Svátek v řeckokatolické katedrále

Mons. Ladislav Hučko bude u příležitosti chrámového svátku sv. Klimenta, papeže, dne 27. listopadu 2011 slavit archijerejskou liturgii sv. Jana Zlatoústého v katedrále sv. Klimenta v Praze.
Publikováno: 16. 11. 2011 16:29

Praha: Bohoslužby proběhnou v 8.30 a v 10.15 hodin. Při bohoslužbě v 10. 15 hodin pronese slavnostní kázání P. Jan Kotas, děkan Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Související články