Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích získal finanční dar

06. 05. 2010
Miloslav Marek a Hana Haráková podepisují doklad o předání finančního daru hospici.