Vánoce a konec roku 2014 v diecézích

Již příští týden prožijeme letošní vánoční svátky a blíží se i čas díků či proseb na přelomu roku.  Je tedy nejvyšší čas představit vánoční i novoroční liturgický program našich biskupů. Základní informace se dočtete v následujícím článku; postupujeme po jednotlivých diecézích.
Publikováno: 18. 12. 2014 23:11

(AKTUALIZOVÁNO 19. 12. 2014, 15.00)

Brněnská diecéze

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude 24. prosince 2014 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově předsedat půlnoční mši svaté od 24.00 hodin. V den slavnosti Narození Páně, 25. prosince, pak bude hlavním celebrantem bohoslužby začínající v 10.30 hodin. Na svátek sv. Štěpána (26. prosince) se jako každoročně biskup Cikrle setká na obědě s lidmi bez domova a seniory, kteří by jinak prožívali svátky sami. Akci připravuje komunita Sant'Egidio. O den později je podobné setkání připraveno ještě pro zájemce z romské komunity.

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek bude v neděli 28. prosince od 8.00 hodin slavit poutní mši v kostele Svaté rodiny na Grohově ulici v Brně. Ve středu 31. prosince 2014 od 16.00 hodin bude v katedrále na Petrově biskup Vojtěch Cikrle děkovat za uplynulý rok při pontifikální mši svaté.

Nový rok (1. ledna 2015) přivítá biskup Cikrle slavnostní bohoslužbou v 10.30 hodin, odpoledne potom v katedrále zazní Novoroční koncert duchovní hudby. V pátek 2. ledna v 15.00 hodin požehná Vojtěch Cikrle koledníkům na zahájení 15. ročníku Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi.

Info o dalších akcích hledejte na www.biskupstvi.cz, přehled koncertů v hlavních chrámu diecéze nabízí web www.hudba-petrov.cz.

Tak letos v Brně pokračuje projekt Křesťanské vánoce. Velké bannery s kometou na chrámech v moravské metropoli budou již po osmé upozorňovat, že v kostele je možné od 24. prosince po celé vánoční období zhlédnout zajímavý historický betlém. Pro snadnou orientaci a informace o historii betlémů je připravena brožurka s historií jednotlivých betlémů, která bude zdarma k dispozici v brněnských kostelech i na turistických informačních centrech. Součástí brožury je také časový rozpis, kdy je možné betlémy v jednotlivých kostelech navštívit. Více na www.krestanskevanoce.cz.

Olomoucká arcidiecéze

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner bude o čtvrté neděli adventní 21. prosince 2014 od 10.00 hodin předsedat bohoslužbě v katedrále sv. Václava. V jejím průběhu také převezme z rukou skautů Betlémské světlo.

Na Štědrý den bude metropolita moravský slavit od 15.00 hodin v olomouckém kostele sv. Michala mši svatou pro děti a ve 21.00 hodin pak bude předsedat „půlnoční“ bohoslužbě v katedrále. Mše svatá na Boží hod začne v katedrále v 10.00 hodin.

Nový rok přivítá olomoucký arcibiskup 31. prosince noční bohoslužbou na Svatém Hostýně. Předcházet jí bude Te Deum na poděkování za rok uplynulý, které v poutní bazilice začne ve 23.45 hodin. O slavnosti Matky Boží Panny Marie bude arcibiskup Graubner předsedat mši svaté od 10.00 hodin v olomoucké katedrále.

Více na www.ado.cz.

Ostravsko-opavská diecéze

Betlémské světlo dorazí v sobotu 20. prosince 2014 do ostravsko-opavské diecéze rychlíkem Radegast a dalšími vlakovými spoji Českých drah. Od brněnských skautů si lucerny rozžehnou jejich kolegové z místních organizací a další lidé, kteří se dobrovolně zapojí o jeho další šíření. Biskup František Václav Lobkowicz vyzval farnosti své diecéze, aby Betlémské světlo hořelo ve všech kostelech již 4. neděli adventní.

Štědrý den prožije biskup František Václav Lobkowicz s obyvateli Centra sociálních služeb Hrabyně. V areálu, kde se zotavují lidé po těžkých úrazech nebo trvale žijí tělesně hendikepovaní, začíná společný program pro 70 klientů v 15.00 hodin. Ke štědrovečernímu stolu usedne s biskupem Lobkowiczem také ředitel rehabilitačního ústavu senátor Mudr. Vladimír Plaček a ředitel Charity Hrabyně František Horsák.

Biskup František Václav Lobkowicz se po večeři vydá do Komunitního centra sv. Kláry, kde u vánočního stromu pobeseduje s klienty Charity Hrabyně. Od 17.00 hodin začíná jím celebrovaná mše svatá ve zdejší kapli sv.  Kláry.

Vánoce se letos vyhnou ostravské katedrále Božského Spasitele, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Program bohoslužeb po celou dobu oprav přesunutý do kostela sv. Václava v centru Ostravy. V kostele bude také instalovaný betlém z katedrály. Děti a rodiče na něj mohou přijít podívat ve středu 24. prosince již ve 13.30 hodin, kdy bude kostel sv. Václava otevřen. Děti budou od 14.00 hodin zdobit v kostele vánoční stromek. Na větvičky navěsí anděly, které si během adventu doma vyrobily. Ve 14.30 hodin následuje modlitba růžence za rodiny. Od 15.00 hodin začíná vánoční mše svatá pro rodiny. Děti předvedou štědrovečerní pásmo o narození Páně. Po mši svaté místní duchovní správce požehná lidem svíčky ke štědrovečerní večeři. Ve 24.00 hodin začíná v kostele sv. Václava půlnoční mše svatá;; hlavním celebrantem bude biskup František. Václav Lobkowicz, který bude sloužit mši svatou také v den slavnosti Narození Páně ve čtvrtek 25. prosince od 9.30 hodin.

Druhý svátek vánoční slouží biskup Lobkowicz mši svatou tradičně v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Mše svatá začíná v pátek 26. prosince 2014 v 8.30 hodin.

Biskup František Václav Lobkowicz bude sloužit mše svaté v kostele sv. Václava také na závěr roku 2014 a na Nový rok 2015. Silvestr 31. prosince 2014 - Mše svatá na poděkování za rok 2014 od 15.00 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě

Nový rok - 1. ledna 2015 - Mše svatá v den Slavnosti Matky Boží Panny Marie od 9.30 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě.

Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb v ostravsko-opavské diecézi na www.doo.cz a www.ibohosluzby.cz.

Českobudějovická diecéze

Už podvacátéšesté si obyvatelé Jihočeského kraje zanedlouho odnesou do svých domovů Betlémské světlo. Slavnostní předání "Světla přátelství" občanům je připraveno na pátek 19. prosince 2014, tentokrát již od 15.30 hodin, v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Přímý přenos z této události uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Prostřednictvím kněží, starostů a skautů bude pak světlo přeneseno do dalších míst v kraji. Lampy a svíčky si prosím vezměte s sebou. Další možnosti vyzvednutí Betlémského světla naleznete zde.

V Českých Budějovicích můžete 22. prosince 2014 oslavit svátek Výročí posvěcení katedrály, mše svatá zde v katedrále sv. Mikuláše je od 17.00 hod. Seminarista Vojtěch Blažek při ní přijme akolytát.

Na Štědrý den, 24. prosince 2014 ve 24.00 hod. bude mši svatou v českobudějovické katedrále sloužit Mons. Pavel Posád, ostatní mše budou sloužit jiní kněží. 25. prosince v 9.00, 10.30 a 17.00; na Štěpána potom v 9.00 a 17.00.

Podrobnosti na http://www.bcb.cz.

Plzeňská diecéze

Vánoce 2014 a konec roku můžete prožít i s biskupem Františkem Radkovským. 21. prosince bude v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje sloužit mši svatou od 10.30; přivítá při ní ve městě Betlémské světlo.

Na Štědrý den se přijde v 11.00 podívat na živý Betlém ze Starého Plzence před katedrálou; od 12.30 potom následuje setkání biskupa s osamělými lidmi a zpívání koled. Ve 14.00 potom bude při zpívání u vánočního stromu blízko katedrály. Od 22.00 jej čeká v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul., mše svatá z Narození Páně a ve 24.00 ještě půlnoční bohoslužba slova v katedrále sv. Bartoloměje.

25. prosince bude od 10.30 sloužit v katedrále sv. Bartoloměje pontifikální mši a zúčastní se i zdejších nešporů od 16.00.

Mše svaté na závěr roku odslouží biskup Radkovský 31. prosince od 16.00 v katedrále a od 24.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Novoroční biskupské požehnání potom bude uděleno 1. ledna 2015 při mši svaté v katedrále sv. Bartoloměje od 10.30 hod. V 16.00 se pak biskup František Radkovský zúčastní novoroční ekumenické slavnosti v pražské katedrále sv. Václava, Víta a Vojtěcha.

4. ledna jej od 9.00 čeká v plzeňském kostele sv. Jana Nepomuckého mše svatá živě vysílaná Rádiem Proglas. Následující den požehná v Karlových Varech a Plzni koledníkům Tříkrálové sbírky (10.00, resp. 16.00: Mázhaus plzeňské radnice).

Další informace hledejte na http://www.bip.cz.

Litoměřická diecéze

Představujeme i vánoční program litoměřického biskupa Jana Baxanta. 24. prosince začne svůj program ranními rorátami v katedrále sv. Štěpána od 6.00; v 10.00 jej čeká návštěva Městské nemocnice Litoměřice a od 16.00 následuje Štědrovečerní mše pro rodiny v litoměřickém kostele Všech svatých. 

25. a 26. prosince 2014 bude celebrovat mše svaté v katedrále od 10.00; druhá z nich je poutní slavností.

Děkovnou bohoslužbu 31. prosince 2014 bude v litoměřické katedrále celebrovat od 16.00 a mši svatou na počátek roku potom 1. ledna 2015 od 10.00 tamtéž. 
Podrobnosti na  http://www.dltm.cz.

Pražská arcidiecéze

Program biskupů a arcibiskupů Arcidiecéze pražské uvádíme dle členění po chrámech, kde budou jimi celebrované bohoslužby probíhat.

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany 

24. prosince 2014 24.00 půlnoční mše; předsedá kardinál Dominik Duka, OP
25. prosince 2014 10.00 mše; bohoslužbě předsedá kardinál Dominik Duka, OP
26. prosince 2014 10.00 mše; bohoslužbě předsedá Mons. Karel Herbst, SDB
31. prosince 2014 16.00 mše; bohoslužbě předsedá kardinál Dominik Duka, OP
1. ledna 2015 10.00 mše; bohoslužbě předsedá kardinál Dominik Duka, OP
4. ledna 2015 14.45 bohoslužba slova - Žehnání tříkrálových darů; bohoslužbě předsedá Mons. Karel Herbst, SDB

klášterní bazilika sv. Jakuba Staršího, Praha-Staré Město 

25. prosince 2014 10.30 mše za doprovodu chrámového sboru a orchestru, bohoslužbě předsedá Mons. Václav Malý

filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie, Družec 

25. prosince 2014 10.30; bohoslužbě předsedá Mons. Karel Herbst, SDB

filiální kostel sv. Jana Křtitele, Skorkov  

28. prosince 2014 10.30; bohoslužbě předsedá biskup Karel Herbst SDB

farní kostel sv. Gotharda, Slaný 

24. prosince 2014 16.00 mše svatá; celebrantem je Mons. Karel Herbst, SDB

filiální kostel sv. Martina, Zvoleněves 

1. ledna 2015 09.30; bohoslužbě předsedá Mons. Karel Herbst, SDB

Další informace hledejte na www.apha.cz.

(zdroj: tiskoví mluvčí diecézí)

Související články

Další aktuality

České nebe rozzáří Řím i Břevnovský klášter

Hudba Hradní stráže a Policie ČR se účastní převážně protokolárních akcí, vítá státní návštěvy a významné hosty. V souvislosti s výročím kanonizace Anežky České se však toto hudební těleso ujme koncertů s názvem České nebe, kterými si připomeneme třicet let od znovunabyté svobody, a jimiž bude doprovázet Národní pouť do Říma.
17.10.2019

Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
16.10.2019

120. plenární zasedání ČBK se uskuteční na Svatém Hostýně

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na 120. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 21. - 23. října 2019 na Svatém Hostýně.
16.10.2019

Společné vyjádření ERC, ČBK a FŽO k rozhodnutí Ústavního soudu o církevních náhradách

Přinášíme společné prohlášení ERC, ČK a FŽO ke včeršímu rozhodnutí Ústavního soudu, který shledal zdanění tzv. církevních náhrad za protiústavní:
16.10.2019

Misijní most modlitby propojí věřící již tento pátek

Misijní most modlitby je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin.
16.10.2019