Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl

Někdy je vhodné se vrátit k původnímu znění textu, abychom pochopili, co vlastně papež (ne)řekl. Jedna citovaná věta totiž může i zcela obrátit smysl vyřčeného.
Publikováno: 23. 1. 2015 16:34

Je potěšující a nadějné vidět tolik početných rodin, které přijímají děti jako opravdový Boží dar. Ony vědí, že každé dítě je požehnáním. Slyšel jsem, jak někteří tvrdí, že rodiny s mnoha dětmi a četné děti jsou jednou z příčin chudoby. Domnívám se, že je to zjednodušující. Mohu říci a můžeme říci všichni, že hlavní příčinou chudoby je ekonomický systém, který ze svého středu odstranil člověka a místo něho tam umístil bůžka peněz; ekonomický systém, který neustále vylučuje děti, staré, mladé a nezaměstnané… a vytváří skartační kultury, v níž žijeme.

Těmito slovy komentoval papež František během středeční (21. ledna 2015) generální audience právě ukončenou cestu na Filipíny. Tedy pouhé dva dny poté, co během letu z Manily vyslovil dnes již slavnou větu o počtu dětí a králících. Papež v ní měl podle některých světových sdělovacích prostředků vyzvat ke kontrole porodnosti a stanovit ideální počet dětí na tři. Někdy je však potřeba se vrátit k původnímu znění textu, abychom pochopili, co vlastně papež (ne)řekl. Jedna citovaná věta totiž může i zcela obrátit původní smysl vyřčeného.

Předně je užitečné si v této souvislosti připomenout Františkovo setkání s početnými rodinami, které proběhlo 28. prosince loňského roku. Římský biskup zde podpořil zákon o zvýhodnění pro rodiny s více dětmi. „Každá rodina je buňkou společnosti, avšak početná rodina je buňkou bohatší, životnější, a je v zájmu každého státu do ní investovat,“ uvedl.

Během setkání s rodinami ve filipínské metropoli (16. ledna 2015) zdůraznil František svého předchůdce Pavla VI. a jeho učení o otevřenosti manželů k životu. Pavel VI. podle něj na jednu stranu znal osobní těžkosti manželských párů v oblasti sexuality; byl však zároveň prorokem, který viděl nebezpečí plynoucí z nízké porodnosti: „Díval se dopředu, na národy země, a viděl tuto hrozbu zničení rodiny díky ztrátě dětí,“ řekl v Manile František.   

Vraťme se nyní k tiskové konferenci papeže při návratu z Filipín. František zde znovu otevírá téma otevřenosti k životu. Na příkladech přitom poukazuje na alarmující skutečnost vymírání evropské populace: Index porodnosti v Itálii je na úrovni méně než 1 procento, situace ve Španělsku není jiná.

A právě toto je kontext slavné věty o králících. Německý novinář se ptá papeže, jestli vysoký počet dětí na Filipínách není důvodem chudoby v zemi. Uvádí přitom, že průměrná filipínská žena má více než tři děti. Zde je Františkova odpověď:

„Počet tří dětí na rodinu, který jste uvedl, myslím souhlasí s číslem, jež odborníci považují za nutné k udržení populace. Tři děti na pár. Když se toto číslo snižuje, dochází k druhému extrému. Slyšel jsem, ale nevím, zda je to pravda, že v Itálii v roce 2024 nebudou peníze na výplatu důchodů. Ubývá tu populace. Klíčovým slovem, kterým církev, včetně mne, odjakživa odpovídala, je odpovědné rodičovství. Jak se k němu dobereme? Dialogem. Každý člověk v dialogu se svým pastýřem musí usilovat o zodpovědné rodičovství. Příklad, o kterém jsem se před chvílí zmínil – žena v osmém těhotenství po sedmi porodech císařským řezem – dokládá nezodpovědnost. „Nikoli, svěřuje se Pánu“, může znít námitka. Pán nám ale dává prostředky, abychom byli zodpovědní. Někteří lidé si myslí, že – odpusťte mi ten výraz – abychom byli dobří katolíci, musíme být jako králíci. Nikoli, zodpovědné rodičovství. To je zřejmé a kvůli tomu jsou v církvi manželské skupiny, odborníci, pastýři a podobně. Znám mnohé a mnohé dovolené cesty, které tu napomáhají. Je ale dobře, že jste to vyslovil. Je zajímavá také jiná věc, která nemá souvislost s právě řečeným. Pro chudé lidi je dítě jako poklad. Je pravda, že i tady máme být umírnění. Ale pro ně je dítě poklad a Bůh ví, jak jim pomoci. Tedy: zodpovědné rodičovství, ale také pohled na velkorysost onoho tatínka a maminky, kteří v každém dítěti spatřují poklad.“

Papež tedy nikdy neřekl, že ideálním počtem dětí je číslo tři. Pouze konstatoval, že podle odborníků je toto číslo nutné pro udržení populace. Menší počet dětí vede k denatalitě. A mnohé evropské země leží hluboko pod touto hranicí.

Dále také římský biskup nekritizoval jmenovanou ženu za to, že měla osm dětí, nýbrž pro její rozhodnutí pro rodičovství po sedmi císařských řezech, kdy žena riskovala, že „z těch sedmi budou sirotci“. Vyzval k „odpovědnému rodičovství“, jež bere v úvahu zdraví rodičů nebo jiné důvody nedoporučující další těhotenství. Barvitá věta o králících – uvedená slovy „odpusťte mi ten výraz“ – znamenala, že není třeba, aby měl katolík více dětí, než je v dané situaci vhodné.

Zopakoval tak myšlenky, které byly v církevním učení přítomné již dříve, např. u Jana Pavla II. Ten během modlitby Anděl Páně 17. července 1994 řekl: „Katolické myšlení je často špatně chápáno, jakoby církev zastávala ideologii nadměrné plodnosti a tlačila na manžele, aby plodili bez jakéhokoliv rozlišování a plánování. Stačí ale pozorná četba výroků magisteria, abychom zjistili, že tomu tak není.“ I když Jan Pavel II. nemluví o králících, myšlenka je obdobná.

V druhé části své odpovědi František také zdůrazňuje, že v církvi existuje mnoho lidí a odborníků, které pomáhají manželským párům v těžkostech, a že existují „mnohé dovolené cesty“ (tedy v souladu s církevním učením) umožňující zodpovědné rodičovství. Bez zajímavosti nezůstávají ani poslední papežovy věty, kde oceňuje velkorysost početných rodin.

Jak je vidno, věta o králících, pokud je vytržená z kontextu, vede k zdůraznění pravého opaku toho, co papež řekl. František nekritizoval početné rodiny, tím méně chtěl určit ideální počet dětí. Západní společnost naopak několikrát vyzval k větší otevřenosti vůči dětem. Pouze tváří v tvář konkrétní situaci na Filipínách zdůraznil, že rodičovství zahrnuje také odpovědnost.

(foto: CNA / Daniel Ibanez; zpracováno podle: Andrea Tornielli: Conigli e numero di figli: ciò che il Papa ha detto e non ha detto. Vatican Insider, 22. ledna 2015; citace: www.radiovaticana.cz)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mel Gibson připravuje film Vzkříšení Krista

Ve Svatém týdnu příštího roku se má objevit v kinech celého světa nový film Mela Gibsona „Vzkříšení Krista“ (The Resurrection of Christ). Naváže na slavné filmové ztvárnění Kristových pašíjí z roku 2004 (The Passion, česky Umučení Ježíše Krista) a to jak stylem tak obsazením.
20.08.2019

V Boskovicích odhalili památník kardinála Špidlíka

Srdce obepnuté kovovým křížem připomíná v Boskovicích na Blanensku tamního rodáka, kardinála Tomáše Špidlíka. Od jeho narození letos v prosinci uplyne 100 let, zemřel v dubnu 2010 v Římě. Památník lidé najdou v parčíku s dětským hřištěm v Bělské ulici, poblíž Špidlíkova rodného domku.
19.08.2019

Barma zoufale potřebuje lásku, spravedlnost a milosrdenství, říká kardinál Bo

Barmský kardinál Charles Bo zveřejnil pastorační dopis „o výzvách, kterým dnes čelí lidé v Barmě, zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami v příštím roce“. V něm se zamýšlí nad tématem „Boží láska k lidem a národům Asie“.
19.08.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. srpna 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.08.2019

Rozhovor s velvyslancem Václavem Kolajou v italském tisku

Tento týden publikovala italská tisková agentura ACI Stampa v souvislosti s blížícím se výročím sametové revoluce a českou národní poutí do Říma obsáhlý rozhovor s českým velvyslancem ve Vatikánu Václavem Kolajou. Jakým způsobem fungovaly vztahy mezi Svatým stolcem a Československem v období komunismu? A proč si v době železné opony Československo vysloužilo titul jednoho z nejvíce protikatolicky zaměřených států? To jsou některé z otázek, na které český velvyslanec odpovídal.
16.08.2019