Na Den dětí se v celém Česku otevřou kostely

Okolo 1200 chrámů v celé České republice se v pátek 1. června otevře veřejnosti během dalšího ročníku Noci kostelů.
Publikováno: 23. 5. 2012 18:17

Koncerty, přednášky, komentované prohlídky či dokonce soutěže jsou připraveny pro návštěvníky, kteří si v pátek 1. června najdou čas a do některého z chrámů zavítají. Protože cílem této akce je otevřít chrámy a modlitebny široké veřejnosti, aby se mohla blíže seznámit s bohatsvtím křesťanské kultury, je veškerý program, který dobrovolníci pro návštěvníky připravili, zdrama.

I když je oficiální začátek Noci kostelů stanoven na 18 hodinu, na mnoha místech je připraven program již od odpoledních hodin, a to zejména z toho důvodu, že se tato akce letos pořádá v den, kdy si svůj svátek připomínají děti. Především v městských farnostech tak přímo u kostelů bude možnost s dětmi strávit čas nejen prohlídkou chrámů, ale také povídáním o některých biblických postavách, sledováním dětského divadla anebo jednoduše kreslením na chodníku.

Noc kostelů se letos uskuteční nejen v celé České republice, ale také v Rakousku, na Slovensku, v Německu či Nizozemí. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o Noc kostelů svědčilo i více než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni.

Podrobné informace o Noci kostelů naleznete na stránkách www.nockostelu.cz.

 

Pražská arcidiecéze

Přes dvě stovky kostelů se během Noci kostelů otevře veřejnosti v pražské arcidiecézi. Jednou z novinek, kterou organizátoři pro návštěvníky chrámů v pražské arcidiecézi připravili, uvítají zejména děti. Jde o pexeso s fotografiemi vybraných katolických i nekatolických kostelů pražské arcidiecéze. Dospělí zase ocení ochutnávku augustiniánského piva, které se během Noci kostelů bude rozdávat. Bohatý program Noci kostelů začne vyzváněním kostelních zvonů, kterých může znít celkem až 500. Jedním z nejzajímavějších bodů programu jsou prohlídky zvonic a zvonů. Někde bude možné i zvonit.

Českobudějovická diecéze

V českobudějovické diecézi se do letošního ročníku Noci kostelů přihlásilo téměř sedmdesát kostelů a sborů sedmi křesťanských církví. Poprvé si budou moci účastníci akce prohlédnout také českobudějovickou katedrálu sv. Mikuláše, která prochází celkovou rekonstrukcí interiéru.

Plzeňská diecéze

Už vice než 120 kostelů a modliteben potvrdilo svoji účast na Noci kostelů v plzeňské diecézi. Jde jak o významná poutní místa, tak i kaple a kostelíky z malých farností na okraji diecéze, kde se organizace chopili nadšenci z řad farníků. Novinku letošního ročníku Noci kostelů představují v plzeňské diecézi tzv. poutnické schránky. Účastníci akce, kteří z otázek od organizátorů vyluští kód pro jejich otevření, budou moci získat „poklad Tisíce a jedné noci kostelů“.

Litoměřická diecéze

V současné době je v litoměřické diecézi k Noci kostelů přihlášeno 162 církevních objektů. Tento počet není konečný, další zájemci se stále ještě hlásí. Kromě katolické církve se k akci připojily i Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Sbor církve bratrské, Pravoslavná církevní obec, starokatolíci a Jednota bratrská. S pěti objekty se připojila i Církev adventistů sedmého dne. K zajímavostem letošní Noci kostelů patří například to, že spojení mezi 17 zpřístupněnými církevními objekty v Děčíně a okolí letos zajišťuje speciální autokar. Novinkou je pak výtvarná soutěž pro děti do 15 let na téma "Moje noc kostelů".

Královéhradecká diecéze

Na území královéhradecké diecéze se k Noci kostelů připojí 8 církví; kromě římskokatolické církve se nejvíce zapojí Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická. Celkem se přihlásilo již 197 kostelů, z toho 54 nekatolických. Novinkou, či spíše specifikem letošní Noci kostelů je to, že v některých kostelech bude program upravený speciálně pro děti. Důvodem je skutečnost, že letošní termín Noci kostelů připadá na Den dětí. Ze zajímavých akcí určených dospělým lze zmínit např. ochutnávku mešních vín v sakristii kostela sv. Mikuláše v Proseči u Skutče.

Ostravsko – opavská diecéze

Na území sedmi okresů spadajících do ostravsko-opavské diecéze se k projektu Noci kostelů 2012 přihlásilo již více než 110 kostelů. Novinkou letošní Noci kostelů v této diecézi jsou poutnické pasy, které zahrnují všechny přihlášené kostely (poz red. poutnické pasy jsou pro návštěvníky připraveny i v jiných diecézích). Poutnický pas se i po Noci kostelů stane praktickou pomůckou. Pomocí informací v něm uvedených budou moci návštěvníci nejen spolehlivě najít blízké otevřené kostely, ale rovněž navštívit tyto prostory i po skončení Noci kostelů v časech pravidelných bohoslužeb.

Olomoucká arcidiecéze

V olomoucké arcidiecézi se počet přihlášených kostelů zvýšil oproti loňskému roku o 40. Zatímco v roce 2011 se do akce zapojilo 143 objektů, v roce 2012 to bude více než 180 kostelů. Nově se v nabídce objeví například kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, kaple kroměřížského Arcibiskupského zámku či kostel sv. Marie Magdalény v Přerově-Předmostí. Poprvé se také zapojí město Kyjov (s jedním kostelem a dvěma kaplemi) a významného nárůstu se dočká například Lipník nad Bečvou, kde se k jednomu kostelu, zapojenému už loni, přidá pět dalších objektů. V Olomouci, kde se do Noci kostelů zapojuje letos více než dvacet objektů, patří mezi největší lákadla například trojice neobvyklých kaplí: kaple Nejsvětější Trojice ve stejnojmenném sloupu na Horním náměstí (sloup je zapsán mezi památkami UNESCO), kaple Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity a biskupská kaple v Arcibiskupském paláci – zde bude zároveň možné absolvovat noční prohlídku reprezentativních sálů.

Brněnská diecéze

145 kostelů a modliteben 9 křesťanských církví se do Noci kostelů zapojí v brněnské diecézi. K nejzajímavějším bodům programu bude patřit prohlídka liturgických rouch v chrámech v Telči a Rožné, či názorná ukázka toho, jak fungují varhany, kterou organizátoři připravili například pro návštěvníky baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Milovníci spirituálů si budou moci poslechnout vystoupení americké varhanice Joan DeVee Dixon, které se uskuteční v modlitebně Církve českobratrské evangelické v Brně (Blahoslavův dům).

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020