a v Čechách; dále tabulky s přehledem starozákonních předobrazů církve a jejích obrazů v Novém zákoně, jež můžete využít k přípravě katechezí s dospívajícími a s dospělými věřícími, a další návrhy.

 

Revue Cesty katecheze slouží k dalšímu vzdělávání pro katechetickou službu. Pokud dosud nejste jejími odběrateli, můžete se přihlásit na www.cestykatecheze.cz v rubrice Předplatné. V rubrice Archiv je uveřejněn přehled článků všech čísel tohoto ročníku s jejich anotacemi a krátkým shrnutím (pro zahraniční návštěvníky webu).

 

 

Marie Zimmermannová,
šéfredaktorka revue Cesty katecheze


 
Více informací k revue Cesty katecheze lze nalézt na tomto odkazu.