"Být matkou je dar, odpovědnost i poslání"

Den matek, který připadá vždy na druhou květnovou neděli a letos se bude slavit 13. května, byl poprvé zaveden roku 1907 v USA. Mnohem hlubší kořeny má ovšem tradice, kdy ženy přicházejí prosit za své děti v období kolem svátku Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Na Hromniční pouť, která se každý rok koná ve Šternberku, zavzpomínaly proto před nadcházejícím Dnem matek některé z pravidelných účastnic pouti a podělily se také o svou zkušenost s modlitbou za své děti.
Publikováno: 10. 5. 2012 18:00

Šternberk: „O této pouti jsem se dozvěděla poprvé prostřednictvím hnutí Modlitby matek z plakátku, kde se mimo jiné psalo, že před sochou Šternberské Madony ženy a matky obětují velkou obětní svíci a prosí Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin. Tento starobylý zvyk obětování svíce pochází z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. Tenkrát 1. února 1741 dvě ženy přinesly do klášterního, dnes farního, kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku voskovou svíci o váze 21 liber (to je asi 10 kg) jako oběť Matce Boží, aby skrze její přímluvu byly uchráněny od nepřátel. Natolik mě to oslovilo, že když jsem měla příležitost přidat se do auta k jedné rodině z naší farnosti, zaplesalo mé srdce radostí, že jako matka a babička budu moci sama prožít tuto jedinečnou pouť…

Vrcholným zážitkem byla mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře. Bylo opravdu vzrušující pozorovat průvod asi 800 matek a každá z nich měla možnost představit sebe a své děti a jako Maria je obětovat v chrámě. Žádná tlačenice, ale pokoj a disciplína Božích dětí, rozžaté svíce – zapálená srdce!

Co jsem si z této pouti odnesla? Neopakovatelný zážitek, který se hluboko vryl do mého srdce. Už při modlitbě růžence mě tak silně zasáhla slova ‚A tvou vlastní duší pronikne meč,’ že jsem mnohé ve svém životě pochopila. Při mši svaté jsem spolu s ostatními matkami byla obdarována, když nám kněz přiblížil Kristovu lásku, mluvil o osobní modlitbě v životě ženy a matky a ukázal nám cestu ke svatosti.“

Jana Machandrová, Český Těšín

 

„Na první pouť jsem jela jen s kamarádkou asi v roce 2006 a další rok jsem zorganizovala ze Zlína a okolí už celý autobus. Proč? Až zde jsem si uvědomila potřebu více se modlit nejen za své děti, ale i za všechny děti na celém světě. Nezapomenutelným zážitkem i povzbuzením na těchto poutích bývá slovo pozvaného přednášejícího i svědectví maminek o síle modliteb.

Dnes už vím, že modlitbou, dobrým příkladem a křesťanskou výchovou lze dětem v mnohém pomoci. Většina maminek, které tuto pouť navštíví, přivedou příští rok nové tváře, takže se společenství modlících matek stále rozrůstá.“

Ludmila Sluštíková, Zlín

 

„V sobotu 4. února 2012 se 44 maminek a babiček z naší farnosti vydalo na Hromniční pouť matek do Šternberka. Obnovená tradice této pouti začala v roce 2005 a těch, které vidí potřebu modlitby a hledají posilu a povzbuzení, jsou dnes už stovky…

Po mši svaté probíhal program v kulturním domě. Sestra Veronika Barátová z Komunity blahoslavenství nám ukázala, jak důležité je nejen prosit za děti, ale také jim žehnat. Při žehnání svěřujeme své děti do Boží náruče a přejeme to největší dobro. Připomněla nám také, že každá z nás má vyprošovat požehnání i pro sebe samu. Myšlení mnohé z nás ‚Pro své dítě udělám všechno, na mně nezáleží…’ není správné. Vždyť i my jsme Boží děti, Bohem stvořené a milované, a každá za sebe neseme zodpovědnost.

Silným zážitkem byly chvíle s Pánem při adoraci a odevzdávání našich dětí, které probíhalo symbolickým napsáním jmen dětí a vložením do košíčků před Nejsvětější svátostí. Domů jsme domů přijely naplněné důvěrou, že Nebeský Otec drží naše děti a vnuky ve svým milujících rukou.“

Marie Domanská, Zlín

 

„Hromniční pouť matek mně velice oslovila jako jedinečné modlící se společenství, které vnímá velkou potřebu přicházet před Matku Boží a s důvěrou prosit za potřeby svých dětí a rodin… Je pro nás velkým příkladem a vzorem, jak ženy v první polovině 18. století putovaly ve víře k Panně Marii s prosbami a obětní svící, aby odvrátily hrozící nebezpečí.

V nynější době pociťujeme, kolik je nebezpečí kolem našich dětí a rodin, jak je třeba odevzdávat je v modlitbě pod ochranu Matky Boží a společně s dalšími matkami předkládat své prosby. Uvědomuji si, jak velkým darem, zodpovědností a důležitým posláním je být matkou. S důvěrou a naději přicházím na tuto Hromniční pouť, která je zároveň i radostným setkáním církve jako jedné modlící se rodiny.“

Anna Kabilková, Bruntál

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Rozhovor s velvyslancem Václavem Kolajou v italském tisku

Tento týden publikovala italská tisková agentura ACI Stampa v souvislosti s blížícím se výročím sametové revoluce a českou národní poutí do Říma obsáhlý rozhovor s českým velvyslancem ve Vatikánu Václavem Kolajou. Jakým způsobem fungovaly vztahy mezi Svatým stolcem a Československem v období komunismu? A proč si v době železné opony Československo vysloužilo titul jednoho z nejvíce protikatolicky zaměřených států? To jsou některé z otázek, na které český velvyslanec odpovídal.
16.08.2019

Tři novici Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele složili dočasné sliby

Během včerejší slavnosti Nanebevzetí Panny Marie složili v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami novici br. Pavel Hodousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rukou provinciála Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele P. Václava Hypiusa dočasné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti.
16.08.2019

Programové tipy Radia Proglas na 34. týden 2019

V týdnu od 19. srpna se můžete například těšit na reportáž o kurzu přežití, který absolvovali výherci soutěže Hrdina Barvínku, nebo na rozhovor s Mons. Václavem Malým k připomínce 21. srpna 1968.
15.08.2019

Nanebevzetí Panny Marie slavíme již více než 16 století

Na dnešní den 15. srpna připadá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Odkdy a proč si vlastně tento svátek připomínáme? Jak se na tuto skutečnost dívají jiné církve?
15.08.2019

Biskup Vlastimil Kročil: Novému proboštu vyprošuji od Boha milost a sílu

Ve středu 14. 8. 2019 uvedl diecézní biskup Vlastimil Kročil vikáře Ivo Prokopa do úřadu jindřichohradeckého probošta. V úřadu chce nový probošt navázat na službu předchůdců.
15.08.2019