Ve Staré Boleslavi vyvrcholila Národní svatováclavská pouť

Vyvrcholením Národní svatováclavské pouti 28. září 2014 byla mše svatá, které předsedal na staroboleslavském náměstí olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby, v níž bylo zdůrazněno téma lidí nespravedlivě vězněných komunismem a obnovy svobody, korunoval apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza Palladium země české.
Publikováno: 28. 9. 2014 15:02

Stará Boleslav: Paladium země české, reliéf, který podle legend nosil na hrudi svatý Václav, připomíná obnovení svobody v naší zemi. Současně je svědectvím o úctě k dítěti a rodině. Uvedl to kardinál Dominik Duka během mše svaté, kterou dnes (28. září 2014) vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Na náměstí ve Staré Boleslavi se jí účastnili čeští a moravští biskupové, představitelé politického života a armády i tisíce věřících.

Letošní svatováclavská pouť se nesla v duchu připomínky lidí nespravedlivě trestaných v období komunistické totality a prosby za ochranu svobody v zemi. Sám mariánský reliéf byl totiž v letech 1950-1969 uzavřen v trezoru generálního ředitelství StB. „Nebezpečné se zdálo Paladium komunistům,“ uvedl k tomu historik umění prof. Jan Royt. „Proto bylo ´zatčeno´ a do roku 1968 byl originál ´uschován´ na StB. Teprve když se o něj začal zajímat biskup Lebeda, bylo vráceno a od té doby už je zpět ve Staré Boleslavi“.

Jako symbol obnovení svobody a výraz skutečnosti, že Panna Maria je královnou srdce věřících, proběhla během slavnosti korunovace Palladia. Nad korunkami, jež požehnal papež František v únoru letošního roku, se pomodlil apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza. Klenoty přinesly v obětním průvodu politické vězeňkyně Libuše Musilová a Hana Krsková-Dvořáková. K doprovodu zněla píseň Miloše Doležala a Jana Zástěry připomínající osud Palladia v souvislosti s nedávnou totalitou a svobodou v zemi.

Na připomínku všech, kdo byli nespravedlivě trestáni, položil též kardinál Dominik Duka v těchto dnech kytici k hrobu Milady Horákové.

Kardinál Duka: Palladium symbolizuje také úctu k dítěti a rodině

Ve svém dnešním kázání představil kardinál Duka svatého Václava především jako muže, jenž stojí u počátků české národní identity. „U základů těchto hodnot stojí vzdělaný, moudrý, spravedlivý a soucitný svatý Václav, ne jen na moc a násilí spoléhající Boleslav. Tento rozdíl v pojetí východiska vlády poznamenal i naše nikoli dávné dějiny, ale dobu blízkou, kterou jsme mnozí zažili. Je v tom velké připomenutí,“ uvedl český primas.

S odkazem na dcery knížete Boleslava, Doubravku a Mladu, které s babičkou sv. Václava, sv. Ludmilou, pokračovaly v politické i duchovní linii zavražděného sv. Václava, vyzdvihl kardinál také ochrannou roli žen v českých dějinách.

Nově korunované Palladium pak bude podle pražského arcibiskupa připomínat obnovení svobody a suverenity v zemi.

Kardinál Duka také další symboliku Paladia země české. Reliéf, na nemž je vyobrazena Panna Maria s Ježíškem, připomíná úctu k dítěti a rodině, jež do českých zemí přišla zároveň s křesťanstvím. „Dnes, daleko více než kdy jindy, si uvědomujeme, že nejde o žádnou magickou sílu, kterou by byl tento kovový reliéf obdařen, aby nás chránil před našimi nepřáteli. Paladium země České nás dnes chrání před námi samými tím, že nám připomíná, že ztratíme-li úctu k matce, přestaneme-li ctít otce a odmítneme rodinu, bude to náš neodvratný konec,“ shrnul aktuální význam Paladia kardinál Duka.

V závěru bohoslužby přednesl ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt pozdrav prezidenta ČR Miloše Zemana. Svatého Václava hlava státu zmiňovala především jako zastánce pokojného rozvoje a šiřitele křesťanské zvěsti.

Kardinál Duka následně vyjádřil své blahopřání „všem Václavům“, zejména Václavu Havlovi, Václavu Bendovi, Václavu Malému i přítomnému Václavu Klausovi. S přáním se také obrátil k prezidentovi ČR Miloši Zemanovi v den jeho jubilea, v předstihu dále popřál k životnímu výročí plzeňskému biskupovi Františkovi Radkovskému.

Jménem komunity Taizé pak její bratr Wojtek informoval přítomné o Evropském setkání mladých Taizé, které se uskuteční v Praze ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015. Přítomné také vyzval k pomoci s ubytováním mladých lidí z celé Evropy, kterých přijedou do metropole desítky tisíc.

(Foto: Národní svatováclavská pouť 2013, Roman Albrecht, Irena Grimová)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Biskup Malý ke Světovému dni seniorů a prarodičů

Přinášíme zamyšlení biskupa Václava Malého ke Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 25. července ustanovil papež František. Ve svém textu se pražský pomocný biskup a předseda Rady Iustitia et Pax při ČBK vrací i k nedávnému svátku sv. Marie Magdalény.
26.07.2021

Slováci se připravují na návštěvu papeže modlitbou růžence

„Zveme lidi dobré vůle, aby se zapojili do přípravy duchovní kytice, na které bude každý z účastníků vlastnit jeden květ. Příprava potrvá 40 dní od 7. srpna do 15. září. Během těchto 40 dní se účastníci pomodlí denně modlitbu růžence - v kostele, doma nebo v rámci svého společenství. Modlitba růžence bude za Slovensko a za papeže Františka,“ zvou Papežská misijní díla na Slovensku věřící k modlitbě růžence.
26.07.2021

Dokumentaristé Paměti národa hledají svědectví!

Dokumentaristé Paměti národa se obrací na věřící, aby jim pomohli najít ty, kteří díky své víře trpěli v období komunistické totality: „Mezi pravidelnými návštěvníky vašeho kostela jsou jistě i lidé, kteří za sebou mají pohnuté osudy. V lavicích vedle vás možná sedávají bývalí muklové z uranových dolů, lidé vyšetřovaní Státní bezpečností, lidé, kteří někomu pomáhali překonat československé hranice, nebo se o to dokonce sami pokusili. Jsou mezi vámi lidé, kteří byli kvůli své víře v Boha perzekvováni. Pomozte nám je najít!"
26.07.2021

Olympijský kaplan našim sportovcům na dálku žehná

V pátek 23. července 2021 zaplál po ročním odložení na zahajovacím ceremoniálu nad Tokiem oheň XXXII. olympijských her. „Prosím všechny o modlitbu za naše sportovce i celý realizační tým," vyzývá kaplan českého olympijského týmu P. Oldřich Chocholáč z brněnské diecéze.
26.07.2021

Papež: Mladí a staří se potřebují navzájem

Po nedělní polední modlitbě Anděl Páně ve Vatikánu papež František během svých pozdravů připomněl dnešní Světový den prarodičů a seniorů a vyzval k vzájemnému setkávání obohacování a respektu.
25.07.2021