banner sekce
Sekce

Katecheze

Zasedání komise ČBK pro katolickou výchovu 2011

Dnes 9. 11. 2011 proběhlo v Praze pravidelné zasedání Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu. Celému shromáždění předsedal Mons. Jan Baxant.
Publikováno: 9. 11. 2011 16:40

Praha: V úvodu celého zasedání přivítal členy komise otec biskup Jan Baxant, který poté předal slovo P. Jiřímu Šlégrovi za Papežská misijní díla. P. Šlégr představil přítomným návrh projektu Misijních vstupů do škol. V návaznosti na toto téma byly projednány možnosti a forma projektu.

Ještě před tím, než se komise rozdělila do jednotlivých pracovních skupin, byla projednána hlavní témata k  Zákonu o vysokých školách, který se v současné době připravuje a je ze strany církevního školství připomínkován.

Po úvodu se členové rozdělili a jednali samostatně v jednotlivých subkomisích:

Vysokoškolská subkomise Komise ČBK pro katolickou výchovu (dále KKV ČBK) jednala o výše zmíněném Zákoně o vysokých školách.

Subkomise regionálního školství KKV ČBK projednávala téma a program Konference ředitelů církevních škol, která se má uskutečnit ve dnech 23. - 25. listopadu 2011 ve Vranově u Brna. Dále byl projednán informační materiál, který by měl být upoutávkou na církevní školy pro širokou veřejnost.

Katechetická subkomise KKV ČBK řešila další ročníky revue Cesty katecheze, odběratele, zpětnou vazbu k časopisu a další možnosti do budoucna. Dále subkomise projednávala působení pracovní skupiny, která zpracovává témata a oblasti do "nového dokumentu o katechezi". Ten bude poté řešit a zpracovávat do textu odborná skupina. Dále proběhla rekapitulace VIII. celostátního kongresu katechetů, jenž proběhl ve dnech 26. - 29. října 2011 na Velehradě.

V závěru celého setkání bylo ustanoveno datum příštího zasedání.

 


Cílem Komise ČBK pro katolickou výchovu je sledovat růst křesťanské nauky a usilovat o vhodnou aplikaci této nauky do pedagogických a formačních programů v rámci univerzitního teologického studia, středního a základního školství.

Vzhledem k šíři a specializaci zmíněných úkolů má komise tři pracovní sekce/subkomise: Vysokoškolskou subkomisi, Subkomisi regionálního školství a Katechetickou subkomisi.

Komise ČBK pro katolickou výchovu zasedá zpravidla dvakrát do roka, kdy řeší společné téma. Jednotlivé subkomise ale mají během roku ještě další pracovní setkání k projednávání vlastních témat dle zaměření subkomise.

Související články