40. výročí úmrtí Jana Palacha

Vyučující a studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy  si na společném setkání dne 19.1. ve 14.00 hodin v prostorách KTF připomněli hrdinský čin Jana Palacha a uctili jeho památku minutou ticha a modlitbou.
Publikováno: 19. 1. 2009 17:00

Jan Palach se narodil 11.8.1948 ve Všetatech. Po maturitě na mělnickém gymnáziu se nejprve hlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, na kterou ale přes složení přijímacích zkoušek nebyl přijat. Jako druhou školu si zvolil Vysokou školu ekonomickou, obor politická ekonomie, na které po přijetí začal v roce 1966 studovat. V roce 1968 se podruhé pokusil o studium na FF UK a byl přijat do druhého ročníku obor dějepis – politická ekonomie.

S politickou situací po 21. srpnu 1968 se nedokázal smířit, účastnil se různých akcí, které vyjadřovaly nesouhlas s politickým vývojem, jako například studentské stávky v listopadu 1968.

Na protest proti sovětské okupaci se 16.1.1969 upálil v horní části pražského Václavského náměstí a následkům 19.1.1969 podlehl.

K této mimořádné události promluvil z Říma prostřednictvím vatikánského rozhlasu kardinál Josef Beran. Přepis jeho projevu najdete v příloze k článku.

28.10.1991 byl Janu Palachovi in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Soubory ke stažení

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019