Velikonoce 2014 v diecézích

Ve Svatém týdnu roku 2014 uveřejňujeme již tradiční přehled velikonočních bohoslužeb z hlavních kostelů českých a moravských diecézí. Více informací nejen o velikonočním programu našich biskupů a bohoslužbách potom najdete na dalších webových stránkách (viz níže).
Publikováno: 15. 4. 2014 17:33

Ostrava:

ZELENÝ ČTVRTEK, 17. 4. 2014

Biskup František Václav Lobkowicz bude ve čtvrtek 17. 4. předsedat mši svaté se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů tzv. Missa Chrismatis. Bohoslužba začíná v katedrále BožskéhoSpasitele v Ostravě v 9.00 hodin.
Biskup František Václav Lobkowicz bude na Zelený čtvrtek 17. 4. sloužit mši svatou s obřady Zeleného čtvrtku v katedrále Božského Spasitele v Ostravě od 18.00 hodin.

VELKÝ PÁTEK, 18. 4. 2014

Křížová cesta
Biskup František Václav Lobkowicz povede na Velký pátek modlitbu Křížové cesty v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Začátek pobožnosti je v 15.00 hodin.

Velkopáteční obřady v katedrále
Biskup František Václav Lobkowicz bude na Velký pátek předsedat v katedrále Božského Spasitele velkopátečným obřadům. Začátek v 18.00 hodin

BÍLÁ SOBOTA 19. 4. 2014

Ranní chvály v katedrále
Na Bílou sobotu se biskup Lobkowicz s kněžími a věřícími pomodlí v katedrále Božského Spasitele v Ostravě ranní chvály z breviáře (denní modlitba církve). Začátek společné modlitby je v 9.00 hodin.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Biskup František Václav Lobkowicz bude na Bílou sobotu 19. 4. předsedat obřadům velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně od 20.00 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 20. 4. 2014
Biskup František Václav Lobkowicz bude v neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně sloužit od 9.30 hodin mši svatou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

http://www.doo.cz/

 

Olomouc:

ZELENÝ ČTVRTEK

O Zeleném čtvrtku (17. dubna) se vždy dopoledne koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, které se kromě obou biskupů zúčastní i množství kněží z celé olomoucké arcidiecéze. Tzv. Missa chrismatis začíná v katedrále v 9.30 hodin. Večerní mše na památku Večeře Páně za přítomnosti obou biskupů pak tamtéž začíná v 18.00 hodin.

VELKÝ PÁTEK

Na Velký pátek v 18.00 hodin budou biskupové v katedrále slavit velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

BÍLÁ SOBOTA

Večerní vigilii na Bílou sobotu bude arcibiskup Jan Graubner slavit v katedrále sv. Václava od 21.00 hodin. Biskup Josef Hrdlička bude téže vigilii předsedat již od 20.30 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

Neděli velikonoční (20. dubna), největší slavnost liturgického roku, potom oba biskupové oslaví opět společně, a to od 10.00 hodin v katedrále sv. Václava.

Přehled všech bohoslužeb, které se ve Svatém týdnu budou slavit na území olomoucké arcidiecéze, je k dispozici zde: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2014.

 

Brno:

ZELENÝ ČTVRTEK

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne od 9.00 hodin  bohoslužbě se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, tzv. Misse chrismatis, a v 17.30 hodin  večerní mši na památku Večeře Páně.

VELKÝ PÁTEK

Na Velký pátek bude biskup Vojtěch v  katedrále na Petrově v 15.00 hodin předsedat velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně. Pašije podle sv. Jana zazní v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, kterou řídí Josef Gerbrich.

BÍLÁ SOBOTA

Večerní vigilii se křtem dospělých katechumenů na Bílou sobotu bude brněnský biskup slavit v katedrále od 21.00 hodin. Slavnost začíná na prostranství před katedrálou žehnáním ohně a velikonoční svíce - paškálu.

Také letos zve brněnský biskup Vojtěch  během letošního velikonočního třídenní na pravidelné ranní modlitby do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek  a Bílou sobotu se  zde každoročně se svým biskupem setkávají  kněží a věřící z Brna a nejbližšího okolí ke společné denní modlitbě církve. Modlitba se čtením a ranní chvály začínají v tyto dny v 7.00 hodin.

Na Boží hod velikonoční bude biskup Cikrle slavit bohoslužbu od 10.30 hodin. Při největší události liturgického roku zazní   Mše D dur op. 86 Antonína Dvořáka pro smíšený sbor a varhany.

Podrobné informace o programu Velikonoc 2014 v brněnské katedrále je možné najít zde: http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/9356.doc.

České Budějovice:

Mons. Pavel Posád:
Zelený čtvrtek: Č. Budějovice – katedrála sv. Mikuláše, 9.00 (Missa chrismatis) a 17.30

Velký pátek: Č. Budějovice – katedrála sv. Mikuláše, 17.30

Bílá sobota: Č. Budějovice – katedrála sv. Mikuláše, 20.00

Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Č. Budějovice – katedrála sv. Mikuláše, 9.00

http://www.bcb.cz/

 

Plzeň (vše celebruje biskup F. Radkovský):

Velikonoce 2014 s plzeňským biskupem Františkem Radkovským

17. 4. 9.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. se svěcením olejů
          16.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. na památku Večeře Páně

18. 4. 8.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, liturgie hodin (četba a ranní chvály)
         12.00 Plzeň, U Branky, Veřejné čtení Bible
         15.00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, křížová cesta
         16.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, obřady na památku Umučení Páně

19. 4. 8.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, liturgie hodin (četba a ranní chvály)
         20.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Velikonoční vigilie s udílením křtu

20. 4. 10.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše s apoštolským požehnáním
          18.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální nešpory

21. 4.   9.00 Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše svatá

http://www.bip.cz/

 

Litoměřice (vše celebruje biskup J. Baxant):

ZELENÝ ČTVRTEK, 17. dubna 2014

9.00 hodin,  Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice
18.00 hodin,  Coena Domini, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice
20.00 hodin,  Setkání s „apoštoly“, biskupská rezidence, Litoměřice

VELKÝ PÁTEK, 18. dubna 2014
10.00 hodin,  Velkopáteční křížová cesta, Kalvárie, Ostré u Úštěka
18.00 hodin,  Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

BÍLÁ SOBOTA, 19. dubna 2014
21.00 hodin,  Vigilie velikonoční, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

VELIKONOČNÍ NEDĚLE, 20. dubna 2014
10.00 hodin,  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

http://www.dltm.cz/

 

Praha:

ZELENÝ ČTVRTEK – 17. DUBNA 2014

Missa chrismatis – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka bude od 9.30 hodin hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.
Mše sv. na památku Poslední večeře Páně – Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle obvyklých zvyků od 18.00 hodin. Pražský arcibiskup během mše umyje nohy dvanácti mužům. Na konci bohoslužby doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace.

VELKÝ PÁTEK – 18. DUBNA 2014

Ranní chvály a celodenní modlitba – Katedrální kapitula a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Velkého pátku. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen pro celodenní rozjímaní o utrpení Páně. Od 9.00 do 17.00 hodin zde bude možnost svátosti smíření.

V kostele Všech svatých povede katedrální farář v 15.00 hodin křížovou cestu.

Památka umučení Páně - Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude od 18.00 hodin v katedrále předsedat arcibiskup Duka. Během obřadů zazní Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy, a Alfréd Strejček bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

BÍLÁ SOBOTA – 19. DUBNA 2014

Ranní chvály a celodenní modlitba - Katedrální kapitula a pražský arcibiskup kardinál Duka se budou ráno od 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro celodenní rozjímaní u „božího hrobu“. V kostele Všech svatých bude od 9.00 do 16.00 hodin možnost svátosti smíření.

VELIKONOČNÍ VIGILIE – 19. DUBNA 2014

Velikonoční vigilie - Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice, které začnou žehnáním ohně před katedrálou, zazní biblická čtení v některých světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 20. DUBNA 2014

V 8.30 hodin začíná pravidelná mše svatá.

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené arcibiskupem Dukou od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem Římského velekněze. Během slavnostní mešní liturgie zazní skladby G. F. Händela, J. Sehlinga a L. Sluky.

V 17.00 hodin začínají zpívané slavnostní nešpory.

Přehled všech velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Hradec Králové:

Na Zelený čtvrtek 10. dubna se od 9.30 hodin v katedrále sejdou všichni kněží z královéhradecké diecéze. Společně budou celebrovat Missu chrismatis, bohoslužbu, při které se žehnají posvátné oleje na celý rok a kněží obnovují závazky svého povolání.

Hlavní obřady velikonočního třídenní začnou v katedrále na Zelený čtvrtek v 18.30 hodin slavnostní mší svatou, při které si připomínáme poslední večeři Páně a ustanovení Eucharistie (svatého přijímání). Biskup Jan Vokál bude při té příležitosti podle dávného zvyku umývat nohy dvanácti mužům - stejně, jako to učinil Ježíš apoštolům v závěru poslední večeře na znamení pokory. Během bohoslužby utichnou všechny zvony i varhany, znovu se rozezní až o Velikonoční noci ze soboty na neděli. Na Zelený čtvrtek bude katedrála otevřena až do půl deváté večer k adoraci u Getsemanské zahrady, místa, kam bude ze svatostánku odnesena Eucharistie - stejně, jako se do ústranní zahrady před svým zatčením odebral Ježíš.

Velký pátek zahájí biskup Jan Vokál, biskup Josef Kajnek a katedrální kapitula modlitbou ranních chval v katedrále od 7.30 hodin. Katedrála bude otevřena celý den k adoraci u Getsemanské zahrady. Velkopáteční obřady, při kterých zazní pašije, začnou už v 18.00 hodin. Až do půl deváté bude katedrála přístupná k adoraci u Božího hrobu, který se otevře v závěru mše svaté.

Na Bílou sobotu se katedrála znovu otevře v 7.30 hodin. Biskupové a kapitula opět zahájí den ranními chválami, adorace u Božího hrobu bude možná celý den až do šesti hodin večer.

Sobotní vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně začne na Velkém náměstí před katedrálou ve 20.00 hodin žehnáním ohně a paškálu. Průvod pak půjde do katedrály, kde bude biskup Jan Vokál celebrovat nejslavnostnější mši svatou v roce. Několik dospělých při ni přijme křest a biřmování, ostatní přítomní budou moci obnovit křestní sliby.

Hlavní mše svatá na Boží hod velikonoční, sloužená biskupem Janem Vokálem, bude v katedrále svatého Ducha v neděli 20. dubna od 9.30 hodin. Doprovázet ji bude katedrální sbor Cantores Gradecensis. Večer od 17.30 se v katedrále sejde kapitula ke zpívaným nešporám.

O velikonočním pondělí bude v katedrále platit nedělní pořad bohoslužeb.

http://www.bihk.cz/

(Zdroj: tisk. mluvčí diecézí)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 3. a 4. den

Prohlédněte si fotografie z Celostátního setkání mládeže v v Hradci Králové ve dnech 11. - 12. srpna objektivy fotografů ze spolku Člověk a Víra.
13.08.2022

V Hradci Králové mladí katolíci zažívají koncerty, ale i přednášky a společné mše

Mladí křesťané od 14 do 26 let na CSM prožívají necelý týden ve společenství podobně naladěných lidí na Celostátním setkání v Hradci Králové, které se zde koná od 9.-14. srpna. Kromě kultury a zábavy nabízí také seberozvoj a zamyšlení nad důležitými tématy aktuálního světa. Přihlášených účastníků je na 4 tisíce, v sobotu jsou očekáváni další účastníci tzv. Dne pro rodiny.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 1. a 2. den

Hradec Králové se v posledních dnech zaplnil katolickou mládeží z celé republiky, která sem přijela na Celostátní setkání mládeže 2022. Přinášíme fotografie spolku Člověk a víra, které zachycují první dny setkání, 9. a 10. 8.
11.08.2022