Lupa
Obsah Obsah
Portál

Sedmý ročník Noci kostelů již tento pátek

Datum publikace26. 5. 2015, 10.35
TiskTisk

Tento pátek, 29. května 2015, proběhne nejen na území České republiky Noc kostelů, u nás letos již posedmé. Ve více než 1400 tuzemských kostelech se návštěvníci hledající cestu do chrámů mohou těšit na širokou škálu různých aktivit připravených křesťany pro zájemce z řad nejširší veřejnosti. Zdarma.

(AKTUALIZOVÁNO 29. května 2015)

Ostravsko-opavská diecéze

Celkem 148 sakrálních míst bude možné navštívit během letošní Noci kostelů na území ostravsko-opavské diecéze. Do aktivity, která má mezinárodní přesah, se zapojí kromě římsko-katolických farností také sbory protestantských církví. Organizátoři se snaží zaujmout návštěvníky kostela výstavami, možností prohlídky jindy těžko dostupných míst, programy pro děti nebo ochutnávkami.

Například v Dětmarovicích připravují soutěž pro děti s názvem Detektiv v kostele, ochutnávku pravých klášterních piv, výtvarnou dílničku pro děti či výstavu cizojazyčných Biblí. Podobný program mají také v Doubravě, kde navíc představí sbírku starých fotografií obce. Na místní faře bude farní kancelář předvedena v podobě, jak ji kněz užíval přes 100 lety.

Další kostely chtějí zpřístupnit věže a zvonice. Na Svatojánskou věž ve Frýdku bude možnost vystoupat již od 14.00 hodin. Do míst, kam mohou během roku jen zvoníci, se lidé dostanou také v Opavě-Komárově, Doubravě, Štramberku, Dobré a dalších místech. Zvony všech kostelů se dostanou ke slovu hned na úvod Noci. Jejich vyzvánění zahájí program v 18.00 hodin. Zvony se rozezní ještě jednou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově ve 21.40 hodin. „Přineste si s sebou svůj zvoneček. Rozezníme nejen velké zvony, ale všechny zvonky v kostele,“ upozorňují organizátoři. Zvony a zvonky se rozezní na pět minut.

Více na www.doo.cz.

Olomoucká arcidiecéze

V olomoucké arcidiecézi se o Noci kostelů zapojí devět církví a otevře se 213 sakrálních objektů – 26 jich bude přístupno v Olomouci, 12 v Kroměříži a po 11 v Prostějově a ve Zlíně, 7 kostelů se otevře ve Svitavách.

V katedrále sv. Václava začne program již od 16.00 hodin akcí pro menší děti. Po celý večer bude možné si kostel soukromě prohlédnout a pohovořit přitom s řeholními sestrami o jejich způsobu života a činnosti, v nabídce je i několik koncertů. Z dalších objektů v Olomouci stojí za zmínku například kaple, které jsou součástí větších objektů: Arcibiskupského paláce, sídla Arcidiecézní charity Olomouc, Církevního gymnázia Německého řádu či Teologického konviktu.

V prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže zahájí v 18.00 hodin Noc kostelů primátor Miroslav Pišťák, následovat bude mše svatá, prohlídka s průvodkyněmi či koncert. Souběžně bude možné využít nabídky a projet se na kočáře taženém koňmi po náměstí.

Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba večer zahájí v 18.00 hodin koncert a po něm od 18.30 hodin mše svatá. Po celý večer mohou návštěvníci využít možnosti rozhovoru s knězem, program nabídne také čtení úryvku z Bible a několik dalších koncertů. Souběžně bude nabídnuta prohlídka půdy a věže kostela, včetně zvonů.

V Kroměříži budou vedle hlavních chrámů katolických (mezi nimi i kostela sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické léčebny) otevřeny například kostely Českobratrské církve evangelické a Pravoslavné, ale také řada kaplí, z nichž stojí za zmínku například dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia či kaple v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Program ve velehradské bazilice začne společnou dětskou mší svatou. Následovat bude prohlídka kostela, hudební vystoupení místních dětí a mládeže či krátký varhanní koncert. Návštěvníci si rovněž budou moci prohlédnout zázemí sakristie a předměty používané k bohoslužebným účelům.

Vice se dozvíte na www.ado.cz.

Brněnská diecéze

Letošní 7. ročník Noci kostelů již příští pátek otevře brány kostelů, modliteben, sborů a duchovních center. Pro rok 2015 bylo zvoleno motto podle biblického úryvku žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

K dnešnímu dni je v České republice do akce přihlášeno 1 400 kostelů s nabídkou téměř 6 000 programů, z toho v brněnské diecézi více než 170 míst s téměř tisícovkou různorodých programů; v Brně je to 49 kostelů a modliteben. V letošním roce se počet přihlášených opět rozrostl o další místa, jak v jihomoravské metropoli, tak i na územní celé diecéze.  

V městě Brně začíná každoročně Noc kostelů slavnostním vyzváněním zvonů a ekumenickým zahájením, které letos proběhne v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí od 17.30 hodin.  

Návštěvníci Noci kostelů budou mít letos mimořádnou příležitost zhlédnout v kostele sv. Tomáše v Brně kopii milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, nazývané také Gemma Moraviae - Perla Moravy či Palladium - Ochránkyně města Brna. Zázračné pomoci Panny Marie Svatotomské je připisována skutečnost, že město nebylo před 370 lety, v roce 1645, dobyto přesilou švédského vojska. Během celého večera bude obraz vystaven v prostoru před oltářem a k dispozici budou pořadatelé, kteří zájemcům přiblíží význam obrazu.

Podobně jako v předchozích ročnících jsou připraveny hudební programy klasické i moderní, zazní například varhanní, gospelové a chorální melodie, své programy dolaďují místní sbory a scholy různých věkových kategorií. V brněnské katedrále vystoupí Dómský komorní sbor i sólistka Národního divadla Brno Pavla Vykopalová za varhanního doprovodu Petra Kolaře, v minoritském kostele je plánován koncert Scholy Brněnské mládeže, v Králově Poli v kostele Nejsvětější Trojice vystoupí smyčcové Trio de Rue z brněnské konzervatoře, v Červeném kostele zazní mj. africká harfa a kytara v podání uskupení Korajunglejazz, v Horních Heršpicích přednese známý brněnský soubor Svítání vokální skladby s instrumentálními sóly flétny, elektrické kytary a akordeonu. V kostele sv. Tomáše se mohou příchozí zaposlouchat do latinských chorálních zpěvů, pásmo lidových písní s křesťanskou tématikou jistě zaujme návštěvníky v kostele sv. Augustina.

Pro veřejnost bude po rekonstrukci zpřístupněn řeckokatolický kostel sv. Josefa v Josefské ulici v centru města, nebo vyhledávaná poutní kaple Panny Marie Pomocnice, „Kostelíček“ nad Líšní.

Za zhlédnutí jistě stojí expozice v místě bývalého kostela sv. Floriána v Černovicích, který byl zničen při leteckém náletu za 2. světové války. Mnoho příchozích zavítá i letos do kaple Matky Boží v blízkosti hradu Veveří u Brněnské přehrady, která nabízí kromě komentovaných prohlídek interiéru a malebného okolí také pásmo skladeb pro flétnu, kytaru a harmonium, zpěvy Matce Boží a modlitby Taize, ale především výstavu věrné kopie gotického obrazu Madony z Veveří, která byla zhotovena akademickým malířem Vladimírem Teršem v roce 1950.

Některé programy pamatují na život v rodinách, např. v kostele sv. Michala v Brně zahájí při Noci kostelů cyklus duchovních večerů pro manžele s názvem Jsme jedno a není nám to jedno, na mnoha místech bude příležitost pamatovat na radosti a těžkosti rodinného života ve společné modlitbě. Jinde jsou programy tematicky zaměřené, např. na specifika péče o nemocné u milosrdných bratří v Brně v kostele sv. Leopolda, na dobrovolnickou pomoc v misiích v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci a v modlitebně Apoštolské církve na Životského ul., na pomoc těžce zkoušené Ukrajině v Třebíči nebo povídání o působení kongregace salesiánů a o oslavách jubilea zakladatele, patrona mládeže Dona Boska v brněnských Žabovřeskách. Sbory Církve bratrské a CČSH zase chtějí programovou nabídkou připomenout výročí a uctít památku Mistra Jana Husa. Za zmínku stojí také různá představení biblických tanců a vyjádření modlitby pohybem (např. u sv. Augustina v Brně, v Moravanech  a v Jaroměřicích), různorodá divadla (např. Exodus - stínová divadelní freska v brněnské katedrále, biblický příběh dvou bratrů Ezau a Jákob v mariánském kostele v Brně na Křenové, představení na motivy povídky „Rozprávka o láske“ v modlitebně Sboru Církve bratrské v Brně na Kounicově ul., Příběh sv. Zdislavy v královopolském kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli).  Za zmínku stojí i recitace z díla básníka Jana Zahradníčka v podání studentů Divadelní fakulty JAMU v brněnském jezuitském kostele, tvořivý program s názvem Grafitti performance - Město andělů na Moravském náměstí u kostela sv. Tomáše v Brně či pásmo s názvem Skandální odhalení: naši mladí věří!!! v Moravanech. 

Na své si přijdou také dětští návštěvníci, např. v Adamově je připravena velká pátrací hra Okolo kostela, ve Znojmě dobrodružné putování po kostelích Po stopách znojemských mnichů. Putování za sv. Jakubem chystají v Jihlavě, Zápas o získání Františkovy zbroje v Brně u minoritů, Děti staví chrám v Praci, v Brně u jezuitů studentský spolek Buřtguláš vystoupí s provedením známé pohádky Lotrando a Zubejda. 

Příjemným zpestřením pro všechny příchozí jistě bude na mnoha místech možnost posezení při kávě a čaji, dále nabídka ochutnávky mešních vín a nejrůznějších napečených dobrot či „dobročinných“ palačinek a vaflí. V Třebíči v bazilice v krásné opatské kapli pod freskami nabízejí občerstvení i příležitost k vzájemným setkáním a rozhovorům a v místní čajovně doplnění o prezentace kurzů Alfa. V Jaroměřicích nabídku pohoštění skrývá název Agapé po vzoru prvních křesťanů. 

Závěr celého večera se mnohde ponese v duchu přímluv a proseb o požehnání místu, např. o půlnoci se za město Brno mohou účastníci společně pomodlit s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, který městu požehná. Jinde zazní na rozloučenou varhanní koncerty, gregoriánské chorály, zpěvy Taizé nebo čtení biblických úryvků.

Podrobnosti na www.biskupstvi.cz.  

Českobudějovická diecéze

Letošního ročníku Noci kostelů se zúčastní v budějovické diecézi zhruba 110 společenství, která se shromažďují v kostelech, sborech či modlitebnách sedmi různých křesťanských církví. Asi na deseti místech se tato akce koná souběžně s podobnými akcemi, jako jsou Muzejní noc a Galerijní noc, často jde i o spolupráci či společnou koordinaci programu.

Celkově je možné pozorovat i větší důraz, který je v programu kladen na možnost osobního setkání a s tím, doufejme, souvisí i větší nasazení konkrétních osob přímo ve farnostech a sborech.

Velkým tématem, zejména v nekatolických církvích je 600. výročí umučení Mistra Jana Husa. Jedná se o téma, kterého se v programu alespoň dotkne drtivá většina křesťanů, hlásících se k Husovu odkazu. Za všechny jmenujme Sbor bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích, kde připravují program s dobovými duchovními písněmi, šermířskou skupinou i společným posezením, nebo evangelický sbor v Jindřichově Hradci, kde se celý večer ponese v duchu husovských textů.

Další informace na http://www.bcb.cz/.

Plzeňská diecéze

Noc kostelů 2015 v Plzni začne tradičně již v odpoledních hodinách. Bohatý tvůrčí program pro rodiny je připraven v prostorách Biskupství plzeňského a pro rodiny s dětmi bude zahájeno Putování za zvony po Poutnických schránkách. V katedrále sv. Bartoloměje zahájí Noc kostelů slavení mše svaté s mottem Dotkněme se našich křesťanských kořenů.

V Plzni se letošní rok zapojilo 20 kostelů, sborů a modliteben, ve kterých mohou poutníci zažít krásnou atmosféru varhanní hudby, koncertů, tanečních vystoupení, komentovaných prohlídek, ale i čajovny, rozhovory s duchovními a další konkrétní vstupy. Ve spolupráci s městem Plzeň zajistili organizátoři také kyvadlovou dopravu ke kostelům v méně přístupných místech města a to zejména s ohledem na starší poutníky a rodiny. Obyvatelé Plzně zažijí v rámci OTEVÍRÁNÍ SE kromě otevřených kostelů i zkušenost krásné a již tradiční akci Evropský den sousedů (30. května). Pro Plzeňany je to příležitost zapojit a připravit pro své sousedy večeři přímo před svým domem - na zahradě, dvorku či hřišti. Všechny čeká i další bohatý program. 

Organizátoři Noci kostelů v Plzni si spolu s týmem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 slíbili, že se budou vzájemně podporovat, neboť obě akce mají společnou hlubokou myšlenku. Otevřít se druhým, pozvat je, hostit a být spolu.

Program bude probíhat celkem na 129 místech Diecéze plzeňské a je k dispozici na stránce http://www.nockostelu.cz/.

Litoměřická diecéze

Návštěvníkům v litoměřické diecézi Noc kostelů nabídne komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, hudební vystoupení i programy pro děti, ale také prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní slovo. Na řadě míst bude možné vystoupat do kostelních věží, někde budou přístupné varhanní kůry, sakristie, krypty. Bližší informace na www.dltm.cz.

Vydána byla nová pexesa s obrázky kostelů a kaplí, zapojených do Noci kostelů v diecézi, která tematicky navazují na pexesa vydaná ve dvou předchozích letech, brožury-poutnické pasy, do kterých mohou zájemci sbírat razítka z navštívených míst, a následně tak získat certifikát poutníka Noci kostelů, a pohlednice. Na některých místech budou k dispozici čokolády s logem Noci kostelů.

Děti do 15 let se mohou zapojit do výtvarné soutěže na téma „Na křídlech andělů aneb andělé dětskýma očima', zájemci nad 16 let pak mohou fotit stavby kostelů. Fotografická soutěž je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu'. Nejlepší snímky budou v příštím roce použity pro vydání dalšího dílu pexesa Noci kostelů. 

Ze dvou stovek v diecézi přihlášených objektů je jich více než 140 římskokatolických. Ostatní objekty tu otevře dalších devět církví.

Královéhradecká diecéze

Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.00 – Otevření kostela, 18.00 – Mše svatá, 18.50 – Zvonění zvonů, 18.55 – Slavnostní zahájení – 19.00 – Vystoupení smyčcového souboru ZUŠ J. V. Stamice, 19.40 – Řád Německých rytířů a HB, 20.15 – Chrámový sbor, 20.45 – Mnoho vůní kadidla, 21.00 – 23.00 – Komentovaná prohlídka věže kostela, 21.15 – Vystoupení hudební skupiny Výbuch, 22.00 – Varhanní koncert - p. Petr Žák, 23.00 – Tichá modlitba, 23.30 – Uzavření kostela

Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha

19.00 – Vyzvánění katedrálních zvonů, 19.10 – Přivítání, 19.15, 20.40, 21.30, 22.30 a 23.00 – Duchovní a varhanní hudba: Cantores Gradecenses, 19.30 – Přenesení a vystavení relikviáře s ostatky sv. Jana Pavla II., 19.40 – Představení relikviáře a vzpomínka na návštěvu papeže sv. Jana Pavla II. v HK, 20.30, 21.45, 22.45, 22.45, 23.15 – Prohlídka katedrály, 21.00, 22.00 – Komentovaná prohlídka Ing. arch. Jana Falty, 23.30 – Závěrečná modlitba s požehnáním

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.30 – zahájení vyzváněním na zvony, 18.00 – Mše svatá, 19.00 – 22.00 – Okružní autobusová jízda po méně známých kostelech nedaleko, 19.00 – 22.00 – Volná prohlídka kostela, na požádání s výkladem, 22.00 – 23.00 – Prohlídka kůru a varhan, varhanní ukázky, 23.00 – Večerní modlitba a požehnání.

Jičín-Staré Město, kostel sv. Jakuba

19.30 – 21.00 – hudebně meditační program při svíčkách, 21.00 – 22.30 – Adorace se zpěvy z Taizé

Jilemnice, kostel sv. Vavřince

17.45 – Vyzvánění zvonů, 18.00 – Mše svatá s májovou pobožností, 19.00 – Úvodní slovo, 19.05 – Komentovaná prohlídka kostela, 20.00 – Vystoupení pěveckého souboru Octopus, 20.50 – Videa k Roku zasvěceného života, 21.10 – Čtení z Bible, 21.20 – Varhanní hudba a zpěv, 21.35 – Čtení z myšlenek T. G. Masaryka o demokracii, 21.45 – Poezie V. Renče, 21.55 – Modlitba při svíčkách, 22.00 – Ukončení a zpěv Svatováclavského chorálu 

Kutná Hora, kostel sv. Jakuba

17.55 – Vyzvánění zvonů, 18.00 – Mše svatá, varhanní produkce Viktor Darebný, 20.00 – Oskar a růžová paní - divadelní představení o přátelství nemocného chlapce a jeho ošetřovatelky, 21.30 – 23.00 – Prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, možnost osobního rozhovoru s knězem

Poděbrady, kostel Povýšení sv. Kříže

18.30 – mše sv. s májovou pobožností, Poděbradská schola, 19.30 – prohlídka varhan, 20.30 – koncert Smíšeného sboru sv. Cecílie. Po skončení koncertu je možná prohlídka kostela a zpřístupněna věž s prohlídkou zvonů.

Litomyšl, kostel Povýšení Svatého Kříže

17.00 – 17.30 – Ekumenické zahájení litomyšlské Noci kostelů, kostel rozeslání sv. Apoštolů, 18.00 – 20.00, 21.00 – 23.00 – Komentované prohlídky kostela, 20.00 – Koncert pěveckého sboru Vox humana

Pardubice, kostel sv. Bartoloměje

18.00 – Mše svatá, 18.50 – Zvony, 19.00 – Přivítání, úvodní slovo, 19.05 – Koncert duchovní hudby, 19.45 – Zpěvy Taizé, 20.15 – Odlívání zvonu Arnošt - dokument 2008, 20.30 – Historie kostela, 21.00, 21.30 – Komentované prohlídky -kůr a varhany, Zákristie a liturgické předměty, 22.00 – Koncert duchovní hudby

Trutnov-Vnitřní Město, kostel Narození Panny Marie

18.00 – Mše svatá, litanie k Panně Marii, 18.45 – Koncert Krkonošského Collegia Musica, 19.30 – O Jonášovi a velrybě - muzikál, 20.00 – Biblické tance, 20.30, 21.30 – prohlídka kostela s odborným výkladem, 22.30 – Modlitba a požehnání

Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.30 – Mše s májovou pobožností, 19.30 – 22.30 – Noční cukrárna na děkanství, 19.30 – 21.30 – Program v kaplích na starém hřbitově u kostela; Zpřístupněná věž se zvony a kůr, 19.30 – 20.00 – Přednáška o ostatcích svatých, 20.00 – Ukázka květinové výzdoby, 20.30 – program pro děti, 21.30 – Malá noční vážná hudba – Ústecké trio, 22.00 – Adorace a modlitby, 22.30 – Zakončení

Žamberk, kostel sv. Václava

18.00 – mše sv., varhany Jan Hajič, zpěv Adéla Venclová, 18.45 – 21.30 – výstup ke zvonům a nad klenbu kostela, předvedení varhan, nahlédnutí do farní kroniky – Marta Motlová, volná prohlídka kostela a kaple P. M. Bolestné za kostelem

Další informace na http://www.bihk.cz.

(zdroj: Zuzana Lášková, Tiskové středisko ČBK, Pavel Siuda, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského, Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého, Martina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského, PhDr. Ľudmila Dufková, Štěpán Hadač, Biskupství českobudějovické, Majka Lachmanová, Biskupství plzeňské, Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického, Lukáš Peška, Biskupství královéhradecké)

Autor článku: František Jemelka
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou