Ukázali jsme svou lepší tvář

Dnes odpoledne (9.4.2010) byla slavnostně zahájena výstava "Benedikt XVI. v ČR", nad kterou převzali záštitu prezident Václav Klaus a předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner. Třicet velkoplošných fotografií Filipa Kotka návštěvníky vrací do mimořádné atmosféry setkání s papežem Benediktem XVI. v ČR v září 2009.
Publikováno: 9. 4. 2010 21:00

Praha: Nádherný prostor kapitulní knihovny Mladotova domu je důstojným rámcem pro citlivý výběr z fotografií, kterými Filip Kotek zachytil návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v naší republice ve dnech 26.-28.9.2009. Výstavu spolupřádá Kancelář prezidenta republiky a Česká biskupská konference. Autor výstavy byl oficiálním fotografem ČBK a měl tedy jako jeden ze tří fotografů možnost dokumentovat návštěvu Svatého otce v jeho bezprostřední blízkosti.  

Slavnostní zahájení, kterého se účastnil prezidentský pár, kardinál Miloslav Vlk, arcibiskupové Jan Graubner, Dominik Duka a Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR, a řada dalších osobností, uvedl pan David Šebek z tiskového oddělení Kanceláře prezidenta republiky.

 

Jako prvnímu udělil slovo autorovi, olomouckému fotografovi Filipovi Kotkovi. "Fotografie, které vám zde představuji, jsou výsledkem třídenního maratonu a jsou svědky úžasné atmosféry, která provázela celou návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice," řekl a přiznal, že realizace výstavy v prostorách Pražského hradu je pro něj víc než splněný sen. Vyjádřil naději, že výstava bude pro návštěvníky stejným přínosem, jako byly pro něj tři dny strávené v blízkosti papeže.

 

 Na něj navázal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Přivítal příležitost znovu poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách návštěvy Svatého otce, která zanechala v celé zemi kladnou odezvu a byla opravdovým přínosem nejen pro církev, ale i pro celou společnost. "Ukázalo se, že dokážeme být i jiní než v obyčejných všedních dnech, každý z nás nabídl svou lepší tvář a mým velkým přáním je, aby tak tomu  bylo častěji, nejen při tak mimořádných příležitostech, jako je návštěva Svatého otce," zdůraznil arcibiskup Graubner. Jménem biskupské konference vyjádřil zcela konkrétně vděčnost panu Jindřichu Forejtovi,  řediteli protokolu Kanceláře prezidenta republiky, jednomu z hlavních organizátorů, a předal mu papežské vyznamenání, Řád sv. Řehoře Velikého, o který biskupská konference požádala Svatého otce jako projev vděčnosti za skvělou spolupráci.

Jindřich Forejt na ocenění reagoval mj. slovy: "Moje první myšlenka patří přirozeně Svatému otci, jehož návštěvu si tu dnes připomínáme. Chtěl bych vyjádřit svou vděčnost za řád, který mi tak velkoryse udělil, řád po velikém učiteli církve a papeži Řehoři Velikém." Poděkoval také prezidentovi republiky za důvěru, kterou mu prokázal, když ho organizací návštěvy pověřil. Řád svatého Řehoře Velikého představuje pro J. Forejta pouto s církví, se Svatým otcem, kterého si nesmírně váží jako autority, které je možné pozorně naslouchat a nechat se inspirovat.

Závěrečného slova se ujal president republiky Václav Klaus. Podle jeho slov byla návštěva Svatého otce v loňském roce naprosto mimořádnou událostí nejen pro katolickou církev, ale pro všechny občany České republiky. Proto považuje za velmi dobré, že se vytvářejí další příležitosti jak návštěvu připomenout, a výstava je jedním z příkladů. Shodl se s arcibiskupem Graubnerem na tom, že návštěva papeže Benedikta XVI. ukázala, že to s námi není tak špatné, jak popisují různá média způsob myšlení našich občanů. Realita je jiná, než tvrdí zjednodušené šablony v našem mediálním světě. Prezident vyjádřil přání, aby se na výstavu přišli podívat mnozí návštěvníci Pražského hradu. Poděkoval také všem přítomným i těm, kdo výstavu připravili, počínaje autorem. Svůj pozdrav ukončil slavnostním přípitkem a prohlásil výstavu za otevřenou.

Výstava potrvá v těchto prostorách do 30.6., a poté bude představena 4.7. na Velehradě v rámci Cyrilometodějských oslav.

 

Papežský Řád sv. Řehoře Velikého (L'Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno) patří mezi pět vyznamenání, která uděluje Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o "dobro společnosti, církve a Svatého stolce". Heslem řádu je "Pro Deo et Principe", tzn. Pro Boha a vládce.

Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem "rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého". Řád je rytířským řádem jezdeckým. Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy, které se stávají "dámou Řádu sv. Řehoře Velikého".

 

Filip Kotek

Narozen 9.8.1976 v Olomouci.

V roce 2005 v Olomouci založil PRO-ART FOTOSTUDIO.

Během návštěvy papeže Benedikta XVI. byl oficiálním fotografem ČBK.

Věnuje se reklamní fotografii.

www.proart-fotostudio.cz

 

 

Související články

Další aktuality

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022