Ve Staré Boleslavi vyvrcholila Národní svatováclavská pouť

Vyvrcholením Národní svatováclavské pouti 28. září 2014 byla mše svatá, které předsedal na staroboleslavském náměstí olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby, v níž bylo zdůrazněno téma lidí nespravedlivě vězněných komunismem a obnovy svobody, korunoval apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza Palladium země české.
Publikováno: 28. 9. 2014 15:02

Stará Boleslav: Paladium země české, reliéf, který podle legend nosil na hrudi svatý Václav, připomíná obnovení svobody v naší zemi. Současně je svědectvím o úctě k dítěti a rodině. Uvedl to kardinál Dominik Duka během mše svaté, kterou dnes (28. září 2014) vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Na náměstí ve Staré Boleslavi se jí účastnili čeští a moravští biskupové, představitelé politického života a armády i tisíce věřících.

Letošní svatováclavská pouť se nesla v duchu připomínky lidí nespravedlivě trestaných v období komunistické totality a prosby za ochranu svobody v zemi. Sám mariánský reliéf byl totiž v letech 1950-1969 uzavřen v trezoru generálního ředitelství StB. „Nebezpečné se zdálo Paladium komunistům,“ uvedl k tomu historik umění prof. Jan Royt. „Proto bylo ´zatčeno´ a do roku 1968 byl originál ´uschován´ na StB. Teprve když se o něj začal zajímat biskup Lebeda, bylo vráceno a od té doby už je zpět ve Staré Boleslavi“.

Jako symbol obnovení svobody a výraz skutečnosti, že Panna Maria je královnou srdce věřících, proběhla během slavnosti korunovace Palladia. Nad korunkami, jež požehnal papež František v únoru letošního roku, se pomodlil apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza. Klenoty přinesly v obětním průvodu politické vězeňkyně Libuše Musilová a Hana Krsková-Dvořáková. K doprovodu zněla píseň Miloše Doležala a Jana Zástěry připomínající osud Palladia v souvislosti s nedávnou totalitou a svobodou v zemi.

Na připomínku všech, kdo byli nespravedlivě trestáni, položil též kardinál Dominik Duka v těchto dnech kytici k hrobu Milady Horákové.

Kardinál Duka: Palladium symbolizuje také úctu k dítěti a rodině

Ve svém dnešním kázání představil kardinál Duka svatého Václava především jako muže, jenž stojí u počátků české národní identity. „U základů těchto hodnot stojí vzdělaný, moudrý, spravedlivý a soucitný svatý Václav, ne jen na moc a násilí spoléhající Boleslav. Tento rozdíl v pojetí východiska vlády poznamenal i naše nikoli dávné dějiny, ale dobu blízkou, kterou jsme mnozí zažili. Je v tom velké připomenutí,“ uvedl český primas.

S odkazem na dcery knížete Boleslava, Doubravku a Mladu, které s babičkou sv. Václava, sv. Ludmilou, pokračovaly v politické i duchovní linii zavražděného sv. Václava, vyzdvihl kardinál také ochrannou roli žen v českých dějinách.

Nově korunované Palladium pak bude podle pražského arcibiskupa připomínat obnovení svobody a suverenity v zemi.

Kardinál Duka také další symboliku Paladia země české. Reliéf, na nemž je vyobrazena Panna Maria s Ježíškem, připomíná úctu k dítěti a rodině, jež do českých zemí přišla zároveň s křesťanstvím. „Dnes, daleko více než kdy jindy, si uvědomujeme, že nejde o žádnou magickou sílu, kterou by byl tento kovový reliéf obdařen, aby nás chránil před našimi nepřáteli. Paladium země České nás dnes chrání před námi samými tím, že nám připomíná, že ztratíme-li úctu k matce, přestaneme-li ctít otce a odmítneme rodinu, bude to náš neodvratný konec,“ shrnul aktuální význam Paladia kardinál Duka.

V závěru bohoslužby přednesl ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt pozdrav prezidenta ČR Miloše Zemana. Svatého Václava hlava státu zmiňovala především jako zastánce pokojného rozvoje a šiřitele křesťanské zvěsti.

Kardinál Duka následně vyjádřil své blahopřání „všem Václavům“, zejména Václavu Havlovi, Václavu Bendovi, Václavu Malému i přítomnému Václavu Klausovi. S přáním se také obrátil k prezidentovi ČR Miloši Zemanovi v den jeho jubilea, v předstihu dále popřál k životnímu výročí plzeňskému biskupovi Františkovi Radkovskému.

Jménem komunity Taizé pak její bratr Wojtek informoval přítomné o Evropském setkání mladých Taizé, které se uskuteční v Praze ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015. Přítomné také vyzval k pomoci s ubytováním mladých lidí z celé Evropy, kterých přijedou do metropole desítky tisíc.

(Foto: Národní svatováclavská pouť 2013, Roman Albrecht, Irena Grimová)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022