Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl

Někdy je vhodné se vrátit k původnímu znění textu, abychom pochopili, co vlastně papež (ne)řekl. Jedna citovaná věta totiž může i zcela obrátit smysl vyřčeného.
Publikováno: 23. 1. 2015 16:34

Je potěšující a nadějné vidět tolik početných rodin, které přijímají děti jako opravdový Boží dar. Ony vědí, že každé dítě je požehnáním. Slyšel jsem, jak někteří tvrdí, že rodiny s mnoha dětmi a četné děti jsou jednou z příčin chudoby. Domnívám se, že je to zjednodušující. Mohu říci a můžeme říci všichni, že hlavní příčinou chudoby je ekonomický systém, který ze svého středu odstranil člověka a místo něho tam umístil bůžka peněz; ekonomický systém, který neustále vylučuje děti, staré, mladé a nezaměstnané… a vytváří skartační kultury, v níž žijeme.

Těmito slovy komentoval papež František během středeční (21. ledna 2015) generální audience právě ukončenou cestu na Filipíny. Tedy pouhé dva dny poté, co během letu z Manily vyslovil dnes již slavnou větu o počtu dětí a králících. Papež v ní měl podle některých světových sdělovacích prostředků vyzvat ke kontrole porodnosti a stanovit ideální počet dětí na tři. Někdy je však potřeba se vrátit k původnímu znění textu, abychom pochopili, co vlastně papež (ne)řekl. Jedna citovaná věta totiž může i zcela obrátit původní smysl vyřčeného.

Předně je užitečné si v této souvislosti připomenout Františkovo setkání s početnými rodinami, které proběhlo 28. prosince loňského roku. Římský biskup zde podpořil zákon o zvýhodnění pro rodiny s více dětmi. „Každá rodina je buňkou společnosti, avšak početná rodina je buňkou bohatší, životnější, a je v zájmu každého státu do ní investovat,“ uvedl.

Během setkání s rodinami ve filipínské metropoli (16. ledna 2015) zdůraznil František svého předchůdce Pavla VI. a jeho učení o otevřenosti manželů k životu. Pavel VI. podle něj na jednu stranu znal osobní těžkosti manželských párů v oblasti sexuality; byl však zároveň prorokem, který viděl nebezpečí plynoucí z nízké porodnosti: „Díval se dopředu, na národy země, a viděl tuto hrozbu zničení rodiny díky ztrátě dětí,“ řekl v Manile František.   

Vraťme se nyní k tiskové konferenci papeže při návratu z Filipín. František zde znovu otevírá téma otevřenosti k životu. Na příkladech přitom poukazuje na alarmující skutečnost vymírání evropské populace: Index porodnosti v Itálii je na úrovni méně než 1 procento, situace ve Španělsku není jiná.

A právě toto je kontext slavné věty o králících. Německý novinář se ptá papeže, jestli vysoký počet dětí na Filipínách není důvodem chudoby v zemi. Uvádí přitom, že průměrná filipínská žena má více než tři děti. Zde je Františkova odpověď:

„Počet tří dětí na rodinu, který jste uvedl, myslím souhlasí s číslem, jež odborníci považují za nutné k udržení populace. Tři děti na pár. Když se toto číslo snižuje, dochází k druhému extrému. Slyšel jsem, ale nevím, zda je to pravda, že v Itálii v roce 2024 nebudou peníze na výplatu důchodů. Ubývá tu populace. Klíčovým slovem, kterým církev, včetně mne, odjakživa odpovídala, je odpovědné rodičovství. Jak se k němu dobereme? Dialogem. Každý člověk v dialogu se svým pastýřem musí usilovat o zodpovědné rodičovství. Příklad, o kterém jsem se před chvílí zmínil – žena v osmém těhotenství po sedmi porodech císařským řezem – dokládá nezodpovědnost. „Nikoli, svěřuje se Pánu“, může znít námitka. Pán nám ale dává prostředky, abychom byli zodpovědní. Někteří lidé si myslí, že – odpusťte mi ten výraz – abychom byli dobří katolíci, musíme být jako králíci. Nikoli, zodpovědné rodičovství. To je zřejmé a kvůli tomu jsou v církvi manželské skupiny, odborníci, pastýři a podobně. Znám mnohé a mnohé dovolené cesty, které tu napomáhají. Je ale dobře, že jste to vyslovil. Je zajímavá také jiná věc, která nemá souvislost s právě řečeným. Pro chudé lidi je dítě jako poklad. Je pravda, že i tady máme být umírnění. Ale pro ně je dítě poklad a Bůh ví, jak jim pomoci. Tedy: zodpovědné rodičovství, ale také pohled na velkorysost onoho tatínka a maminky, kteří v každém dítěti spatřují poklad.“

Papež tedy nikdy neřekl, že ideálním počtem dětí je číslo tři. Pouze konstatoval, že podle odborníků je toto číslo nutné pro udržení populace. Menší počet dětí vede k denatalitě. A mnohé evropské země leží hluboko pod touto hranicí.

Dále také římský biskup nekritizoval jmenovanou ženu za to, že měla osm dětí, nýbrž pro její rozhodnutí pro rodičovství po sedmi císařských řezech, kdy žena riskovala, že „z těch sedmi budou sirotci“. Vyzval k „odpovědnému rodičovství“, jež bere v úvahu zdraví rodičů nebo jiné důvody nedoporučující další těhotenství. Barvitá věta o králících – uvedená slovy „odpusťte mi ten výraz“ – znamenala, že není třeba, aby měl katolík více dětí, než je v dané situaci vhodné.

Zopakoval tak myšlenky, které byly v církevním učení přítomné již dříve, např. u Jana Pavla II. Ten během modlitby Anděl Páně 17. července 1994 řekl: „Katolické myšlení je často špatně chápáno, jakoby církev zastávala ideologii nadměrné plodnosti a tlačila na manžele, aby plodili bez jakéhokoliv rozlišování a plánování. Stačí ale pozorná četba výroků magisteria, abychom zjistili, že tomu tak není.“ I když Jan Pavel II. nemluví o králících, myšlenka je obdobná.

V druhé části své odpovědi František také zdůrazňuje, že v církvi existuje mnoho lidí a odborníků, které pomáhají manželským párům v těžkostech, a že existují „mnohé dovolené cesty“ (tedy v souladu s církevním učením) umožňující zodpovědné rodičovství. Bez zajímavosti nezůstávají ani poslední papežovy věty, kde oceňuje velkorysost početných rodin.

Jak je vidno, věta o králících, pokud je vytržená z kontextu, vede k zdůraznění pravého opaku toho, co papež řekl. František nekritizoval početné rodiny, tím méně chtěl určit ideální počet dětí. Západní společnost naopak několikrát vyzval k větší otevřenosti vůči dětem. Pouze tváří v tvář konkrétní situaci na Filipínách zdůraznil, že rodičovství zahrnuje také odpovědnost.

(foto: CNA / Daniel Ibanez; zpracováno podle: Andrea Tornielli: Conigli e numero di figli: ciò che il Papa ha detto e non ha detto. Vatican Insider, 22. ledna 2015; citace: www.radiovaticana.cz)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020