Relikviáře sv. Štěpána a sv. Ludmily vystavené v litoměřické katedrále

06. 05. 2010
Relikviářní paže sv. Ludmily.