banner sekce
Sekce

Katecheze

Čtvrtý ročník revue Cesty katecheze o „biřmování“

Čtvrtý ročník revue Cesty katecheze je inspirován „Rokem biřmování“ v rámci programu pastorační přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tématem ročníku je "Výchova k účasti na poslání církve". Během roku vyjdou tři čísla, z nichž první je věnováno tématu "Duch svatý", druhé "Biřmování" a třetí "Poslání církve".
Publikováno: 10. 3. 2012 11:46

První číslo revue otevírá krátký náhled na některé výsledky analýzy šetření postojů středoškolské mládeže České republiky k náboženství a spirituálním otázkám, které zorganizovala Křesťanská akademie mládeže (KAM) v roce 2011. Za výzvu naší církvi považujeme skutečnost, že 76% z přibližně sedmi tisíc studentů se považuje za „spirituální jedince“ se zájmem o duchovní a spirituální otázky. To také podtrhuje význam zabývání se osobou Ducha svatého v katechezi.
 
Čtyři odborné články k tomu nabízejí kněžím a katechetům tyto pohledy a podněty: z díla sv. Ireneje z Lyonu o Duchu svatém v dějinách spásy (článek D. VOPŘADY); základní přístupové cesty k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého (článek prof. C. V. POSPÍŠILA); průvodce biblickými texty Starého i Nového zákona o Duchu svatém (článek sr. M. PITTEROVÉ); liturgické modlitby jako pramen poznávání působení Ducha svatého skrze svátosti (článek J. ŠLÉGRA).
 
Nově zavedená rubrika „Inspirace z pedagogiky“ představuje metody čtení obrazů podle italského tvůrce katechetických obrazů G. PERY, SDB.
 
Na zadní obálce je publikována reprodukce obrazu Piera della Francesca „Ježíšův křest“. Na internetových stránkách revue najdete komentář pro práci s tímto obrazem v katechezi mladých a dospělých.
 
Nedílnou součástí každého čísla je praktická příloha, která tentokrát nabízí přístupy k tématu „Duch svatý“ pro různé věkové skupiny katechizovaných. Příloha je doplněna některými pomůckami, které jsou k dispozici ke stažení na www.cestykatecheze.cz.
 
 
Marie Zimmermannová,
šéfredaktorka revue Cesty katecheze