40. výročí úmrtí Jana Palacha

19. 01. 2009
Vyučující a studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy  si na společném setkání dne 19.1. ve 14.00 hodin v prostorách KTF připomněli hrdinský čin Jana Palacha a uctili jeho památku minutou ticha a modlitbou.

Jan Palach se narodil 11.8.1948 ve Všetatech. Po maturitě na mělnickém gymnáziu se nejprve hlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, na kterou ale přes složení přijímacích zkoušek nebyl přijat. Jako druhou školu si zvolil Vysokou školu ekonomickou, obor politická ekonomie, na které po přijetí začal v roce 1966 studovat. V roce 1968 se podruhé pokusil o studium na FF UK a byl přijat do druhého ročníku obor dějepis – politická ekonomie.

S politickou situací po 21. srpnu 1968 se nedokázal smířit, účastnil se různých akcí, které vyjadřovaly nesouhlas s politickým vývojem, jako například studentské stávky v listopadu 1968.

Na protest proti sovětské okupaci se 16.1.1969 upálil v horní části pražského Václavského náměstí a následkům 19.1.1969 podlehl.

K této mimořádné události promluvil z Říma prostřednictvím vatikánského rozhlasu kardinál Josef Beran. Přepis jeho projevu najdete v příloze k článku.

28.10.1991 byl Janu Palachovi in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Soubory ke stažení

Kardinál Beran k Janu Palachovi, leden 1969.doc velikost: 41 KB Stáhnout