Vánoce v diecézích

Advent se již blíží ke svému konci. Přinášíme vám proto aktuální informace o vánočním i novoročním liturgickém programu římskokatolických biskupů z českých,  moravských a diecézí.
Publikováno: 18. 12. 2013 18:32

Brněnská diecéze

Vánoce v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. 24. prosince 2013 budou bohoslužby v 16.00 a 24.00 hod. První z nich je určena pro rodiče s dětmi, druhá je potom půlnoční. 25. prosince mohou zájemci přijít na mše svaté v 7.30 (latinská), 9.00 a 10.30. V tento den proběhnou v katedrále i dva koncerty: od 16.00 to bude vánoční koncert Kantilény, ve 20.00 potom bude provedena Rybova Česká mše vánoční Hej mistře26. prosince jsou potom bohoslužby ve stejném pořadí; bohoslužba od 7.30 je též latinsky. I v tento den bude provedena mj. tzv. Rybova mše, tentokráte od 16.00 hod.

31. prosince jsou naplánovány bohoslužby v 7.30 a 16.00 (mše svatá na závěr občanského roku). 1. ledna zde budou bohoslužby v 7.30, 9.00, 10.30 hod..

Info o dalších akcích hledejte na www.biskupstvi.cz.

 

Olomoucká arcidiecéze:

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner bude na Štědrý den od 15.00 hodin slavit v olomouckém kostele sv. Michala vánoční mši svatou pro děti. Večer od 21.00 hodin pak bude předsedat „půlnoční“ bohoslužbě v katedrále sv. Václava. Světící biskup Josef Hrdlička bude slavit mši svatou v poutní bazilice na Svatém Kopečku, začíná přesně o půlnoci. Na Boží hod se pak oba biskupové setkají při bohoslužbě ze slavnosti Narození Páně; v olomoucké katedrále od 10.00 hodin.

Pondělí ve vánočním oktávu (30. prosince) bude v olomoucké arcidiecézi patřit žehnání tříkrálovým koledníkům. Biskup Hrdlička se s nimi setká při mši v Přerově od 10.00 hodin a arcibiskup Graubner bude stejnou bohoslužbu slavit od 14.00 hodin ve Veselí nad Moravou.

Nový rok přivítá arcibiskup Graubner tradiční bohoslužbou s chvalozpěvem Te Deum na Svatém Hostýně, která začíná 31. prosince ve 23.45 hodin. K novoroční mši svaté ze slavnosti Matky Boží Panny Marie se pak sejde společně s biskupem Hrdličkou 1. ledna v 10.00 hodin v olomoucké katedrále.

Více na www.ado.cz.

 

Ostravsko-opavská diecéze

Štědrý den oslaví ve farnosti katedrály Božského Spasitele v Ostravě jako den rodinného společenství. Mše svatá adventní je v 7.30 hodin. Otevření katedrály a možnost prohlídky betléma od 13.30 hodin. Ve 14.00 hodin zdobení vánočního stromku dětmi, od 14.30 hodin modlitba růžence za rodiny. V 15.00 hodin vánoční mše svatá pro rodiny. Od 24.00 hodin půlnoční mše svatá s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, živě v přímém přenosu České televize. 

O Slavnosti Narození Páně je v 7.30 hod. ranní mše svatá, od 9.30 hod. potom pontifikální mše svatá s udělením apoštolského požehnání; hlavním celebrantem je Mons. František Václav Lobkowicz. V 19.00 hod. je večerní mše svatá. Na Svátek svatého Štěpána jsou mše svaté v 7.30 a 9.30 hod. 

V úterý 31. 12. je bohoslužba od 15.00 hod.: na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant biskup František Václav Lobkowicz. Na Slavnost Matky Boží Panny Marie, ve středu 1. 1. 2014, jsou mše svaté v 7.30, 9.30 (pontifikální) a 19.00 hod.

Konkatedrála Panny Marie v Opavě: svátek svatého Štěpána 26. 12., mše svatá v 8.30 bude celebrovaná biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem. Mimo ní bude ještě mše svatá v 7.00 hodin, mše sv. v 10.00 hodin nebude.

Podrobnosti na http://www.doo.cz/.

 

Královéhradecká diecéze

Královéhradecký biskup Jan Vokál bude sloužit půlnoční mši svatou 24. prosince ve 24.00 v katedrále Svatého Ducha. Ranní mši svatou na Slavnost narození Páně 25. prosince tam bude celebrovat od 9.30.

V poslední den roku 31. 12. bude hradecký biskup sloužit děkovnou Mši svatou v pardubickém kostele sv. Bartoloměje; začátek v 16.00. Pro celou diecézi bude velmi důležitý první leden 2014, kdy bude při mši svaté v katedrále ve 14.00 slavnostně zahájen rok 350. jubilea. Biskup Jan Vokál při této bohoslužbě zasvětí diecézi Panně Marii, tak, jak to učinil pro celý svět Svatý otec František letos v říjnu.

Více k dění v diecézi na http://www.bihk.cz/.

 

Litoměřická diecéze

24. 12. 2013, od 7.30 proběhne v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mše svatá; slouží probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář J.M. can. Jiří Hladík O.Cr. Od 9.00 tamtéž žehnání Betlémského světla. V 10.00 je potom naplánována návštěva Městské nemocnice v Litoměřicích: tradiční vánoční setkání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta s pacienty a zaměstnanci nemocnice. V 16.00 se koná štědrovečerní mše svatá pro rodiny, a to v litoměřickém děkanském kostele Všech svatých (Mírové nám.). Půlnoční mši v katedrále sv. Štěpána (Dómské nám.) slouží probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář J.M. can. Jiří Hladík O.Cr.

25. a 26. 12. jsou v katedrále mše vždy od 10.00.

Děkovná bohoslužba 31. 12. je zde od 16.00; novoroční potom od 10.00.

http://www.dltm.cz.

 

Plzeňská diecéze (program biskupa)

24. 12.: od 11.00 hod. nám. Republiky v Plzni proběhne zahájení živého Betléma; ve 12.30 hod. je na Biskupství plzeňském setkání a zpívání koled s osamělými lidmi; pořádá Městská charita Plzeň. Od 14.00 hod. se na nám. Republiky uskuteční zpívání koled u vánočního stromu. 22.00 hod.: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, Františkánská ul. - mše sv. z Narození Páně. Od 24.00 hod.se v katedrále sv. Bartoloměje uskuteční půlnoční bohoslužba slova

25. 12.: 10.30 hod. katedrála sv. Bartoloměje – pontifikální mše; 16.00 hod. katedrála sv. Bartoloměje – pontifikální nešpory. 26. 12.: 9.00 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni, Chodské nám. – mše.

31. 12.: od 16.00 hod. v katedrále sv. Bartoloměje mše svatá na závěr občanského roku. Ve 24.00 hod. začne mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, na Františkánské ulici.

http://www.bip.cz.

 

Českobudějovická diecéze

Mons. Jiří Paďour, OFMCap. 

Po 23. 12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Slavnost Výročí posvěcení katedrály, 17.00 

Út 24. 12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – vigilie slavnosti Narození Páně, 24.00 

St 25. 12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Slavnost Narození Páně, 9.00 

Ne 29.12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 9.00 

Út 31. 12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, 15.00 

St 1. 1. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, 9.00 

 

Mons. Pavel Posád

Po 23. 12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Slavnost Výročí posvěcení katedrály, 17.00.

Út 24. 12. Stráž nad Než. 20.00; Jindřichův Hradec 22.00

St 25. 12. Novosedly 8.00; Jindřichův Hradec 9.30

Út 31. 12. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, 15.00

St 1. 1. Český Krumlov, 9.30

http://www.bcb.cz.

 

Pražská arcidiecéze

24. - 25. 12.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit půlnoční mši svatou ze slavnosti Narození Páně. Program v katedrále, který se bude skládat ze zpěvu koled a čtení poezie, začíná již ve 23.30 hodin bude během něho poprvé veřejnosti představeno nové osvětlení.
 
25. 12.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou ze slavnosti Narození Páně.
 
Tradiční vánoční oběd pro chudé, bezdomovce, uprchlíky a všechny osamělé lidi, který v Arcibiskupském paláci pořádá laické katolické hnutí Komunita Sant´Egidio, zahájí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
 
Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě se od 16.00 hodin koná zpívání českých koled u chlebových jesliček. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zve všechny děti a jejich rodiče.
 
30. 12.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se ve Štrasburku zúčastní evropského setkání Taizé. Více na www.taize.fr.
 
31. 12. – 1. 1.
Půlnoční mši svatou na závěr kalendářního roku v předvečer slavnosti Matky Boží Panny Marie bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v poutním kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové Hoře u Příbrami.
 
1. 1.
Kostel sv. Karla Boromejského u Boromejek  - Novoroční ekumenická slavnost, kterou povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Přenáší ČT.

www.apha.cz


 
  

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022