Přes tisíc chrámů se otevře během Noci kostelů

Přes tisíc kostelů, kaplí a modliteben bude u nás otevřeno v noci z 23. na 24. května 2014. S mottem: Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let se bude po celé republice již poněkolikáté konat Noc kostelů.
Publikováno: 21. 5. 2014 16:17

„Dnešní doba je dobou otevřenosti pro duchovní hodnoty. Před 25 lety si lidé mysleli, že budou šťastnější, když budou mít víc peněz. Dnes hledají duchovní hodnoty. Těmto lidem je třeba ukázat vydatný pramen čisté vody, kterým je Ježíš Kristus,“ uvedl plzeňský biskup František Radkovský během setkání s novináři, které se konalo v úterý 20. května 2014 u příležitosti nadcházející Noci kostelů. Podle Radkovského je potřeba dnešním lidem přiblížit křesťanské dědictví. „Příležitostí k tomu je právě Noc kostelů, která umožňuje lidem, aby se dostali blíže k těmto hodnotám, aby se mohli přiblížit k posvátnému světu,“ vyjádřil podstatu celé akce plzeňský biskup.

Předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr připojil, že český člověk rád putuje a Noc kostelů je vlastně jakousi poutí po sakrálních památkách naší země. Podle něj program svou pestrostí činí Noc kostelů akcí úplně pro každého.

„My všichni jsme se narodili do rozdělené církve a někteří křesťané znají jen tu svoji. Noc kostelů nám umožnila docenit to hezké i v jiných církvích,“ zhodnotil Daniel Fajfr ekumenickou spolupráci Noci kostelů. V letošním roce jsou do akce poprvé zapojeny všechny křesťanské církve, které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví ČR.

Hlavní koordinátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi P. Miloš Szabo podtrhl, že již pátým rokem bývá Noc kostelů připravována dobrovolně a jen v pražské arcidiecézi zůstane jednu noc vzhůru zcela zdarma až 1.400 lidí. „Tím nejkrásnějším a nejvzácnějším je právě onen lidský faktor. Bez lidí se chrámy mohou stát pouze skanzenem,“ zdůraznil Miloš Szabo.

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1300 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 450.000 návštěvnických vstupů.

Pokračujeme přehledem některých zajímavých akcí. Úplný program všech kostelů je k dispozici na stránkách www.nockostelu.cz

Pražská arcidiecéze

Do akce se v arcidiecézi zapojí více než 270 kostelů a modliteben.

Za povšimnutí letos stojí např. kostely a modlitebny, které jsou ukryty v blocích domů či v panelácích. Na ně upozorňuje jedna z tras uvedených v přehledu programů nazvaná Neviditelné kostely. V rámci Noci kostelů přibývá také akcí, které jsou určeny pro handicapované, a programů naučných. 

Pouť Světla mezi Akademickým kostelem Nejsvětějšího Salvátora a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé straně symbolicky propojí nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele. Pouť s rozžatými svícemi přes Karlův most bude probíhat od 20.00 do 24.00 hodin.

Program je k dispozici na stránce http://www.nockostelu.cz/ nebo ke stažení na webu http://www.nockostelu-praha.cz/.

Brněnská diecéze

Ve městě Brně začíná každoročně Noc kostelů slavnostním vyzváněním zvonů (od 17.50 hodin), kterému předchází ekumenické zahájení (letos proběhne od 17.30 hodin v modlitebně Sboru Církve adventistů sedmého dne ve Střední ulici).  

Pro veřejnost bude po dvouleté pauze opět zpřístupněna kaple Matky Boží v blízkosti hradu Veveří u Brněnské přehrady, která nabízí kromě komentovaných prohlídek interiéru a malebného okolí také pásma zhudebněných starozákonních žalmů, barokní hudby, a především výstavu  kopie gotického obrazu Madony z Veveří, která byla zhotovena akademickým malířem Vladimírem Teršem v roce 1950. 

Některé programy kostelů jsou tematicky zaměřené na sociální oblast, např. na bezdomovectví s komunitou Sant´Egidio v Brně v kostele u sv. Michala, na specifika péče o nemocné u Milosrdných bratří v Brně v kostele sv. Leopolda a ve Valticích, nebo na pomoc misiím.

Na své si přijdou také děti, např. v Brně-Řečkovicích je připravena velká pátrací hra pod názvem Chyťte zloděje, u jezuitů studentský spolek Buřtguláš vystoupí s veselou pohádkou Královna Koloběžka první, do Brna-Líšně zavítá Teátr Víti Marčíka s představením Bajaja v netradičním provedení.

Příjemným zpestřením pro všechny příchozí jistě bude na mnoha místech možnost posezení při kávě a čaji, dále nabídka ochutnávky mešních vín a nejrůznějších napečených dobrot či „dobročinných“ palačinek. V Brně-Komíně nabízejí příležitost k vzájemným setkáním, rozhovorům a ke sdílení pod názvem Pletení jako meditace a ze svých vzkazů Bohu mohou příchozí přispět ke zhotovení velké zdi a sloupů na Moravském náměstí v rámci programu komunity Emmanuel.

Plzeňská diecéze

V některých místech programy začnou již v odpoledních hodinách. Například v katedrále sv. Bartoloměje bude již odpoledne možné navštívit půdu kostela, která nese středověké prvky, a prostor klenotnice nad sakristií. Odpoledne také budou začínat programy pro rodiny – hry a tvůrčí dílny.

Letošní ročník Noci kostelů bude doplněn o přivítání třetího zvonu katedrály sv. Bartoloměje, téměř dvoutunového Hroznatu. U provizorní zvonice vedle katedrály bude k vidění od 17 hodin.

„Pro hledače pokladů je připravena mapa poutníka s patnácti kostely a s cílem najít a otevřít poutnickou schránku s pokladem. Ti, kteří navštíví alespoň deset kostelů, se pak stanou vytrvalci a získají certifikát poutníka. Na památku si odnesou také pohlednici. Pro děti je připraveno po loňském úspěchu pexeso, kde se prezentuje 32 kostelů,“ popsala některé body programu Alena Ouředníková z plzeňského biskupství.

V Plzni bude poprvé zpřístupněna také kaple bl. Hroznaty na tamějším biskupství. Studenti připravili pozvánku na tzv. Studentskou noc kostelů, která bude probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici:   https://www.youtube.com/watch?v=Eh5q89aQ9fI.

Program bude probíhat celkem na více než 130 místech.

Českobudějovická diecéze

Na několika místech (České Budějovice, Soběslav, Veselí n. L. ad.) jsou plánované ekumenické bohoslužby a modlitby, zejména na začátku programu Noci kostelů.

Téměř samozřejmostí budou komentované prohlídky, koncerty, výstavy a možnost pohovoru s duchovními.  

Zájemci se mohou zúčastnit také prohlídky nově zrekonstruované katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, tamtéž i povídání o pokračující opravě kostela sv. Rodiny. V evangelickém kostele bude probíhat diskuze na téma církve a sociální sítě. Otevřena bude dále např. kaple Teologické fakulty Jihočeské univerzity s prezentací prací místních vyučujících.

Již po několikáté bude probíhat program také u malé kaple sv. Anny v blízkosti Pelhřimova z iniciativy občanského sdružení Zelené srdce.

Litoměřická diecéze

Podobně jako v některých jiných diecézích, děti se i letos mohou těšit na pexeso s obrázky kostelů a kaplí nacházejících se na území litoměřické diecéze a zapojených do Noci kostelů. Tematicky tak navazuje na pexeso vydané v loňském roce. Pexeso obdrží návštěvníci zdarma.

V rámci Noci kostelů budou i letos v litoměřické diecézi vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná a fotografická. Výtvarná soutěž na téma: „Nechme zvony znít aneb zvony a zvonky očima dětí“ je určena dětem do 15 let. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie - děti do 6 let; II. kategorie - děti od 7 do 11 let; III. kategorie - děti od 12 do 15 let. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu“. Fotografovat se tedy budou kostely zvenčí a nejlepší snímky těchto staveb budou v příštím roce součástí nově vydaného pexesa Noci kostelů.

S historií zvonařství v Čechách se budou moci návštěvníci seznámit v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, hru na harmonium bude možné vyzkoušet v Nové Vsi nad Nisou.

Oseckým klášterem se mohou zájemci v noci projít za zpěvu operní pěvkyně O. Procházkové a varhanní doprovodu.

V Teplicích bude nově zpřístupněna románská krypta a základy baziliky, v rámci této návštěvy bude možné rovněž zavítat do románské expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích. 

V Zahořanech u Litoměřic budou po 50 letech otevřeny dveře zdejšího kostela, z bezpečnostních důvodů ale nebude možné vcházet dovnitř (zájemci budou moci do kostela pouze dveřmi nahlédnout), děti mohou v okolí kostela absolvovat dobrodružnou stezku Jana de la Crone nebo se účastnit tvořivých dílniček.

V Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích bude možné kromě návštěvy zdejší kaple s dětmi vyzkoušet, jak vznikaly iluminované rukopisy.

Královéhradecká diecéze

V Hradci Králové v katedrále Svatého Ducha zahájí Noc kostelů v 18.30 hodin Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška v den třetího výročí jeho úmrtí, samotný program začne krátce před osmou hodinou večer přednáškou dirigenta chrámového sboru Josefa Zadiny o tom, jak zvony katedrály ovlivnily skladatele duchovní hudby. V devět večer promluví architekt Jan Falta o gotickém pastoforiu katedrály, o půl hodiny později začne koncert chrámové hudby. Otevřena bude výstava liturgických předmětů a oděvů a návštěvníci si budou moci projít katedrálu s výkladem. O půl dvanácté skončí program závěrečným požehnáním.

Na Novém Hradci v kostele sv. Jana Křtitele se mohou návštěvníci zaposlouchat do houslových meditací a varhanního koncertu. Koncert Českého chlapeckého sboru a komentovaná prohlídka o historii kostela je připravena v kostele sv. Anny v Kuklenách.

V Chrudimi začnou Mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 19 hodin začíná okružní jízda po několika méně známých kostelech Železných hor. Následují zpívané nešpory pod vedením chrámového sboru Salvátor, hudební kůr představí regenschori MgA. Tomáš Žídek. Na závěr je připravený noční výstup na věž a prohlídka zvonice.

Program pro děti, včetně mše svaté, si připravili věřící v Jičíně v kostele sv. Ignáce od 18 do 20 hodiny.

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace nabídne výstavu liturgických předmětů, které nám zanechali naši předkové. Po 19 hodině bude možný výstup do věže ke zvonům s pohledem na klenby a výhledem na město.

V Poděbradech v nové kapli Bétel, otevřené na podzim roku 2007, je připraven program pro mladé rodiny s dětmi.

V Přelouči v kostele sv. Jakuba Staršího bude od 20 hodin promítán film Most, následovat bude diskuze. V prostorách márnice za kostelem bude připravena výstava Bible různých vydání.

Olomoucká arcidiecéze

Do Noci kostelů se v arcidiecézi letos zapojí 213 kostelů a modliteben, tedy o 16 více než vloni.

V katedrále sv. Václava (Václavské nám. v Olomouci) začíná program již v 16.00 hodin a nabídne akce pro menší děti.

V rámci Noci kostelů bude zpřístupněna např. kaple Božího těla v budově Konviktu, kaple sv. Jeronýma na radnici nebo kaple Panny Marie v Arcibiskupském paláci.

V kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově (Filipcovo nám.) bude zahájen od 18.00 hodin program Noci kostelů ve městě, následovat zde bude mše svatá, prohlídka s průvodkyněmi a s praktickou ukázkou hry na loutnu (20.30) či varhanní koncert (21.30).

V kostele sv. Vavřince v Přerově (Kratochvílova ul.) se návštěvníci mohou těšit například na komentovanou mši svatou (18.30).

V Kroměříži bude mj. otevřený kostel sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické léčebny, kostely Českobratrské církve evangelické a Pravoslavné, ale také dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia či zámecká kaple sv. Šebestiána.

Ostravsko-opavská diecéze

V Pusté Polomi zahájí Noc kostelů cyklojízda již v 17.00 hodin na parkovišti před kostelem. V době od 17.00 do 19.00 hodin bude možné navštívit v libovolném pořadí kaple v Budišovicích, Hlubočci, Kyjovicích, Podvihově a kostel v Pusté Polomi a získat tam pamětní razítka. V kaplích bude možno zapálit svíčku. Účast na cyklojízdě Noci kostelů přislíbil Víťa Dostál z Hlubočce, který na kole objel celý svět.

V Bílovci se do Noci kostelů zapojí také místní zámek se svou zámeckou kaplí sv. Hyacinta. Otevřená bude až do 23.00 hodin. Prohlídky kaple budou součástí Zámecké slavnosti, během níž budou prostory zámku patřit dětem.

Prohlédnout si zápisy ve starých matrikách bude možné v Hlučíně-Darkovičkách.

V Hradci nad Moravicí bude o své misi v Afghánistánu od 18.15 do 20.00 hodin vyprávět místní rodák a vojenský kaplan P. kpt. Mgr. Kamil Vícha. Na varhany si budou moci zahrát návštěvníci bývalého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice, který je v majetku města od 19.00 do 22.00.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zahrají místní děti od 19.00 hodin divadlo na téma Jonáš a velryba. Za příznivého počasí budou moci od 19.30 do 20.30 hodin děti vyběhnout do areálu střediska pro mládež a zahrát si kartičkovou soutěž. V souvislosti se zákonem o majetkovém vyrovnání bude duchovní správce farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí hovořit o tom, jak hospodaří farní rodina. Tématu majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi se budou věnovat také v Pusté Polomi.

Rovněž bude přístupná i Památka roku 2013: opravený kostel sv. Kateřiny ve Štramberku.

Více informací včetně kompletního programu Noci kostelů naleznete na stránce www.nockostelu.cz

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022