banner sekce
Sekce

Katecheze

Zasedala Komise ČBK pro katolickou výchovu

V polovině minulého týdne (31. října 2012) zasedala v Praze Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference (KKV ČBK), jíž předsedal Mons. Jan Baxant. Hlavním bodem setkání se stala práce na Koncepci katecheze a náboženského vzdělávání v ČR.
Publikováno: 6. 11. 2012 16:11

Praha: Úvodní část celého zasedání vedl předseda komise, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který přivítal její členy a přednesl přítomným několik myšlenek z nedávno skončené synody o nové evangelizaci, které se v Římě účastnil jako delegát ČBK.

Po obecných informacích ze sekcí komise společně jednali členové Subkomise regionálního školství a Katechetické subkomise KKV ČBK o předmětu a formě následné spolupráce při realizaci koncepce katecheze a náboženského vzdělávání v ČR. Poté subkomise jednaly samostatně.

Vysokoškolská subkomise KKV ČBK se věnovala, kromě dalších témat, názoru MŠMT na transformaci stávajících církevních vyšších odborných škol na vysoké školy a o důsledcích tohoto kroku.

Subkomise regionálního školství KKV ČBK projednávala program Konference ředitelů církevních škol, která se uskuteční ve dnech 21.-23. listopadu 2012 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě. Dále byla diskutována Koncepce katecheze v ČR i mnoho dalších provozních otázek církevního školství.

Katechetická subkomise KKV ČBK pokračovala v projednávání dalších konkrétních kroků při realizaci koncepce katecheze a náboženského vzdělávání v ČR, především v oblasti katecheze. Dále se zabývala přípravou IX. katechetického kongresu, který se bude konat 26.-28. října 2013 na Velehradě.

Cílem Komise ČBK pro katolickou výchovu je sledovat růst křesťanské nauky a usilovat o vhodnou aplikaci této nauky do pedagogických a formačních programů v rámci univerzitního teologického studia, středního a základního školství. Vzhledem k šíři a specializaci úkolů má tři pracovní sekce/subkomise: Vysokoškolskou subkomisi, Subkomisi regionálního školství a Katechetickou subkomisi. Komise ČBK pro katolickou výchovu zasedá zpravidla dvakrát do roka, kdy řeší společné téma. Jednotlivé subkomise ale mají během roku ještě další pracovní setkání.

Autor článku:
Mgr. Irena Karlová

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018