Arcibiskup Graubner: Velehrad má nový poklad

„Ohlédnutí za velehradskou poutí, která byla vrcholem cyrilometodějského roku, mě naplňuje zvláštní vděčností,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve svém textu, který vyšel v Katolickém týdeníku č. 33. Vrací se v něm ještě k letošním jubilejním cyrilometodějským oslavám na Velehradě, všímá si toho, jak se do oslav zapojila nejširší veřejnost, a připomíná také účast ostatních slovanských národů.
Publikováno: 14. 8. 2013 12:00

Už v přípravě se ukázalo, že jubileum oslovuje širokou společnost. Těžko spočítáme, kolik lidí se zapojilo do nesčetných aktivit od vědeckých konferencí po výstavy odborné i zaměřené na děti. Jejich prostřednictvím se tisíce dětí seznámily s životem a dílem slovanských věrozvěstů. Vyšla celá série knih nejrůznějších žánrů a také filmů. Jen soutěže školních dětí Cestou dvou bratří se účastnilo na dva a půl tisíce dětských malířů od nás i ze zahraničí. Pozadu nezůstala ani Národní banka se zlatou mincí, nebo Dechová hudba Hradní stráže, která věnovala Velehradu promenádní koncert.

Poutní bohoslužby, kterou vedl papežský legát kardinál Josef Bozanić v českém jazyce, se zúčastnili spolu se zástupy věřících církevní představitelé mnoha zemí a také naši nejvyšší státní představitelé. V obětním průvodu byly k oltáři přineseny rekvie blahoslavených, kteří za života navštěvovali Velehrad. Tak mimořádní poutníci jsou důležitými svědky velehradského společenství. Můžeme říct, že cyrilometodějská úcta nese krásné plody světců, či také naopak, že Velehrad přitahuje světce pracující pro duchovní povznesení národů a jednotu církví.

Tak zůstane prostřednictvím relikvií trvale přítomný na Velehradě bl. papež Jan Pavel II., který prohlásil sv. Cyrila a Metoděje za patrony Evropy, a když za totality nesměl putovat na Velehrad osobně, udělil bazilice mimořádné vyznamenání Zlaté růže. Velehrad navštívil hned po pádu železné opony, aby zde děkoval Bohu za dar svobody a povzbudil nás k duchovní obnově. Tady svolal biskupskou synodu pro Evropu.

Ostatní blahoslavení jsou mučedníci z doby komunismu. Řeckokatoličtí biskupové ze Slovenska darovali Velehradu rekvie blahoslavených slovenských biskupů Vasila Hopka a Pavla Petra Gojdiče a kněze Metoděje Dominika Trčky, rodáka z Moravy, který téměř celý život působil na Slovensku. Všichni bývali účastníky unionistických sjezdů na Velehradě.

Ukrajinský arcibiskup Igor Vozniak ze Lvova přivezl osobně relikvie svého předchůdce bl. biskupa Mikuláše Čarněckého, který byl na Velehradě několikrát. Biskup Taras Senkiv z ukrajinského města Stryj poslal relikvie bl. Josafata Josefa Kocylovského, který byl na Velehradě třikrát.

Skrze delegáty byly přítomné téměř všechny slovanské národy. Biskup z Drážďan, který má v diecézi Lužické Srby, se hlásí k cyrilometodějskému odkazu, protože část jeho diecéze kdysi patřila taky do Velké Moravy. Několik polských biskupů svou účastí svědčilo o starém spojení Moravy s krajem kolem Visly, který jako součást tehdejší Moravy patřil do Metodějovy diecéze. Mimořádné zastoupení měli nejen Slováci, ale i Slovinci a Chorvati, kteří užívali staroslověnštinu v liturgii až do našich časů.

Slované nejsou zvyklí žít spolu a úzce spolupracovat, mezi sebou často komunikují německy či dnes už i anglicky, ale cyrilometodějské oslavy oživují jejich sounáležitost a také jim připomínají, že svůj úkol v Evropě ještě nesplnili. Ta potřebuje novou evangelizaci. Kdo jiný, než žáci a ctitelé slavných slovanských evangelizátorů by měl najít způsob jak přiblížit evangelium současnému světu, přeložit ho do jazyka srozumitelného všem? Světci vyrostlí z cyrilometodějského dědictví dokázali přeložit Boží slovo do vlastního života a ilustrovat ho svými skutky. Kéž nám svou přímluvou pomohou být jejich dobrými následovníky!

Jan Graubner

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022