Dnešek je dnem modliteb za mír v Iráku

Na svátek Proměnění Páně (6. srpna 2014) vyhlásila papežská charitativní nadace Kirche in Not společně s bagdádským patriarchou Luisem Rafaelem Sakem den modliteb za mír v Iráku. V rozhovoru popisuje Sako situaci křesťanů v zemi, v dopise pak vyzývá mezinárodní společenství ke konkrétním aktivitám na podporu následovníků Krista.
Publikováno: 6. 8. 2014 13:34

Irák / Vatikán: „Již nikdy více válku! Myslím zvláště na děti, kterým je odnímána naděje na důstojný život, na budoucnost: na mrtvé děti, raněné děti, zmrzačené, osiřelé, na děti, které si hrají s válečnými troskami, na děti, které se neumějí smát. Prosím zastavte! Z celého srdce vás prosím! Je čas zastavit! Zastavte se, prosím.“ Tato slova papeže Františka, která pronesl předminulou neděli během modlitby Anděl Páně, se stala podnětem pro vyhlášení dne modliteb za mír v Iráku.

Na dnešek (6. srpna 2014), kdy si církev připomíná svátek Proměnění Páně, vyzvala k modlitbám papežská nadace Kirche in Not společně s bagdádským patriarchou Rafaelem Luisem Sakem. Ten také k dnešnímu dni sestavil modlitbu.

„Společně s iráckými křesťany se připojuji k těm, kdo pozvednou ruce k modlitbě k Pánu a budou prosit za mír v naší zemi. Sjednoťme své srdce a hlasy před Pánem,“ uvedl Sako ve vzkazu zaslaném Kirche in Not. Podle výkonného předsedy charitativní organizace Johannesa Heeremanna se k modlitbám připojí také zástupci jiných náboženství, především muslimové, již jsou také zasaženi vlnou fundamentalistického násilí. „Tváří v tvář takovému utrpení, jehož jsme svědky v Iráku, se musíme spojit s našimi trpícími bratry a sestrami a dát jim najevo, že jsme je neopustili,“ uvedl k dnešnímu dni Heeremann.

Patriarcha Sako též včera (5. srpna 2014) zaslal dopis papeži Františkovi a patriarchům na Středním východě, v němž vyzývá mezinárodní společenství a světové „velmoci“, aby si uvědomily nutnost vyvinout „konkrétní skutky solidarity“ vůči iráckým křesťanům, kterým hrozí vymizení z regionu. Podle Saka pouze mezinárodní společenství spolu s velmocemi mají v rukou řešení: Je potřeba, aby „rázně vyvinuly tlak“ na ty, kdo „ekonomicky podporují“ a „jsou vojensky propojeni“ s  extremisty. Cílem je podle Saka „utnout zdroje násilí a radikalizace u kořene“.

Situace křesťanů v Iráku se zhoršuje poté, co byla část území obsazena extremisty z tzv. Islámského státu (IS – někdy také nazývaný ISIL). Mnozí křesťané byli nuceni uprchnout z Mosulu, později také ze severu země, např. ze Sinjaru, Tul Kefu, Batnaye či Telleskufu.

Rozhovor s patriarchou Luisem Sakem

U příležitosti dne modliteb za mír v Iráku publikujeme rozhovor s patriarchou Sakem, který včera (5. srpna 2014) odvysílal Vatikánský rozhlas.

Patriarcha Sako: Opravdu velmi spoléháme na modlitbu, solidaritu, bratrství, protože situace je velmi vážná. Včera bylo v Sinjaru zabito sedmdesát Jazídů (v regionu bylo objeveno 40 dětských těl – pozn. red.). Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIS) sebral ženy, křesťané utekli – Bohu díky – k horám. Včera byla také bombardována vesnice Tul Kef právě když se skupina mladých společně s knězem vydávala k odchodu. Zabili jednoho křesťana. Všude je zde tedy trochu anarchie. Dnes jsme terčem, protože jsme křesťané, ale jsou zde i jiné terče.

Rádio Vatikán: Jaké akce jste zorganizovali pro den modliteb za mír?

Patriarcha Sako: Křesťané a muslimové se shromáždí v kostele sv. Jiří, kde se budou modlit za mír a především za křesťany, kteří opustili město Mosul. Dnes je ale ohrožena také Ninivská planina. Jedná se o gesto společné solidarity.

Rádio Vatikán: Tento den modliteb připadá na svátek Proměnění Páně. Jaký to má význam?

Patriarcha Sako: Datum je symbolické, neboť Ježíš hovořil o svém utrpení a smrti. Dal tedy učedníkům velkou naději a my všichni se modlíme za mírové řešení.

Rádio Vatikán: Vy jste k této příležitosti sepsal jednu modlitbu. O co máme prosit Pána skrze tuto modlitbu?

Patriarcha Sako: Myslel jsem na žalmy, psané v době, kdy byl lid v těžkostech, prožíval krizi… I pro nás je velmi těžké povzbuzovat lidi, protože bolest je velmi hluboká. Není zde perspektiva do budoucnosti. Všechno na Středním východě hoří: v Libanonu, Palestině… Kam tedy směřujeme? Říkáme Pánu: „Pane, už je toho moc! Je toho moc, jsme unavení… pomoz nám!“ Lidé mají strach: Jeden člověk je unesen, jiné rodině je vyhrožováno… I zde v Bagdádu dochází k těmto situacím. Snažím se dělat, co je v mých silách, abych osvobodil unesené a pomohl rodinám, které čelí výhrůžkám. Myslím, že společně s dalšími lidmi jsem pro ně něco jako otec, podpora.

Rádio Vatikán: K čemu byste vyzval u příležitosti dne modliteb za mír?

Patriarcha Sako: Abych řekl pravdu, dnes ráno jsem napsal dopis Svatému otci a patriarchům Středního východu, aby se zmobilizovalo mezinárodní veřejné mínění a vytvořil se tlak na hlavy států. Chtěl bych, aby nám představitelé zemí pomohli a zatlačili na země, které financují tyto teroristické nebo extremistické skupiny. Žádám také o tlak na muslimské autority, aby odsoudily útoky na křesťany nebo na každého, kdo není muslim. Na lidské rovině jsme jedna rodina.

Rádio Vatikán: Papež František je vám v poslední době nablízku, vícekrát vyzval ke snaze o usmíření v Iráku. Vnímal jste tuto blízkost?

Patriarcha Sako: Ano, vím to. Volal mi a povzbuzoval mě, abych se nezdával a pevně udržoval víru, naději i morálku.

Modlitba patriarchy Luise Saka za mír

Pane,

neutěšená situace naší země

je velká a utrpení křesťanů

je hrozné a děsivé.

Proto tě prosíme,

ušetři naše životy a dej nám trpělivost

a odvahu nadále svědčit o křesťanských hodnotách

s důvěrou a nadějí.

Pane, mír je základem života;

daruj nám mír a stabilitu, která nám umožní

žít jeden s druhým beze strachu a úzkosti,

s důstojností a radostí.

Tobě buď sláva navěky.

 

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022

Vedení COMECE a CEC navštíví příští týden Česko

V rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě EU navštíví 7.-8. prosince 2022 Prahu ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církvi (CEC).
30.11.2022

Video: Jan Graubner k 1. neděli adventní

29.11.2022