Pavel VI. opravdu dokázal věnovat Bohu to, co je Boží

Papež František dnes, v neděli 19. října 2014, při slavnosti na Svatopetrském náměstí v Římě zapsal na seznam blahoslavených papeže Pavla VI. Končí tím nejen mimořádné shromáždění biskupské synody o rodině, ale dovršuje se tak i připomínka dnešní misijní neděle, Světového dne misií. Mše svaté s beatifikací se zúčastnil i emeritní papež Benedikt XVI. a synodní otcové. Blahoslaveného Pavla VI. si ode dneška budeme připomínat vždy 26. září.
Publikováno: 19. 10. 2014 13:27

Vatikán: "Vyhovuji vašemu přání, a zapisuji papeže Pavla VI. na seznam blahoslavených". Takto dnes dopoledne (neděle 19. října 2014) papež František vyslyšel prosbu Luciana Molariho, biskupa z Brescie, či postulátora beatifikačního procesu, a blahořečil jednoho ze svých předchůdců: Pavla VI. Stalo se tak v úvodní části liturgie, která probíhala na náměstí sv. Petra v Římě.

Dále bylo oznámeno, že nového blahoslaveného si budeme připomínat vždy 26. září. Na slavnosti byla též představena relikvie: Oděv, který měl Pavel VI. na sobě při návštěvě Filipín, v momentě, kdy na něho byl spáchán atentát.

Ve své homilii se František věnoval jednak hlavní myšlence dnešního evangelia (Dávejte to, co je císařovo císaři, a to co je Boží, Bohu) s akcentem na svědomí vlivných. Neopomněl ale také zrekapitulovat dnes končící synodu o rodině, upozornil dále na důležité milníky Pavla VI. na cestě mezi Blahoslavené.

"Ježíšův důraz je určitě kladen na druhou část věty. (...) Před jakoukoli mocí tak máme uznat, že Bůh je pánem člověka. Nikdo jiný." Zdůraznil nad úryvkem z evangelia Petrův nástupce. Následně doplnil zmínku o důležitosti života v realitě: "Naděje v Bohu není útěk od reality či alibi. Jde jen o to, vrátit Bohu to, co je Boží. (...) Křesťan tak má stát takříkajíc nohama na zemi, a odpovídat na Boží výzvy."

I dnes se papež František v kázání věnoval, v souvislosti s odkazem Pavla VI.,  tématu strachu, obav z nového. "Bůh nemá strach před novinkami, vede nás stále novými cestami. (...) A Bůh tyto nové věci miluje," řekl.

V případě končící mimořádné synody se při své homilii zaměřil na určitou bilanci uplynulých čtrnácti dní. "Synoda byla vzácná zkušenost víry, kde jsme prožívali synodalitu i kolegialitu. (...) A děkuji zde Bohu za konstruktivní ovzduší při tomto setkání. Zároveň prosím, nechť nás Duch svatý provází na naší cestě příprav řádné synody v roce 2015. Pán dá jistě vzrůst tomu, co jsme zaseli," říká papež.

Samotnému Pavlovi VI. dnes František poděkoval za velké dílo, které vykonal ("Děkujeme náš drahý a milovaný papeži Pavle VI.") a při mši svaté také vyzdvihl jeho pokoru. "V pokoře Pavla VI. září jeho velikost," připomněl římský biskup.

"Pavel VI. opravdu dokázal věnovat Bohu to, co je Boží". Na konci homilie tak papež František nejen shrnul hlavní motiv dnešního evangelia, ale podstatný rys života a pontifikátu tohoto čtvrtého papeže 20. století, který byl povýšen k úctě oltáře.

Pavel VI., civilním jménem Giovanni Battista Montini, byl zvolen papežem v roce 1963. Ihned po nástupu se přihlásil k dílu II. vatikánského koncilu, které započal jeho předchůdce Jan XXIII. Roku 1964 se v Jeruzalémě setkal s konstantinopolským patriarchou Athenagorem I. Jejich symbolické objetí předznamenalo sblížení pravoslavné a katolické církve. V roce 1965 ustavil Pavel VI.  biskupskou synodu. Byl prvním papežem, který navštívil pět kontinentů. Je autorem sedmi encyklik, např. Ecclesiam suam o dialogu v církvi i mezi církví a světem, Sacerdotalis caelibatus o kněžském celibátu, Humanae vitae o manželství a předávání života. Významná je též jeho exhortace Evangelii nuntiandi o hlásání evangelia. 

Dnes beatifikovaný papež se zapsal mj. i do života v naší vlasti: Odsoudil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa i následnou okupaci.

Zázrak, který umožnil blahořečení, se odehrál v roce 2001 v USA a týkal se uzdravení těžce postiženého nenarozeného dítěte (24. týden těhotenství). Matce byl navržen potrat, ta jej však odmítla. Na radu jisté řádové sestry prosila o uzdravení na přímluvu papeže Pavla VI., autora encykliky Humanae vitae o předávání lidského života. O deset týdnů později lékaři zaznamenali značné zlepšení zdravotního stavu. Zázračné uzdravení dnes již třináctiletého dítěte schválila lékařská komise Kongregace pro svatořečení 12. prosince 2013.

Více informací o procesu blahořečení a životě Pavla VI. naleznete v přiložených článcích níže.

(zdroj: TV NOE a O. Mléčka, Tiskové středisko ČBK; ilustrační foto: R. Albrecht)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022