Pracovní dokument pro biskupskou synodu o rodině

Vatikán dnes zveřejnil pracovní dokument pro mimořádné zasedání biskupské synody o rodině. Tzv. Instrumentum laboris nabízí pohled na reálný život rodin po celém světě a stane se podkladem pro synodní jednání.
Publikováno: 26. 6. 2014 17:22

Vatikán: “Nejsilnější dojem po četbě Instrumentum laboris – textu, který bude sloužit k práci nadcházející biskupské synody se netýká toho či onoho aspektu, jednoho či druhého problému (jako např. svátosti pro dvakrát sezdané křesťany nebo postoje k homosexuálním svazkům). Týká se spíše celistvého pohledu na věc. Základní text pro práci synodních otců představuje reálnou fotografii toho, co prožívají věřící, stejně jako jejich vnímání změn, k nimž došlo v různých částech světa, v otázkách sexuality, manželství, rodinného života.” Těmito slovy uvádí italský novinář Andrea Tornielli svou reflexi nad dokumentem, jenž byl dnes (26. června 2014) představen ve Vatikánu a který bude podkladem pro práci podzimní biskupské synody.

Pracovní dokument o 159 odstavcích, který byl publikován v pěti jazycích a je k dispozici na vatikánských internetových stránkách, obsahuje a shrnuje mj. odpovědi na 39 otázek, který publikoval Vatikán v listopadu 2013. V následujících měsících mohou biskupské konference jednotlivá témata promýšlet, zejména v kontextu své země. Úkolem mimořádného shromáždění biskupské synody, která se bude konat ve dnech 5. – 19. října 2014 ve Vatikánu, pak je údaje pocházející z různých částí světa společně zhodnotit a prohloubit. Výsledky shromáždění se následně stanou pracovním materiálem pro řádné shromáždění biskupské synody, jež se bude konat na podzim roku 2015. Zde se již mají projednávat pastorační směrnice. Teprve poté bude vytvořen závěrečný dokument.

Rodina ve světle křesťanské víry

První část dokumentu nazvaná „Předávat dnes evangelium rodiny“ zdůrazňuje biblické pojetí rodiny, jež se zakládá na manželství muže a ženy stvořených k Božímu obrazu. Poté, co jsou připomenuty církevní dokumenty na toto téma – mj. encyklika Pavla VI. Humanae vitae – poukazuje Instrumentum na jejich malou znalost ze strany věřících, což je způsobeno částečně také nedostatečnou přípravou kněží. Učení církve je věřícími přijímáno částečně: Často brání důstojnost lidského života, avšak mají těžkosti s církevním učením o kontrole porodnosti, rozvodu a předmanželskými vztahy. Jednou z příčin může být např. společenský kontext, materialismus a „kultura skartování“. Odtud plyne potřeba nalezení nových způsobů v předávání církevního učení a dostatečné formace pastoračních pracovníků.

Zvláštní část je věnovaná obtíži v porozumění významu tzv. přirozeného zákona, na němž se zakládá manželství mezi mužem a ženou. Pro mnohé je slovo „přirozený“ synonymem „spontánního“, což způsobuje, že lidská práva jsou chápána jako uskutečnění vlastních tužeb. To otevírá cestu genderovým teoriím, podrývá pojetí manželství jako něčeho definitivního („navždy“), vede k přijímání polygamie nebo k odmítnutí partnera. Neznalost přirozeného zákona může vést k rozvodu, faktickému soužití, používání antikoncepce – i proto, že zejm. v Evropě a Severní Americe jsou děti chápány jako překážka osobního pohodlí.

Další oddíl dokumentu se věnuje přesunutí rodiny do čistě soukromé sféry. Rodina se tak již nechápe jako aktivní a základní část společnosti.

Nové výzvy pro rodinu

Druhý blok témat se týká pastorace tváří v tvář novým výzvám. Rodina v současnosti čelí mnoha kritickým situacím: Slabá přítomnost otcovské postavy, roztříštěnost způsobená rozvody a rozlukami, násilí a zneužívání páchané na ženách a dětech, obchod s dětmi, drogy, alkoholismus, gamblerství, závislost na sociálních sítích, která brání v dialogu a odebírá čas potřebný k vytváření lidských vztahů.

Dokument také poukazuje na vliv práce na rodinný život: Příliš náročná pracovní doba, pracovní flexibilita, která s sebou nese časté stěhování, chybějící nedělní odpočinek, jenž rodině brání ve společně strávených chvílích. Od církve se očekává „konkrétní podpora“ důstojné práce, spravedlivých platů, fiskální politiky, která je příznivá pro rodinu.

Dokument se zabývá také např. obtížemi výchovy dětí manžely jiných vyznání. Nezakrývá ani špatné svědectví církve, jako např. sexuální skandály nebo postoj kněží, kteří vylučují rozvedené nebo svobodné rodiče. Toto všechno vede ke ztrátě morální důvěryhodnosti církve.

Instrumentum laboris dále pojednává o obtížných pastoračních situacích a zdůrazňuje například, že společné soužití bez manželství je často zapříčiněné špatnou formací ve věci manželství, vnímáním lásky jako něčeho čistě soukromého, strachem z nasazení, v němž by člověk ztratil osobní svobodu. Zmiňované jsou též ekonomické nebo sociální příčiny vzniku vztahů bez manželství. Afektivní výchova i láskyplná přítomnost církve jsou tedy jedněmi z návrhů k tomu, aby se láska nestala jen romantickým citem, nýbrž byla chápána jako směřování ke společnému plánu v životě.  

Dokument se zabývá také tématem rozvedených a znovu sezdaných lidí. Na jedné straně zdůrazňuje, že mnoho z nich se o svou situaci nestarají a nepožadují přístup ke svátostem. Na druhé straně je zde mnoho těch, kdo hluboce trpí a jsou frustrováni tím, že nemohou přijímat svátosti.

K lidem v obtížných situacích nesmí církev zaujímat postoj soudce, který odsuzuje, nýbrž matky, která doprovází své děti. Je třeba také vysvětlovat, že „nemožnost přistupovat ke svátostem neznamená být vyloučeni z křesťanského života a ze vztahu s Bohem“. Po farářích se žádá maximální přijetí nevěřících nebo nepraktikujících lidí, kteří žádají o svátost manželství, neboť to může být příležitostí k evangelizaci. Nenahraditelné je též doprovázení páru i po svatbě.

Všechny biskupské konference dále říkají „ne“ k zavedení zákonů, jež umožňují sňatky osob stejného pohlaví a tento sňatek definující jako manželství. Přesto se po věřících požaduje postoj respektu a nesouzení. Instrumentum také poukazuje na nedostatek pastoračních programů v této oblasti. Dokument se také vyslovuje proti schvalování zákonů, které by povolily adopci dětí partnery stejného pohlaví, neboť je tak ohroženo celkové dobro dítěte, které potřebuje matku a otce. Jestliže však tito lidé žádají o křest pro dítě, má být přijato „se stejnou péčí, něžností a pozorností“ jako jakékoliv jiné dítě.

Otevřenost k životu a výchova

Třetí část dokumentu nazvaná „Otevřenost k životu a zodpovědnost, která vychovává“ poukazuje na skutečnost, že v otázce otevřenosti k životu bývá málo vnímán pozitivní aspekt učení církve, pročež toto učení bývá považováno za vměšování se do života páru a omezování autonomie svědomí. Odtud plyne zaměňování antikoncepce s přirozenými metodami kontroly početí: Zatímco bývají mylně považovány za málo účinné, přirozené metody respektují „ekologii člověka“ a důstojnost sexuálního vztahu mezi partnery.

Podle dokumentu je také vhodné, aby církev lépe vysvětlila svůj postoj ve věci antikoncepce a zamezení nákazy AIDS. Takto mimo jiné odpoví na některé „karikaturní redukce“ prezentované v médiích a především nebude problematiku omezovat na čistě „technickou“ záležitost, když se jedná o „dramata, která hluboce zasahují životy tolika lidí.“

Je také potřeba fundovaně odpovědět – a nespokojit se jen s obecným odsouzením – na „stále více prostupující“ genderovou ideologii. Dokument dále zdůrazňuje důležitost vysvětlovat přirozené metody početí ve spolupráci s příslušnými univerzitními centry a toto téma více zasadit do programu formace kněží.

V poslední části se Instrumentum zabývá předáváním víry v rodině. Poukazuje přitom na opatrnost a nejistotu mnoha rodičů ve vedení dětí k náboženské praxi. Podpory by se mělo dostat také katolickým školám, které mají dětem vytvořit „atmosféru přijetí, která je schopná ukazovat pravou tvář Boha“.

Ohledně předávání víry v obtížných situacích (např. když dvakrát sezdaní rodiče žádají svátosti pro své dítě) se zdůrazňuje přijetí bez předsudků, neboť „často děti evangelizují rodiče“ a děti musí pochopit, že kanonicky „neregulérní jsou situace, nikoliv lidé“. Čím dále potřebnější je citlivá pastorace, vedená respektem k těmto obtížným situacím, schopná nabídnout opravdovou podporu ve výchově dětí. V tomto smyslu je vhodné přehodnotit úlohu kmotrů.

Zvláštní doprovázení si vyžadují také smíšená manželství nebo manželství lidí různých náboženství.

Instrumentum laboris končí modlitbou, kterou napsal papež František a pronesl ji o svátku Svaté rodiny, 29. prosince 2013.

(zdroj: www.news.va/it, Vatican Insider )

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Pandemie připravila katolickou církev o stovky milionů, výdaje na služby pro veřejnost přesto udržela

Praha, 25. října 2021 - Diecéze římskokatolické církve v České republice v krizovém roce 2020 udržely výdaje na služby pro širokou veřejnost, a to i přesto, že zaznamenaly výrazný propad svých tradičních příjmů, například z kostelních sbírek nebo vstupů do církevních památek. Souhrnné výdaje na služby pro věřící i širokou veřejnost dosáhly 3,3 miliardy korun a zůstaly tak srovnatelné s předchozími lety. Přesto diecéze hospodařily se ziskem 376 milionů korun, především díky zhodnocení investic z minulých let.
25.10.2021

Blahoslavená Sandra Sabattiniová: Každá minuta je příležitostí k lásce

V Itálii i dalších zemích ještě neutichly dozvuky beatifikace Carla Acutise, od níž v polovině října uplynul jeden rok, a místní církev se může těšit z nové blahoslavené současnice dnešních mladých lidí. Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Semeraro, včera v Rimini vedl beatifikační liturgii Sandry Sabattiniové, která zemřela roku 1984 v pouhých 22 letech. Tato duchovní dcera italského kněze Oresta Benziho věnovala svůj krátký život postiženým a narkomanům.
25.10.2021

Modlitba za domov 2021

Při příležitosti založení Československé republiky se bude od 15. října do dne státního svátku 28. října 2021 konat v Praze na Barrandově již 15. ročník kulturně - duchovního festivalu pro celou rodinu Modlitba za domov. Na vlastní Modlitbě za domov, která proběhne 28. října od 15:00, bude za katolickou církev přítomen plzeňský biskup Tomáš Holub.
25.10.2021

Angelus: Modlitba nežebrá o drobné, ale žádá všechno

V pravidelné promluvě před modlitbou Anděl Páně 24. října ve Vatikánu papež komentoval dnešní evangelium, ve kterém Ježíš při odchodu z Jericha navrací zrak Bartimaiovi. Věnoval se situaci v Libyi a vyzval mezinárodní společenství k řízení migrace. Na závěr poděkoval misionářům za jejich službu a svědectví, za které leckdy platí vlastním životem.
24.10.2021

Už vím - Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?

23.10.2021