Lupa
Obsah Obsah
Portál

Zasedala Komise ČBK pro katolickou výchovu

Datum publikace6. 11. 2012, 16.11
TiskTisk

V polovině minulého týdne (31. října 2012) zasedala v Praze Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference (KKV ČBK), jíž předsedal Mons. Jan Baxant. Hlavním bodem setkání se stala práce na Koncepci katecheze a náboženského vzdělávání v ČR.

Praha: Úvodní část celého zasedání vedl předseda komise, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který přivítal její členy a přednesl přítomným několik myšlenek z nedávno skončené synody o nové evangelizaci, které se v Římě účastnil jako delegát ČBK.

Po obecných informacích ze sekcí komise společně jednali členové Subkomise regionálního školství a Katechetické subkomise KKV ČBK o předmětu a formě následné spolupráce při realizaci koncepce katecheze a náboženského vzdělávání v ČR. Poté subkomise jednaly samostatně.

Vysokoškolská subkomise KKV ČBK se věnovala, kromě dalších témat, názoru MŠMT na transformaci stávajících církevních vyšších odborných škol na vysoké školy a o důsledcích tohoto kroku.

Subkomise regionálního školství KKV ČBK projednávala program Konference ředitelů církevních škol, která se uskuteční ve dnech 21.-23. listopadu 2012 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě. Dále byla diskutována Koncepce katecheze v ČR i mnoho dalších provozních otázek církevního školství.

Katechetická subkomise KKV ČBK pokračovala v projednávání dalších konkrétních kroků při realizaci koncepce katecheze a náboženského vzdělávání v ČR, především v oblasti katecheze. Dále se zabývala přípravou IX. katechetického kongresu, který se bude konat 26.-28. října 2013 na Velehradě.

Cílem Komise ČBK pro katolickou výchovu je sledovat růst křesťanské nauky a usilovat o vhodnou aplikaci této nauky do pedagogických a formačních programů v rámci univerzitního teologického studia, středního a základního školství. Vzhledem k šíři a specializaci úkolů má tři pracovní sekce/subkomise: Vysokoškolskou subkomisi, Subkomisi regionálního školství a Katechetickou subkomisi. Komise ČBK pro katolickou výchovu zasedá zpravidla dvakrát do roka, kdy řeší společné téma. Jednotlivé subkomise ale mají během roku ještě další pracovní setkání.

Autor článku: Mgr. Irena Karlová
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou