Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Vánoční čas v českých a moravských diecézích

Datum publikace12. 12. 2012, 10.00
TiskTisk

(AKTUALIZOVÁNO) Adventní čas rychle spěje k hlavním vánočním svátkům. Již nyní vám proto přinášíme aktuální informace o vánočním programu římskokatolických biskupů z českých a  moravských diecézí.

Brněnská diecéze

Vánoce v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. 24. prosince budou bohoslužby v 16.00 a 24.00 hod. První z nich je určena pro rodiče s dětmi, druhá je potom půlnoční pontifikální. 25. prosince mohou zájemci přijít na mše svaté v 7.30, 9.00 a 10.30 (pontifikální). 26. prosince jsou potom bohoslužby ve stejném pořadí.

31. prosince jsou naplánovány bohoslužby v 7.30 a 16.00 (pontifikální mše svatá na závěr občanského roku). 1. ledna zde budou bohoslužby v 7.30, 9.00, 10.30 (pontifikální mše).

Upozorňujeme ještě na další zajímavé akce brněnského biskupa Mons. V. Cikrleho. Jako každoročně se na svátek sv. Štěpána (26. prosince) setká s lidmi bez domova a se starými lidmi, kteří by jinak prožili svátky sami. V neděli 30. prosince od 8.00 hodin potom slaví poutní mši v kostele Svaté rodiny v Grohově ulici v Brně. Ve středu 2. ledna 2013 v 16.00 hodin bude slavit bohoslužbu v brněnské katedrále s požehnáním Tříkrálovým koledníkům na zahájení dalšího ročníku Tříkrálové sbírky.

 

Olomoucká arcidiecéze

V neděli 23. prosince od 10.00 hodin bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner předsedat ve zdejší katedrále sv. Václava mši svaté ze čtvrté neděle adventní. Při této příležitosti také převezme od skautů tradiční symbol Vánoc, betlémské světlo.

Na Štědrý den bude arcibiskup Graubner slavit mši svatou pro děti od 15.00 hodin, a to v olomouckém kostele sv. Michala. Večer, od 21.00 hodin, potom tradiční „půlnoční“ mši svatou v katedrále. Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička bude předsedat půlnoční mši svaté od 24.00 hodin v poutním kostele Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Oba biskupové se společně sejdou při mši svaté ze slavnosti Narození Páně 25. prosince. Tato bohoslužba v olomoucké katedrále začíná v 10.00 hodin.

V sobotu 29. prosince budou oba biskupové slavit bohoslužby spojené s žehnáním tříkrálovým koledníkům před jejich lednovým putováním ulicemi našich obcí a měst: biskup Hrdlička bude předsedat mši svaté od 10.00 hodin v olomoucké katedrále a arcibiskup Graubner mši od 15.00 hodin ve Valašských Kloboukách. Příchod nového roku oslaví arcibiskup Graubner tradičním požehnáním a mší svatou na Svatém Hostýně: Te Deum v poutní bazilice začíná 31. prosince ve 23.45 hodin. Novoroční mši svatou ze slavnosti Matky Boží Panny Marie budou oba biskupové slavit společně v olomoucké katedrále, a sice od 10.00 hodin.

Tamtéž a ve stejný čas bude arcibiskup Graubner předsedat také mši svaté ze Zjevení Páně v neděli 6. ledna 2013.

 

Ostravsko-opavská diecéze

Do katedrály Božského Spasitele v Ostravě přinesou v neděli 23. prosince ostravští skauti Betlémské světlo. Lidé si  budou moci rozžehnout své lampičky po mši svaté, která začíná v 9.30 hodin.

Farnost Moravská Ostrava zve na Štědrý den, 24. prosince 2012, do katedrály zájemce o prohlídku betléma s pohyblivými figurkami, a to od 13.30 hodin. Vánoční mše svatá pro děti začíná v 15.00 hodin. Právě děti z farnosti Moravská Ostrava během bohoslužby zahrají scénku o narození Páně. Po mši svaté kněz požehná svíce, které si lidé rozžehnou při štědrovečerní večeři. Biskup František Václav Lobkowicz bude hlavní celebrantem půlnoční mše svaté, která v katedrále začíná ve 24.00 hodin.

V den Slavnosti narození Páně 25. prosince bude biskup Fratišek Václav Lobkowicz sloužit mši svatou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě od 9.30 hodin. Od 14.00 do 16.00 hodin bude možné kostel opět navštívit s dětmi a prohlédnout si betlém s pohyblivými figurkami.

Ve středu 26. prosince 2012 na svátek svatého Štěpána bude biskup Lobkowicz sloužit mši svatou v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužba začíná v 8.30 hodin. V katedrále Božského Spasitele v Ostravě budou mše svaté slouženy v 7.30 a 9.30 hodin. Od 14.00 hodin bude V kostele sv. Václava vánoční hra se zpěvy s názvem Jesličky svatého Františka.

Přehled všech vánočních bohoslužeb ve farnostech ostravsko-opavské diecéze je k dispozici ke stažení na internetových stránkách biskupství www.doo.cz

 

Královéhradecká diecéze

Rovněž již známe program hradeckých biskupů. 24.  prosince od 24.00 bude sloužit Mons. Jan Vokál mši v královéhradecké katedrále Sv. Ducha. Již od  22.00 bude v pardubickém chrámu sv. Bartoloměje vigilie Narození Páně; předsedá Mons. Josef Kajnek. 25. prosince od 9.30  bude v katedrále Sv. Ducha o Slavnosti Narození Páně   sloužit mši svatou opět biskup Vokál. Biskup J. Kajnek se vydá do Pardubic, kde bude celebrovat mši svatou v chrámu sv. Bartoloměje; začátek v 7.00 hod.

30. prosince bude biskup Vokál v Litomyšli; mši svatou na Svátek Svaté Rodiny zde bude celebrovat od 10.15 hod. 31. prosince bude v katedrále Sv. Ducha mše sv. na poděkování  za uplynulý rok; začátek v 16.00, celebruje biskup Jan Vokál. Na Nový rok bude od 9.00 Mons. J. Vokál sloužit mši svatou v pardubickém chrámu sv. Bartoloměje.

Stále aktualizované informace o vánočních bohoslužbách v diecézi naleznete zde.

Z dalších akcí: 26. prosince od 17.00  hodin v katedrále Sv. Ducha proběhne vánoční koncert Cantores Gradecensisa Harmonie východočeských filharominků - umělecký vedoucí Jiří Bečka, dirigent Josef Zadina.

 

Plzeňská diecéze

Na Štědrý den bude probíhat program na prostranstvcí před katedrálou:
11.00 živý Betlém v podání farníků te Starého Plzence, od 14.00 hodin proběhne zpívání u vánočního stromku  na náměstí Republiky a od 16.00 hodin budou z věže katedrály troubeny vánoční koledy.

Od 12.00 do 15.00 hodin se koná jako každoročně pod záštitou Městské charity Plzeň na biskupství vánoční posezení s biskupem Františkem a pohoštění pro ty, kdo by zůstali na Štědrý den sami.

Bohoslužby s biskupem Františkem Radkovským:

24. prosince

22.00 mše sv., kostel Nanebevzetí panny Marie, Františkánské ul. v Plzni
00.00 bohoslužba slova, katedrála sv. Bartoloměje

25. prosince

10.30 mše sv. s apoštolským požehnáním, katedrála sv. Bartoloměje
16.00 pontifikální nešpory, katedrála sv. Bartoloměje

26. prosince

9.00 mše sv., kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám. Plzeň

30. prosince

10.30 mše sv. s obnovením manželských slibů, katedrála sv. Bartoloměje

31. prosince

16.00 mše sv. na zahájení občanského roku, katedrála sv. Bartoloměje
00.00 mše sv. s požehnáním do nového roku, kostel Nanebevzetí Panny Marie

1. ledna

10.30 mše sv., katedrála sv. Bartoloměje

2. ledna

16.00 zahájení Tříkrálové sbírky, plzeňská radnice
16.45 vánoční příběh, katedrála sv. Bartoloměje

 

Pražská arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka bude ve dnech 21. - 23. prosince na návštěve v Kolíně nad Rýnem. 22. prosince zde bude kazatelem při mši svaté konané u příležitosti 25 let od biskupského svěcení kardinála J. Meisnera.

24. prosince bude celebrovat půlnoční mši sv. na Slavnost Narození Páně v katedrále sv. Václava. Ve stejný den od 7.00 se zde ještě uskuteční mše svatá se zpěvem staročeských rorátů. 25. prosince bude sloužit bohoslužbu na stejném místě, začátek v 10.00. Stejně tak tomu bude 31. prosince od 16.00, kdy zde proběhne mše na poděkování za uplynulý občanský rok. 

 V katedrále proběhnou i mše svaté bez účasti českého primase. 25. prosince v 8. 30; o den později zde bude od 10.00 celebrantem biskup Mons. Karel Herbst. 31. prosince tady bude mše v 7.00 a na Nový rok ještě v 8.30.

Tříkrálovým koledníkům a darům požehná kardinál Duka 5. ledna 2013 při bohoslužbě slova od 14.45 hod.

 

Českobudějovická diecéze

V sobotu 22. prosince, na slavnost výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše, bude v českobudějovickém klášterním kostele Obětování Panny Marie od 17.00 sloužit mši svatou biskup Mons. Jiří Paďour, Mons. Pavel Posád a generální vikář Mons. Adolf Pintíř spolu s kněžími z celé diecéze.

Pondělní mše svaté, vigilie slavnosti Narození Páně (24. prosince), budou českobudějovičtí biskupové sloužit následovně: Otec biskup Mons. Jiří Paďour v českobudějovickém klášterním kostele Obětování Panny Marie od 24.00 a Otec biskup Mons. Pavel Posád od 16.00 ve farnosti Modrá Hůrka, ve 20.00 následuje mše svatá v Žimuticích a od 22.00 ještě v Ševětíně.

Slavnost Narození Páně (25. prosince): Otec biskup Mons. Jiří Paďour - České Budějovice – klášterní kostel Obětování Panny Marie, 9.30 a Otec biskup Mons. Pavel Posád - 8.30 Dolní Bukovsko, 10.00 Lomnice nad Lužnicí, 11.30 Bošilec.

30. prosince na Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa budou mít biskupové tyto bohoslužby: Otec biskup Mons. Jiří Paďour v Českých Budějovicích, klášterním kostele Obětování Panny Marie, 9.30 hod.

31. prosince bude mj. mše svatá na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, kterou bude sloužit biskup Mons. Jiří Paďour v českobudějovickém klášterní kostel Obětování Panny Marie od 15.00 hod.

1. ledna 2013, na Slavnost Matky Boží Panny Marie potom bude biskup Mons. Jiří Paďour sloužit mši svatou ve stejném kostele, od 9.30 hod.

Aktuální přehled naleznete na http://www.bcb.cz/udalosti.

 

Litoměřická diecéze

Vánoční bohoslužby s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem se budou konat takto: 24. prosince  od 16.00 hod. proběhne mše sv. pro rodiny, a to v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. 25. prosince v 10.00 hod. bude vánoční bohoslužba v litoměřické katedrále sv. Štěpána. 26. prosince od 10.00 hod. proběhne za účasti biskupa Baxanta poutní slavnost katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích.

Na 30. prosince je na 10.00 přichystána mše sv. pro manžele, opět v katedrále sv. Štěpána31. prosince od 16.00 hod. zde potom proběhne  děkovná bohoslužba za uplynulý rok. 1. ledna 2013 v 10.00 hod. nebude chybět novoroční bohoslužba; taktéž v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

Koncerty v katedrále sv. Štěpána: Česká mše vánoční J. J. Ryby (22. prosince 2012 od 18.00), Vánoční zpívání s Pány kluky (26. prosince 2012 od 15.00 hod.). Pozvánky (litoměřická diecéze) v kalendáři akcí na: www.dltm.cz.

Autor článku: František Jemelka
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou