2009-06-06 Hejnice, Setkání aktivních laiků

06. 05. 2010