Statistické údaje o katolické církvi v České republice

25. 08. 2009 Rubrika: Domácí
V souvislosti s připravovanou zářijovou návštěvou papeže Benedikta XVI. do České republiky zveřejnilo dnes (25.8.2009) Tiskové středisko Svatého stolce statistické údaje o církvi v naší zemi.

Vatikán: Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo jako součást příprav apoštolské cesty Svatého otce do naší země statistické údaje o církvi v České republice, platné k 31.12.2008. V České republice k tomuto datu žilo 10.380.000 obyvatel, mezi nimi 3.290.000 katolíků (31,7 %). Na území republiky existuje 9 celků církevní správy (5 českých a 3 moravské diecéze a apoštolský exarchát církve řeckokatolické), v nich funguje 2.576 farností a 70 jiných pastoračních středisek.

V duchovní a pastorační správě působí 20 biskupů (z toho tři řeckokatoličtí), 1.370 diecézních a 586 řeholních kněží (celkem tedy 1.956 kněží), 178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří, 1.609 řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1.109 katechetů. V semináři se na kněžství připravuje 184 bohoslovců.

Katolická církev v naší zemi provozuje 39 mateřských a základních škol, které navštěvuje 5.412 dětí, dále 33 škol středních s 8.525 studenty a 7 škol vyšších odborných či vysokých, v nichž se vzdělává 2.040 studentů. Církev též provozuje 50 nemocnic, 98 ambulancí, 134 domovů pro staré a nemocné lidi, 59 dětských domovů, 58 rodinných poraden a poraden pro ochranu života, 170 středisek zvláštního vzdělávaní a 28 dalších institucí.

Papež Benedikt XVI. navštíví Českou republiku ve dnech 26.-28.9.2009 a během tří dní se setká se zástupci politického i církevního života, s akademickou obcí a reprezentanty dalších křesťanských církví, s mládeží i s věřícími postupně v Praze, Brně a ve Staré Boleslavi, kde bude sloužit mši svatou u příležitosti Národní svatováclavské pouti. Podrobný program cesty naleznete ZDE.