Svatý rok: Klenbou, která nese život církve, je milosrdenství

Dnes dopoledne (4. prosince 2015) proběhla tisková konference o podrobnostech a průběhu nastávajícího Svatého roku milosrdenství, který bude oficiálně zahájen již příští týden 8. prosince 2015. Tiskové konference se účastnil mimo jiné Mons. Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci či Mons. José Octavio Ruiz Arenas, sekretář Papežské rady.
Publikováno: 4. 12. 2015 16:25

Vatikán: „Klenbou, která nese život církve, je milosrdenství. Veškerá její pastorační činnost by měla být proniknuta něhou, jež je určena věřícím; žádné její zvěstování a svědectví vůči světu nemůže postrádat milosrdenství. Věrohodnost církve prochází cestou milosrdné a soucitné lásky. Církev ‚prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství‘,“ (z Buly vyhlašující mimořádný Svatý rok milosrdenství) zaznělo v úvodu tiskové konference na téma mimořádného Svatého roku milosrdenství a jeho průběhu.

Centrum přijetí pro poutníky

První soubor informací byl věnovaný nejaktuálnějším aspektům svatého roku. Mons. Fisichella upozornil na nově vzniklé Centrum přijetí pro poutníky (Via della Conciliazione 7 v Římě), kde lze již od 1. prosince zjišťovat veškeré informace o programu akcí svatého roku, registrovat se zde pro průchod Svatou branou, vyzvednout si lístky na různé poutnické slavnosti či získat certifikát o účasti poutníka na mimořádném jubileu nebo pěší pouti. Certifikát prostřednictvím informačního centra vydává pouze Papežská rada pro novou evangelizaci. Centrum je otevřené každý den včetně sobot a nedělí od 7.30 do 18.30 hodin.

Dobrovolnická služba a pastorační pomůcky

Vyzdvihnuta byla také role dobrovolníků, jejich služby během svatého roku budou využity především na Via della Conciliazione a náměstí svatého Petra, v dalších bazilikách a chrámech milosrdenství. Nyní je přihlášeno přibližně 100 dobrovolníků na každý den, při hlavních událostech číslo vzroste až na 1 000 pomocníků. Noví dobrovolníci jsou tak stále vítání.

K dispozici jsou nové pastorační pomůcky, jež by měly napomáhat k hlubšímu prožití celého mimořádného roku, v současnosti jsou nabízeny v deseti jazycích.

Slavnost zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě

Slavnost zahájení Svatého roku milosrdenství proběhne na náměstí svatého Petra od 9.30 hodin; papež František při ní otevře Svatou bránu v bazilice sv. Petra. Tento ceremoniál bude vysílán v televizi po celém světě.

Slavnost začne četbou úryvků z dokumentů 2. vatikánského koncilu Dei Verbum, Lumen gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes a několika dalších dokumentů, kterými se má znovu připomenout přínos 2. vatikánského koncilu v den 50. výročí jeho ukončení.

Při mši svaté bude použit speciální evangeliář vyrobený pro tuto příležitost (P. Marko Ivan Rupnik udělal malou mozaiku s Ježíšem - ukřižovaným s otevřenýma rukama – jako symbol milosrdenství, které je otevřené všem).

Samotné otevření Svaté brány je velmi jednoduchý obřad. Papež požádá o otevření slovy žalmu, potom projde branou, po něm pak kardinálové, biskupové a zástupci, řeholníků, řeholnic a laiků.

U hrobu sv. Petra proběhnou závěrečné obřady mše sv. – z balkónu baziliky.

Večer se uskuteční jedinečná projekce fotografií na fasádu a kupoli baziliky sv. Petra. Jedná se o snímky velkých fotografů inspirované poslední encyklikou Laudato si‘. Od 19.00 do 22.00 bude projekce třikrát zopakována.

Gesta milosrdenství

V neděli 13. prosince se poprvé v historii svatých roků otevřou i Svaté brány ve všech katedrálách celého světa. Papež František si přeje, aby se rok milosrdenství uskutečňoval především na úrovni místních církví, proto také osobně otevřel s předstihem Svatou bránu ve Středoafrické republice již 29. listopadu.

V pátek 18. prosince papež František otevře Bránu milosrdenství v centru Don Luigi di Liegro, kde jsou již 25 let přijímáni lidé s handicapem. Bude to Františkovo 1. gesto z řady dalších, které vykoná každý měsíc. Gesta budou mít soukromý charakter setkání, týkající se vždy skutků milosrdenství.

Od 8. prosince se bude také každý den svatého roku modlit na svatopetrském náměstí růženec.

Speciální komunikační prostředky

V plánu je také zahrnuto více komunikačních prostředků pro neslyšící a nevidomé, tedy videa s překladem do mezinárodní znakové řeči nebo zvukové soubory, které budou ke stažení na webových stránkách Svatého roku milosrdenství; dále jsou vytvořeny speciální zpovědnice pro neslyšící, existuje taktilní kniha k projití Svatou branou a mnoho dalšího.

Velkým pomocníkem pro všechny, kteří se nebudou moci účastnit jednotlivých událostí svatého roku osobně, jsou oficiální webové stránky www.im.va, v současnosti nabízející 7 jazykových variant.

Misionáři milosrdenství

Řeč byla také o tzv. misionářích milosrdenství – kněžích z různých částí světa navržených vlastními biskupy k tomu, aby vykonávali speciální službu milosti - byli znamením blízkosti a Božího odpuštěn pro všechny. Počínaje popeleční středou získají tento mandát od Svatého otce, který jediný může tyto misionáře jmenovat. Registrace misionářů byla již uzavřena, protože je jich již více než 800 přihlášených.

Mons. Fisichella na závěr konference zdůraznil, že „svatý rok bude zkušeností milosrdenství pro každého člověka, zkušeností intimnějšího vnímání Boží lásky, kterou jako otec vítá každého a nikoho z ní nevylučuje.“

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články