Noc kostelů 2013 v diecézích

(AKTUALIZOVÁNO 22. května 2013) Již v pátek 24. května 2013 proběhne ve více než 1300 chrámech další pokračování Noci kostelů. Přinášíme základní informace o zajímavých programech či novinkách v diecézích. Podrobnosti o programech připravených 11 církvemi v ČR naleznete na specializovaném webu www.nockostelu.cz.
Publikováno: 21. 5. 2013 12:18

Pražská arcidiecéze:

Organizátoři letos kladou větší důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Samozřejmě i letos budou připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Přesto organizátoři chtějí zdůraznit, že význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. „Otevřením našich kostelů a modliteben, stejně jako vzájemnou spoluprací při organizaci Noci kostelů totiž můžeme symbolicky ukázat otevřenost našich církví a křesťanských sborů pro dialog se světem a zároveň ochotu všech křesťanů o sjednocení nejen mluvit, ale něco společně také podniknout,“ říká žižkovský farář P. Miloš Szabo, který je hlavním koordinátorem Noci kostelů v pražské arcidiecézi.

Mezi novinky lze zařadit nové vydání pexesa. Oproti loňské verzi je větší a na tvrdším papíře. Děti i dospělí najdou v této hře 11 mimopražských a 21 pražských chrámů, 11 kostelů či modliteben církví zastoupených v Ekumenické radě církví a 21 katolických kostelů. Úplnou novinkou jsou magnetky s logem Noci kostelů a s nočním záběrem kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a katedrály sv. Václava na Hradčanech. Další novinky budou představené prostřednictvím internetové aplikace iKostel, která právě probíhá aktualizací a uploadem. Od loňského roku je pro uživatele chytrých telefonů k dispozici také zdarma dostupná aplikace iKostel, díky níž budou moci v pátek 24. června poznávat krásy a bohatství kostelů, modliteben a sborů bez tištěné brožury, navíc s přímou navigací k nejbližšímu otevřenému kostelu.

 

Českobudějovická diecéze

Zorganizování Noci kostelů se v diecézi ujala společenství ve 110 farnostech a sborech z osmi různých křesťanských církví. Kromě krajského města jsou skoro již tradičně další centra s více otevřenými kostely: Tábor a Jindřichův Hradec a okolí. Na mnoha místech bude program začínat již odpoledne, přičemž bude upraven i pro děti.

Mezi zajímavosti bude jistě patřit otevření kaple bl. Jana Pavla II. v prachatickém hospicu, kde byly nedávno uloženy ostatky patrona této kaple. Letos bohužel nebude otevřena katedrála sv. Mikuláše, protože se zde dokončuje rekonstrukce interiéru a slavnostní otevření se chystá na následující týden.

 

Plzeňská diecéze

I do kostelů této diecéze je připraven zajímavý program. v katedrále sv. Bartoloměje můžete nahlédnout do jejího podkroví (od 15.00 a 19.00), vyslechnout úvodní pozdrav biskupa F. Radkovského (19.00) či být účastni výkladu architekta J. Soukupa o proměnách zdejšího hlavního oltáře (20.00 a 21.00). Pozornost jistě přitáhne např. i běžně nepřístupná katedrální klenotnice. Program zde zakončí krátká modlitba za Plzeň, kterou od 23.55 povede biskup F. Radkovský.

Další informace hledejte na výše uvedeném webu.

 

Litoměřická diecéze

Na území litoměřické diecéze budou pro veřejnost zpřístupněny téměř dvě stovky církevních objektů. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé doprovodné programy, které v nich budou probíhat.

Z nabídky uveďme alespoň akci "Cesta „Za kostelíky na druhém břehu Labe“ (organizuje MAS Labské skály). Sraz v 16.00 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Labem – cena dopravy 120 Kč za jednu osobu. Účastníci uvidí kostel sv. Jakuba Staršího ve Svádově, kostel sv. Václava ve Valtířově (možnost navštívit Chotkovu hrobku), kostel Panny Marie Pomocnice křesťanům v Čeřeništi, kostel Narození sv. Jana Křtitele v Proboštově, kostel sv. Pia v Homoli u Panny (možnost navštívit obecní mineralogické muzeum) a kostel sv. Máří Magdalské v Zubrnicích. Zájemci se musí předem objednat.

Letošní ročník Noci kostelů v Bělé pod Bezdězem je tematicky zaměřen na úctu sv. Jana Nepomuckého u příležitosti 620. výročí jeho mučednické smrti (1393-2013). Po celý večer bude možno v sakristii kostela zhlédnout výstavu věnovanou památkám úcty sv. Jana Nepomuckého na Mladoboleslavsku. Dalším příkladem jsou Chorušice s kostelem Nanebevzetí Panny Marie: zde bude přístupná výstava rozsáhlé rekonstrukce kostela a objektu márnice z roku 2012.

 

Královéhradecká diecéze:

V pátek 24. května zůstane velká část chrámů královéhradecké diecéze otevřena až do půlnoci. Při tradiční Noci kostelů, nad kterou převzal záštitu biskup Jan Vokál, se budou promítat filmy, zazní varhany i přednášky o historii chrámů. Návštěvníky čekají také výtvarné dílny, divadelní představení, vystoupení šermířů, netradiční geocaching či autobusový výlet po okolních kaplích.

V Hradci Králové se v sedm hodin večer rozezní zvony katedrály Svatého Ducha, o půl hodiny později tam začne meditace doprovázená působivými zpěvy z Taizé. Restaurátor Roman Ševčík bude přednášet o gotických skvostech katedrály, sbor Cantores Gradecensis zahraje výběr z duchovní a varhanní hudby. V katedrále bude během večera otevřena výstava liturgických předmětů a oděvů, v plánu je také několik komentovaných prohlídek.

Např. v  Červeném Kostelci nabídnou několik koncertů, ale  i přednášku o probíhajícím majetkovém vyrovnání církví se státem. Přednášet bude generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub.

 

Ostravsko-opavská diecéze

Noc kostelů, která letos proběhne ve 130 kostelích a modlitebnách v celé ostravsko-opavské diecézi nabídne bohatý program. Kromě komentovaných prohlídek, hudebních či dramatických vystoupení, potažmo výstav liturgických předmětů však na návštěvníky v některých chrámech čeká i vymezená chvíle pro ztišení a modlitbu.

Novinkou pro letošní rok jsou sběratelské kartičky, které má každý kostel společně s poutnickými pasy k dispozici. Na kartičce je zobrazen kostel či modlitebna, součástí je také věta charakterizující toto místo. „Účastníci, kteří získají alespoň 7 těchto kartiček, mohou na biskupství  získat sběratelské album, kde si tyto kartičky uloží. Kolekci mohou sběratelé nadále rozšiřovat a v kostelích získávat i během roku. Počítáme s jejich využitím při dalších ročnících Noci kostelů,“ uvedl za pořadatele Miroslav Přikryl.

 

Olomoucká arcidiecéze

Na území olomoucké arcidiecéze bude letos o Noci kostelů otevřeno 197 objektů, což je o 13 více než v loňském roce. Nově se v nabídce objeví například kostely ve Starém Městě pod Sněžníkem, Plumlově na Prostějovsku či Ratajích nedaleko Kroměříže.

Nejvíce objektů se návštěvníkům otevře v Olomouci – celkem půjde o 20 kostelů, kaplí či modliteben. V katedrále sv. Václava začíná program již v 16.00 hodin: nechybí akce pro menší děti, inspirované sv. Cyrilem a Metodějem, varhanní koncerty či zpěvy východní liturgie. Po celý večer je možné si prohlédnout největší zvon Moravy či výstavu liturgických oděvů a také fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života sv. Cyrila a Metoděje. Z dalších olomouckých staveb jmenujme například kapli Božího milosrdenství Arcidiecézní charity Olomouc, kapli Nejsvětější Trojice ve stejnojmenném sloupu na Horním náměstí nebo kapli Panny Marie v Arcibiskupském paláci.

 

Brněnská diecéze

Více než 160 kostelů a modliteben devíti křesťanských církví se do Noci kostelů zapojí v brněnské diecézi. K zajímavým bodům programu budou patřit výstavy, přednášky či interaktivní programy pro děti připomínající 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Např. expozice liturgických a uměleckých předmětů v brněnském kostele sv. Tomáše pod názvem Cyrilometodějské doteky či poznávací hra pro děti v katedrále sv. Petra a Pavla s názvem Cyrilometodějská mise.

Zajímavé budou také programy s názornou ukázkou toho, jak fungují varhany, kterou organizátoři připravili například pro návštěvníky několika brněnských kostelů, ale také např. v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě či v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. 

 

(zdroj: diecézní tiskoví mluvčí)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Podpořte s Arcidiecézní charitou Praha zodpovědné dlužníky, aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto

Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu dluhu. Úroky, penále a další příslušenství dluhu jim bude odpuštěno.
27.10.2021

Papež František: Pouze Láska přitahuje a mění lidské srdce

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v katechezi zaměřené na výklad listu sv. apoštola Pavla Galaťanům. Tentokrát se zamýšlel nad ovocem Ducha Svatého, když připomněl, že středem spásy a víry je smrt a vzkříšení Páně, a varoval, že dnes existuje mnoho lidí, „kteří stále hledají náboženské bezpečí, spíše než živého a pravého Boha a zaměřují se na rituály a předpisy místo toho, aby celou svou bytostí přijali Boží lásku“.
27.10.2021

Caritas Internationalis: 70 let na straně chudých a zranitelných

Caritas Internationalis oslaví 12. prosince 70. výročí svého vzniku. Založení mezinárodní charity bylo reakcí na humanitární situaci na konci II. světové války v úsilí dosáhnout k co největšímu množství obětí konfliktu. Dnes tato vatikánská nadace zastřešuje více než než 160 lokálních charitativních organizací. Její generální sekretář Aloysius John v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas promluvil o významu tohoto výročí a o nejnaléhavějších výzvách, kterým Caritas čelí v pandemické době.
27.10.2021

Listopadové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Stromy se zahalily do krásných barev. Cesty jsou poseté spadlým listím a dělají koberec, který nás vybízí vydat se na cestu. Na cestu za něčím novým a krásným a možná objevíme i věci zapadlé a dobře ukryté, nejen pod nánosy listí, ale i v našem srdci, ukryté pod vrstvou starostí.
27.10.2021

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021

Česká biskupská konference vyzývá všechny farnosti k rozeznění zvonů na několik minut 17. listopadu v 17.00 u příležitosti pádu komunistického režimu.
27.10.2021