Ve Staré Boleslavi vyvrcholila Národní svatováclavská pouť

Vyvrcholením Národní svatováclavské pouti 28. září 2014 byla mše svatá, které předsedal na staroboleslavském náměstí olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby, v níž bylo zdůrazněno téma lidí nespravedlivě vězněných komunismem a obnovy svobody, korunoval apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza Palladium země české.
Publikováno: 28. 9. 2014 15:02

Stará Boleslav: Paladium země české, reliéf, který podle legend nosil na hrudi svatý Václav, připomíná obnovení svobody v naší zemi. Současně je svědectvím o úctě k dítěti a rodině. Uvedl to kardinál Dominik Duka během mše svaté, kterou dnes (28. září 2014) vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Na náměstí ve Staré Boleslavi se jí účastnili čeští a moravští biskupové, představitelé politického života a armády i tisíce věřících.

Letošní svatováclavská pouť se nesla v duchu připomínky lidí nespravedlivě trestaných v období komunistické totality a prosby za ochranu svobody v zemi. Sám mariánský reliéf byl totiž v letech 1950-1969 uzavřen v trezoru generálního ředitelství StB. „Nebezpečné se zdálo Paladium komunistům,“ uvedl k tomu historik umění prof. Jan Royt. „Proto bylo ´zatčeno´ a do roku 1968 byl originál ´uschován´ na StB. Teprve když se o něj začal zajímat biskup Lebeda, bylo vráceno a od té doby už je zpět ve Staré Boleslavi“.

Jako symbol obnovení svobody a výraz skutečnosti, že Panna Maria je královnou srdce věřících, proběhla během slavnosti korunovace Palladia. Nad korunkami, jež požehnal papež František v únoru letošního roku, se pomodlil apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza. Klenoty přinesly v obětním průvodu politické vězeňkyně Libuše Musilová a Hana Krsková-Dvořáková. K doprovodu zněla píseň Miloše Doležala a Jana Zástěry připomínající osud Palladia v souvislosti s nedávnou totalitou a svobodou v zemi.

Na připomínku všech, kdo byli nespravedlivě trestáni, položil též kardinál Dominik Duka v těchto dnech kytici k hrobu Milady Horákové.

Kardinál Duka: Palladium symbolizuje také úctu k dítěti a rodině

Ve svém dnešním kázání představil kardinál Duka svatého Václava především jako muže, jenž stojí u počátků české národní identity. „U základů těchto hodnot stojí vzdělaný, moudrý, spravedlivý a soucitný svatý Václav, ne jen na moc a násilí spoléhající Boleslav. Tento rozdíl v pojetí východiska vlády poznamenal i naše nikoli dávné dějiny, ale dobu blízkou, kterou jsme mnozí zažili. Je v tom velké připomenutí,“ uvedl český primas.

S odkazem na dcery knížete Boleslava, Doubravku a Mladu, které s babičkou sv. Václava, sv. Ludmilou, pokračovaly v politické i duchovní linii zavražděného sv. Václava, vyzdvihl kardinál také ochrannou roli žen v českých dějinách.

Nově korunované Palladium pak bude podle pražského arcibiskupa připomínat obnovení svobody a suverenity v zemi.

Kardinál Duka také další symboliku Paladia země české. Reliéf, na nemž je vyobrazena Panna Maria s Ježíškem, připomíná úctu k dítěti a rodině, jež do českých zemí přišla zároveň s křesťanstvím. „Dnes, daleko více než kdy jindy, si uvědomujeme, že nejde o žádnou magickou sílu, kterou by byl tento kovový reliéf obdařen, aby nás chránil před našimi nepřáteli. Paladium země České nás dnes chrání před námi samými tím, že nám připomíná, že ztratíme-li úctu k matce, přestaneme-li ctít otce a odmítneme rodinu, bude to náš neodvratný konec,“ shrnul aktuální význam Paladia kardinál Duka.

V závěru bohoslužby přednesl ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt pozdrav prezidenta ČR Miloše Zemana. Svatého Václava hlava státu zmiňovala především jako zastánce pokojného rozvoje a šiřitele křesťanské zvěsti.

Kardinál Duka následně vyjádřil své blahopřání „všem Václavům“, zejména Václavu Havlovi, Václavu Bendovi, Václavu Malému i přítomnému Václavu Klausovi. S přáním se také obrátil k prezidentovi ČR Miloši Zemanovi v den jeho jubilea, v předstihu dále popřál k životnímu výročí plzeňskému biskupovi Františkovi Radkovskému.

Jménem komunity Taizé pak její bratr Wojtek informoval přítomné o Evropském setkání mladých Taizé, které se uskuteční v Praze ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015. Přítomné také vyzval k pomoci s ubytováním mladých lidí z celé Evropy, kterých přijedou do metropole desítky tisíc.

(Foto: Národní svatováclavská pouť 2013, Roman Albrecht, Irena Grimová)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021