Královéhradecká diecéze zakončí oslavy 350. výročí založení

Královéhradecká diecéze se připravuje na slavnostní zakončení jubilejního roku 350. výročí založení. Letošní rok navíc královéhradecký biskup Jan Vokál vyhlásil Rokem povolání. Oslavy skončí v sobotu 22. listopadu 2014.
Publikováno: 21. 11. 2014 18:31

Hradec Králové – Poslední, devátou poutí skončí současně s letošním církevním rokem i jubilejní rok 350. výročí založení Královéhradecké diecéze. Novéna k patronu diecéze sv. Klementovi se uskuteční v sobotu 22. listopadu v Hradci Králové. Chystané závěrečné pouti předcházelo osm poutí na různá místa v diecézi.

Biskup Jan Vokál pozval na hlavní pouť věřící z celé Královéhradecké diecéze prostřednictvím pastýřského listu. „Je to příležitost v modlitbě prožít jednotu Božího lidu v našich krajích a skutečnost, že Krista následujeme jako celistvé společenství místní Církve,“ napsal biskup Jan Vokál ve svém pastýřském vzkazu. Samotné pouti předcházela modlitební novéna, skládající se ze zamyšlení P. Jana Linharta, která se ohlížela k jednotlivým diecézním poutním místům a ke světcům s nimi spjatým.

 

Přestože slavnostní program zakončení oslav založení diecéze začne v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové již dnes třicet minut po osmnácté hodině slavnostními nešporami a na ně navazující soukromou adorací a svátostným požehnání, vypukne vše naplno až zítra. Hlavním bodem programu bude pontifikální bohoslužba v katedrále, kterou bude celebrovat 25. sídelní biskup královéhradecký Jan Vokál za účastni řady hostů jak z církevního, tak i politického, kulturního a společenského života. Z církevních hodnostářů přijedou zástupce českých i moravských diecézí v čele s kardinálem Dominikem Dukou OP. a papežským nunciem Giuseppe Leanzou. Chybět nebudou ani biskupové ze sousedních zemí. Přijede například kardinál Joachim Meisner z Kolína na Rýnem, emeritní trnavský arcibiskup Ján Sokol, emeritní arcibiskup wroclavský Marian Golebiewski, bamberský arcibiskup Ludwig Schick a řada dalších. Z politiků se slavnosti zúčastní například ministr zemědělství Marian Jurečka nebo místopředsedkyně senátu Miluše Horská. Poutníci, kteří se nedostanou do katedrály, mohou bohoslužbu sledovat prostřednictvím velkoplošných obrazovek v Novém Adalbertinu a v kostele Panny Marie.

 

 

Po skončení bohoslužby se biskupové, kněží a hosté setkají s poutníky na společném shromáždění na Velkém náměstí, jehož horní část bude uzavřena pro automobilový provoz. Pak již vypukne pestrý doprovodný program v biskupské rezidenci, Novém Adalberinu a v kostele Panny Marie. Celodenní program zakončí slavnostní Te Deum v 16 hodin opět v hradecké katedrále Svatého Ducha.

 

Ze závěrečné pouti jubilejního roku si poutníci mohou odvézt hodnotné dárky, které zakoupí v prezentačních stáncích biskupství na Velkém náměstí nebo v Novém Adalbertinu.
 

 Biskupství královéhradecké si v letošním roce, kdy si diecéze připomíná 350 let od svého založení, připsalo do seznamu hned několik významných vydavatelských počinů. Světlo světa tak spatřily publikace, ale i DVD či CD. Jeden stánek naleznete v horní části Velkého náměstí, druhý pak v přízemí Nového Adalbertina.

 

A jaké hodnotné dárky si z hradecké poutě mohou účastníci odvézt? V prvé řadě například reprezentativní publikaci Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence, dále dvě knížky od Petra Piťhy věnované patronu diecéze svatému Klementovi a katedrále Svatého Ducha. Chybět nebude ani nová knížka o církevní heraldice či katalog výstavy Zapomenuté poklady z církevních sbírek. Milovníkům hudby nabídneme například DVD se záznamem koncertu Filharmonie v Hradci Králové ze sedlecké katedrály či CD s nahrávkou královéhradeckých varhan. Chybět nebude ani Diecézní kalendář na rok 2015, pro děti pak pexeso Hradečtí biskupové.

 

 

Program zakončení jubilejních oslav 350 let diecéze

 

Pátek 21. listopadu

 

18.30 – slavnostní nešpory v katedrále Svatého Ducha

19.00 – 22.00 – soukromá adorace v katedrále zakončená svátostným požehnáním

 

Sobota 22. listopadu

11.00 – pontifikální bohoslužba v katedrále Svatého Ducha

 

12.30 – slavnostní shromáždění na Velkém náměstí

13.00 – 15.30 – doprovodný program

16.00 – Te Deum v katedrále Svatého Ducha

 

 

 Doprovodný program se uskuteční na třech místech:

 

 

 

 Biskupská rezidence

 

 Výstavní síň – suterén

9.00 – 15.30  Výstava 350 let Biskupství královéhradeckého – osobní prohlídka            

 13.30 – 14.15  Interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem       

 14.30 – 15.15  Interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem 

 

Výstava je prodloužena do 5. prosince 2014.      

 

 

Nové Adalbertinum

 

1. patro Referát pastorace

 

13.00 – 15.30  "Otevřené dveře" v Referátu pro pastoraci. Prohlídka prostor diecézních pastoračních center, informace o činnosti, nabídka některých pomůcek  

 

 

Farní místnost – učebna – přízemí

 13.00 – 15.30  Dějiny diecéze: kvízy pro malé i velké

 

Biskupská knihovna

13.00 – 15.30  Prohlídka       

 

Balbínka – přízemí

13.45   Beseda s Ing. Anetou Maclovou: Stáří jako dar a inspirace

 

 

 

 Katakomby – suterén

14.00 – 14.45  Sv. Kliment – patron diecéze. Interaktivní program pro malé i velké s průvodci

 

 Refektář – přízemí

14.00 – 15.30 Misijní beseda s promítáním filmových ukázek

 

Studio Vojtěch Radia Proglas – přízemí

13.00 – 15.30 "Otevřené dveře" studia. Ukázka práce a prodej CD a propagačních předmětů.

 

Kostel Panny Marie

 

Boční kaple kostela 

13.00 – 15.30  Dějiny spásy: Rozjímání na základě úryvků z Písma svatého a biblických scén ztvárněných pomocí biblických postaviček (individuálně)           

 

Loď kostela

13.30 – 14.15  Bratrstvo dobré smrti a víra ve vzkříšení: Interaktivní program pro malé i velké s průvodci. Seznámení se s posláním jezuitského řádu a vírou našich předků ve vzkříšení Kaple sv. Josefa 

 

13.00 – 15.30  Seznámení s řeckokatolickou církví. Průvodce: Adrián Kostilník

 

Čtvrtek 27. listopadu

 

Sál Filharmonie Hradec Králové

19.30 – Johannes Brahms: Německé requiem

 

Hrst užitečných informací (pro sobotu 22. listopadu)

 

Katedrála Svatého ducha bude otevřena od 10 hodin – část prostoru bude vyhrazena pro kněze, jáhny a hosty.

 

 

Od 10.30 hodin začne bezprostřední příprava ke mši svaté (včetně nácviku liturgického zpěvu).

 

Na Velkém náměstí budou stánky s občerstvením.

 

 

Na Velkém náměstí a v Novém Adalbertinu najdete i propagační stánky diecéze, v nichž si můžete zakoupit publikace, CD, DVD, kalendář a další předměty vydané k jubileu diecéze. 

 

Od 9.00 do 16.00 hodin bude otevřeno Knihkupectví U Katedrály.

 

 

Parkování autobusů je zpravidla možné v Malšovicích (parkoviště u koupaliště Flošna) a na Smetanově nábřeží. Na výstup a nástup lze zastavit u zimního stadionu (je třeba počítat s omezením ve vjezdu do ulice ČSA).

 

 

Toalety jsou dostupné za Bílou věží (veřejné), v přízemí Nového Adalbertina a k dispozici budou i mobilní.

 

Horní část Velkého náměstí bude pro automobilový provoz uzavřena.

 

Hlavními sponzory jsou Kolpingovo dílo České republiky o.s. a Pražská plynárenská, a.s. 

Autor článku:
Mgr. Lukáš Peška

Související články

Další aktuality

Princ Charles o Henry Newmanovi: Souznění vyžaduje odlišnost

Přinášíme překlad úvodníku Jeho královské Výsosti prince Charlese z Walesu, který vyšel v Osservatore Romano ku příležitosti svatořečení Johna Henryho Newmana.
17.10.2019

České nebe rozzáří Řím i Břevnovský klášter

Hudba Hradní stráže a Policie ČR se účastní převážně protokolárních akcí, vítá státní návštěvy a významné hosty. V souvislosti s výročím kanonizace Anežky České se však toto hudební těleso ujme koncertů s názvem České nebe, kterými si připomeneme třicet let od znovunabyté svobody, a jimiž bude doprovázet Národní pouť do Říma.
17.10.2019

Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
16.10.2019

120. plenární zasedání ČBK se uskuteční na Svatém Hostýně

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na 120. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 21. - 23. října 2019 na Svatém Hostýně.
16.10.2019

Společné vyjádření ERC, ČBK a FŽO k rozhodnutí Ústavního soudu o církevních náhradách

Přinášíme společné prohlášení ERC, ČK a FŽO ke včeršímu rozhodnutí Ústavního soudu, který shledal zdanění tzv. církevních náhrad za protiústavní:
16.10.2019