40. výročí úmrtí Jana Palacha

Vyučující a studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy  si na společném setkání dne 19.1. ve 14.00 hodin v prostorách KTF připomněli hrdinský čin Jana Palacha a uctili jeho památku minutou ticha a modlitbou.
Publikováno: 19. 1. 2009 16:00

Jan Palach se narodil 11.8.1948 ve Všetatech. Po maturitě na mělnickém gymnáziu se nejprve hlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, na kterou ale přes složení přijímacích zkoušek nebyl přijat. Jako druhou školu si zvolil Vysokou školu ekonomickou, obor politická ekonomie, na které po přijetí začal v roce 1966 studovat. V roce 1968 se podruhé pokusil o studium na FF UK a byl přijat do druhého ročníku obor dějepis – politická ekonomie.

S politickou situací po 21. srpnu 1968 se nedokázal smířit, účastnil se různých akcí, které vyjadřovaly nesouhlas s politickým vývojem, jako například studentské stávky v listopadu 1968.

Na protest proti sovětské okupaci se 16.1.1969 upálil v horní části pražského Václavského náměstí a následkům 19.1.1969 podlehl.

K této mimořádné události promluvil z Říma prostřednictvím vatikánského rozhlasu kardinál Josef Beran. Přepis jeho projevu najdete v příloze k článku.

28.10.1991 byl Janu Palachovi in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Soubory ke stažení

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022