Velikonoční triduum 2015 v diecézích

V probíhajícím Svatém týdnu přinášíme již tradiční přehled velikonočních bohoslužeb z hlavních kostelů českých a moravských diecézí. Více informací o programu našich biskupů a bohoslužbách v nadcházející dny třídení (tridua) potom hledejte na dalších webech odkazovaných v textu.
Publikováno: 31. 3. 2015 17:35

(AKTUALIZOVÁNO: 2. dubna 2015, 15.45)

Olomouc:

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

O Zeleném čtvrtku (2. dubna) se vždy dopoledne koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, které se kromě arcibiskupa Jana Graubnera a světícího biskupa Josefa Hrdličky zúčastní i množství kněží z celé olomoucké arcidiecéze. Tzv. Missa chrismatis začíná v katedrále v 9.30 hodin. Večerní mše na památku Večeře Páně za přítomnosti obou biskupů pak tamtéž začíná v 18.00 hodin.

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

Na Velký pátek v 18.00 hodin budou biskupové v olomoucké katedrále sv. Václava slavit velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

Večerní vigilii na Bílou sobotu oslaví arcibiskup Jan Graubner v katedrále sv. Václava od 21.00 hodin. Biskup Josef Hrdlička bude téže vigilii předsedat již od 20.30 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

DALŠÍ PROGRAM

Neděli velikonoční (5. dubna), největší slavnost liturgického roku, potom oba biskupové prožijí opět společně, a to při mši svaté od 10.00 hodin v katedrále sv. Václava.

Přehled všech bohoslužeb, které se ve Svatém týdnu budou slavit na území olomoucké arcidiecéze, je k dispozici zde.

Brno:

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne od 9.00 hodin tzv. Misse chrismatis  - bohoslužbě se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků, a v 17.30 hodin  večerní mši na památku Večeře Páně.

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

Na Velký pátek bude biskup Vojtěch v  katedrále na Petrově od 15.00 hodin předsedat Velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně. Pašije podle sv. Jana zazní v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, kterou řídí Josef Gerbrich.

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

Večerní vigilii se křtem dospělých katechumenů na Bílou sobotu bude brněnský biskup slavit ve zdejší katedrále od 21.00 hodin. Slavnost začíná na prostranství před chrámem žehnáním ohně a velikonoční svíce - paškálu.

Také letos zve brněnský biskup Vojtěch  během letošního velikonočního třídenní na pravidelné ranní modlitby do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek  a Bílou sobotu se  zde každoročně se svým biskupem setkávají  kněží a věřící z Brna a nejbližšího okolí ke společné denní modlitbě církve. Modlitba se čtením a ranní chvály začínají v tyto dny v 7.00 hodin.

DALŠÍ PROGRAM

Na Boží hod velikonoční bude biskup Cikrle slavit bohoslužbu od 10.30 hodin. Mše budou v tento den slaveny také v 7.30 a 9.00 hodin.

12. dubna 2015, v Neděli Božího milosrdenství, proběhne od 19.00 závěrečný koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby. V brněnské katedrále Petra a Pavla. Podrobnosti k festivalu linoucím se letošním velikonočním triduem na www.hudba-petrov.cz.

Více info o duchovním programu v diecézi na www.biskupstvi.cz.

České Budějovice

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

Missa chrismatis v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše začne v 9.00; mše svatá na památku večeře Páně zde proběhne od 17.30. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Posád.

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

Velkopáteční obřady v katedrále sv. Mikuláše začínají v 17.30. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Posád.

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – velikonoční vigilie proběhne v českobudějovické katedrále od 20.00. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Posád.

DALŠÍ PROGRAM

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (latinsky) bude v katedrále slavena od 10.30

Více na www.bcb.cz.

Plzeň

Velikonoce 2015 s plzeňským biskupem Františkem Radkovským.

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

09.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše svatá se svěcením olejů            
16.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše svatá na památku Večeře Páně

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

08.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Liturgie hodin (četba a ranní chvály)
12.00 Plzeň, U Branky, veřejné čtení Bible
15.00 Plzeň, kostel Panny Marie Nanebevzaté, Křížová cesta
16.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, obřady na památku Umučení Páně

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

08.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Liturgie hodin (četba a ranní chvály)
09.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, přípravné obřady před křtem      
20.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Velikonoční vigilie s udíl. svátosti křtu

DALŠÍ PROGRAM

5. dubna 2015 Zmrtvýchvstání Páně:

10.30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální mše s apoštol. požehnáním
18.00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální nešpory

6. dubna 2015 

09.00   Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše svatá         

Další informace na: http://www.bip.cz/.

Litoměřice

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

Od 9.00 hodin Missa chrismatis v litoměřické katedrále sv. Štěpána, od 18.00 hodin Coena Domini s obřadem umývání nohou. Celebrantem je litoměřický biskup Jan Baxant.

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

Od 10.00 hodin putování čtrnácti zastaveními na křížové cestě v barokním poutním areálu Kalvárie na Ostrém u Úštěka; od 18.00 hodin velkopáteční obřady v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Obou akcí se účastní biskup Jan Baxant.

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

Obřady velikonoční vigilie budou zahájeny ve 21 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračují v katedrále sv. Štěpána. Celebrantem je litoměřický biskup Jan Baxant.

DALŠÍ PROGRAM

5. dubna 2015 od 10.00 hodin proběhne slavnost Zmrtvýchvstání Páně v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Po mši následuje požehnání velikonočních pokrmů. Celebrantem je biskup Jan Baxant.

Více na www.dltm.cz.

Hradec Králové

Velikonoce v katedrále Svatého Ducha

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

Missa Chrismatis. Bohoslužba spojená s žehnáním olejů a uložením relikvií sv. Jana Pavla II., celebrují biskupové Jan Vokál a Josef Kajnek, začátek v 9.30 hodin. Mše na památku Večeře Páně, celebruje biskup Jan Vokál, začátek v 18.30 hodin. Od 18.00 rozjímání pro veřejnost u ostatků Jana Pavla II.

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

Ranní chvály Velkého pátku povede biskup Jan Vokál, začátek v 7.30 hodin. Obřady Velkého pátku slouží biskup Jan Vokál, začátek v 18.00 hodin.

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

Ranní chvály Bílé soboty povede biskup Jan Vokál, začátek v 7.30 hodin. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně celebruje biskup Jan Vokál (oheň požehná na nádvoří biskupské rezidence), začátek ve 20.00 hodin.

DALŠÍ PROGRAM

5. dubna 2015, slavnost Zmrtvýchvstání Páně, celebruje biskup Jan Vokál, začátek v 9.30 hodin.

Ostrava

ZELENÝ ČTVRTEK, 2. 4. 2015

Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 bude letos mimořádně slavena v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Koncelebrovaná mše svatá, při níž kněží obnoví své sliby a bude posvěcen olej katechumenů, olej nemocných a křižmo, začíná v 9.00 hodin. Mše svatá, při které kněží obnoví své sliby, bude zároveň poděkováním za 25 let biskupské služby Františka Václava Lobkowicze a připomínkou 10. výročí úmrtí sv. Jana Pavla II., jehož ostatky jsou v oltáři zábřežského kostela uloženy.

Večerní mše svatá na památku Poslední večeře bude sloužena biskupem Lobkowiczem v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Začátek v 18.00 hodin.

VELKÝ PÁTEK, 3. 4. 2015

Biskup František Václav Lobkowicz povede na Velký pátek modlitbu křížové cesty v kostele sv. Václava. Pobožnost začíná v 15.00 hodin.

Na řadě míst v diecézi jsou na velký pátek křížové cesty organizovány křížové cesty mimo kostel. Více na www.doo.cz

Velkopáteční obřady začínají v kostele sv. Václava v 18.00 hodin. Předsedá biskup František Václav Lobkowicz

BÍLÁ SOBOTA, 4. 4. 2015

Biskup František Václav Lobkowicz bude na Bílou sobotu předsedat modlitbě ranních chval z breviáře. Liturgie hodin začíná v 9.00 v kostele sv. Václava.

Vigilii Zmrtvýchvstání Páně bude předsedat biskup František Václav Lobkowicz v kostele sv. Václava v Ostravě. Mše svatá s obřady Bílé soboty začíná ve 20.00 hodin. Při velikonoční vigilii biskup udělí svátost křtu čtyřem dospělým katechumenům.

DALŠÍ PROGRAM

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude biskup František Václav Lobkowicz prožívat v neděli 5. dubna společně s farníky farnosti Moravská Ostrava v kostele sv. Václava. Mše svatá proběhne od 9.30 hodin. Po mši svaté žehnání pokrmů jako výraz díků za přijaté Boží dary. Pondělí velikonoční bude biskup Lobkowicz sloužit mši svatou v opavské konkatedrále Panny Marie. Bohoslužba začíná v 8.30 hodin.

Tradiční jízdu okolo osení připravují také letos v Lukavci u Fulneku. Nedělní odpoledne na Hod Boží velikonoční (5. dubna) bude patřit jezdcům na koních, kteří na vyjížďku do polí vyrážejí od nepaměti. První jezdec zvaný „Kreuzvater“ vždy s křížem v ruce zastavuje u jednotlivých stavení a místní lidé symbol ukřižovaného Krista uctívají políbením. Jezdci vyjíždějí ve 13.00 hodin od kostela v Lukavci.

(zdroj: diecézní tisk. mluvčí, ilustrační foto)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Papež František se v Assisi setká s chudými lidmi

Papež František se 12. listopadu vypraví na soukromou návštěvu Assisi, aby se zde setkal s chudými lidmi z celé Evropy, v předvečer Světového dne chudých, který připadá na 33. neděli v liturgickém mezidobí, letos tedy na 14. listopad.
16.10.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
15.10.2021

Pálffyho palác hostí unikátní výstavu o sv. Ludmile

Jedinečnou výstavu věnovanou přemyslovské kněžně sv. Ludmile si budou moci od 15. října zájemci prohlédnout v Pálffyho paláci na pražské Malé Straně zdarma.
15.10.2021

Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.
15.10.2021

Biskupství plzeňské chce zlepšit hospodaření na svých pozemcích. Projekt Živá půda mu pomáhá k udržitelnému zemědělství.

Biskupství plzeňské se rozhodlo změnit způsob hospodaření na vrácených zemědělských pozemcích. Spojilo se s odborníky z projektu Živá půda, kteří po revizi stavu pozemků navrhli konkrétní opatření a způsob hospodaření, který povede ke zlepšení stavu půdy a jejímu zhodnocení. Jedná se o první projekt takového rozsahu, který využívá potenciál církevních restitucí k zastavení degradace půdy a navrácení života do zemědělské krajiny.
14.10.2021