Noc kostelů poprvé celostátně

V pátek 28. 5. 2010 proběhne v celé České republice akce nazvaná Noc kostelů, projekt, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti nevšední návštěvu kostelů. Letošním mottem je citát z knihy proroka Izajáše: Po celý den a po celou noc nikdy nebudou mlčet. (Iz 62,6)
Publikováno: 21. 5. 2010 19:30

Praha: Noc kostelů navazuje na stejnou akci, která se již po několik let pravidelně koná v zahraničních metropolích jako Vídeň, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg.

Poprvé byl projekt představen před pěti lety ve Vídni. Zájem byl tehdy obrovský a nápad se brzy rozšířil i za hranice Rakouska. Loni se s Nocí kostelů mohli lidé setkat v brněnské a plzeňské diecézi. Letos se otevřou dveře kostelů po celé České republice.

Již nyní si mohou návštěvníci stránek www.nockostelu.cz vybírat z téměř 2000 programů, které připravuje více než 320 kostelů a modliteben ve všech krajích České republiky.

OSTRAVSKO- OPAVSKÁ DIECÉZE

Čtyři desítky kostelů a modliteben tří křesťanských církví se účastní celostátní akce Noc kostelů 2010. Lidé budou moci přicházet do sakrálních prostor během večera na bohatý kulturní program, ale i prohlídku jindy nedostupných míst - na varhanní kůry, do sakristie, vystoupí na věž nebo sestoupí do krypty. Během večera bude možnost vyslechnout koncerty, ale i shlédnout divadelní představení nebo výstavy. Program vypukne jednotně deset minut před šestou hodinou večer vyzváněním zvonů. Mnohde bude následovat mše svatá a program pro oslovení co nejširší veřejnosti.

V Ostravě a na Bruntálsku budou mít návštěvníci kostelů k dispozici poutnický pas. Razítka z jednotlivých míst se budou moci do pasů sbírat nejen během Noci kostelů 28. května, ale i po jejím skončení. "Vzhledem k rozlehlosti Ostravy jistě nebude snadné stihnout všech 19 otevřených kostelů, nicméně bude možné i po skončení Noci kostelů navštívit jednotlivé zapojené kostely v čase nedělních bohoslužeb a po jejich skončení získat razítko do Poutnického pasu," vysvětlil projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE 

V celé olomoucké arcidiecézi se do iniciativy přihlásilo již 63 kostelů, kaplí a modliteben. Biskup Josef Hrdlička slavnostně zahájí v 17.45 celý projekt v kostele sv. Mořice za přítomnosti zástupců všech zúčastněných církví a představitelů města a kraje. Nicméně již od 10.00 hodin bude na olomouckém Horním náměstí k dispozici informační stan s materiály k akci a doprovodným programem. Dále budou pro mladší děti již v 16.00 hodin u katedrály sv. Václava připraveny různé hry a soutěže a pro větší děti začne v 18.00 hodin putování „Za tajemstvím katedrály“.

Všichni účastníci Noci kostelů v Olomouci si mohou opatřit v jednotlivých kostelech poutnický pas a  v každém navštíveném kostele požádat o razítko do tohoto pasu. Ti, kteří budou mít razítka ze všech kostelů uvedených v Poutnickém pase, obdrží certifikát poutníka, který opravňuje držitele i s rodinnými příslušníky k jednomu vstupu zdarma do Arcidiecézního muzea Olomouc a Muzea umění Olomouc. Podobný projekt bude například připraven i v Prostějově, kde se do Noci kostelů přihlásilo osm kostelů a modliteben.

BRNĚNSKÁ DIECÉZE

Do prvního ročníku Noci kostelů se v loňském roce v brněnské diecézi zapojilo 25 chrámů a modliteben šesti křesťanských církví. Společně s plzeňskou diecézí během této noci bylo zaznamenáno 92 tisíc návštěvnických vstupů.

Letos se v brněnské diecézi zapojilo přes 80 kostelů a podle zkušeností a předpokladů číslo nemusí být konečné.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle se, stejně jako loni, zúčastní programu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. V 19.00 hodin společně s  hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem a primátorem města Brna Romanem Onderkou pozdraví v krátkém vstupu návštěvníky Noci kostelů v hlavním chrámu diecéze a o půlnoci se pomodlí za město Brno a požehná jeho obyvatelům i celé diecézi. Mezitím  bude v brněnské katedrále k dispozici zájemcům o setkání a rozhovor.

KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE

V Hradci Králové je letošní Noc kostelů volným pokračováním dvou ročníků evangelizačního Týdne vzájemného poznání a porozumění. Zapojí se více než 38 kostelů, z toho 4 nekatolické.

Kde a co konkrétně se připravuje v královéhradecké diecézi? Zajímavý a pestrý program mají připraven např. v Chrudimi nebo v Trutnově, kde budou mít návštěvníci kostela Navštívení Panny Marie možnost během večera shlédnout divadelní hru s detektivní zápletkou. Mnohé kostely (Nová Paka, Hradec Králové, ...) také nabídnou netradiční noční pohledy z věží na osvětlená města. Nebudou chybět ani komentované prohlídky, hudební vystoupení a samozřejmě možnost modlitby. Přínosné je jistě to, že Noc kostelů umožní také návštěvu některých míst, která leží mimo centrum diecéze nebo běžnou pozornost turistů.

Biskup Josef Kajnek, administrátor královéhradecké diecéze, v 19.00 hodin zahájí úvodním slovem program v katedrále Svatého Ducha a ve 20.00 hodin obdobně pozdraví i návštěvníky programu v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE

V litoměřické diecézi bude letos probíhat Noc kostelů poprvé, je nahlášeno 56 kostelů po celé diecézi, z toho jsou tři kostely Církve Československé husitské, čtyři kostely či modlitebny Českobratrské církve evangelické, jedna modlitebna Bratrské jednoty baptistů a jedna modlitebna Jednoty bratrské, ostatní tvoří katolické kostely či kaple, z nichž část je v soukromém vlastnictví. Jsme velmi vděčni vlastníkům těchto sakrálních staveb, že umožnili jejich otevření pro tuto výjimečnou příležitost.

Program zajišťují jednotlivé farnosti samy, začíná se většinou v 18.00 hodin, konec je individuální, obvykle však kolem půlnoci. Fantazie organizátorů je skutečně velká. Od koncertů různých žánrů i interpretů, přes přednášky, komentované prohlídky, ochutnávky mešních vín, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti či návštěvy míst, kam se jinak lidé nedostanou…

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant převzal nad akcí Noc kostelů ve své diecézi záštitu a maximálně ji podporuje.

PLZEŇSKÁ DIECÉZE

Letos se v plzeňské diecézi do Noci kostelů zapojí 36 kostelů a modliteben. Kromě Plzně, kde se přihlásilo 15 kostelů, si zaslouží pozornost město Cheb, kde se akce uskuteční na 7 místech. Záštitu nad akcí převzali Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, hejtmanka plzeňského kraje, doc. MUDr. Milada Emmerová,CSc. a primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl.

Každý kostel připravuje svůj originální program. Zazní různé hudební žánry – gospel v podání souboru Touch of Gospel, jazzové standardy v provedení Tria F.O.K., blues session u sv. Martina a Prokopa. Představí se třeba komorní soubor Kudrnatá Kapusta, kapela Quo Vadis, skupina Matanoia,  taneční skupina Paprsek a mnoho dalších. V kostele sv. Mikuláše zazní východní hudba, např. bude se zpívat Moleben, což jsou  litanie k Přesvaté Bohorodičce. Bude možné se zúčastnit některých zajímavých prohlídek, jako třeba možnost vstoupit do katedrální sakristie a podívat se na poklady katedrální klenotnice. Nebude chybět ani možnost nočního výšlapu na katedrální věž.

Velice působivá bude prohlídka Meditační zahrady při nočním osvětlení nebo nahlédnutí do kostelů, které obvykle nebývají přístupné, jako je nejstarší plzeňský kostel sv. Jiří, kostel Všech svatých, kostel sv. Mikuláše nebo pravoslavný kostel sv. Anny. Další zajímavostí bude třeba prohlídka osvětleného hřbitova u kostela Všech svatých. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici bude příležitost nahlédnout do Křížové chodby a do krásné kaple sv. Barbory. Jako loni se bude prezentovat kostelní ”móda” a otevře se čajovna v sakristii. Kavárnu v kostele  nabídne sbor Maranatha.

Inovací letošní Noci kostelů bude poutnický pas, do něhož návštěvníci mohou sbírat razítka jednotlivých kostelů, které navštíví během akce. Razítka jsou speciálně vyrobena pro tento účel a znázorňují vždy nějakou architektonickou nebo uměleckou zajímavost, která charakterizuje konkrétní kostel. Účastníkům Noci kostelů bude nabídnuta možnost, aby si na razítku ztvárněný motiv vyhledali uvnitř kostela. Ti, kteří nasbírají razítka všech kostelů, obdrží na plzeňském biskupství jako odměnu certifikát poutníka. Tento certifikát budou moci získat, i když nestihnou navštívit všechny kostely během Noci kostelů. O razítko budou moci požádat i kdykoli jindy po nedělních bohoslužbách v sakristii kostelů nebo u kazatelů sborů.

Z mimoplzeňských míst je velmi pestrá nabídka např. v Chebu, kde se otevře 7 kostelů. Pozornost obvykle nepřístupné objekty jako třeba Zámecká kaple ve Zbirohu nebo zničený, ale velmi krásný kostel sv. Barbory ve Všekarech.

ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE

Kostely v Českobudějovické diecézi se letos připojily k akci „Noc kostelů 2010“ takříkajíc na poslední chvíli. Přesto je k dnešnímu dni přihlášeno 19 kostelů - v Českých Budějovicích, Táboře, Jindřichově Hradci, a také jeden sbor CČSH. K zajímavostem patří program u polorozpadlé, zanedbané kaple sv. Anny u Pelhřimova, modlitba o půlnoci při svíčkách v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. V kostele Nejsvětější Trojice u Trhových Svin se spojí Noc kostelů s oslavou 300 let od posvěcení kostela.

V českobudějovických kostelech můžeme očekávat návštěvu místního biskupa.

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE 

Také chrámy pražské arcidiecéze otevírají své brány a zvou každého, aby během Noci kostelů bez ostychu a bez zábran mohl nahlédnout do uměleckého a duchovního bohatství, které kostely skrývají. Program v jednotlivých kostelech, kterých se v pražské arcidiecézi připojilo již 61, začíná vyzváněním zvonů. Lidé se mohou těšit na prohlídky jinak zcela nepřístupných prostor zvonic, sakristií či klášterních refektářů. Jsou připraveny desítky koncertů, návštěvy krypt či podzemních kaplí se svícemi, ale také chvíle ke ztišení a modlitbě.

Noc kostelů v pražské arcidiecézi není jen otevřením bohoslužebných prostorů. V mnoha jazycích je slovo kostel společné jak pro chrám, kde je uctíván Bůh, tak pro společenství, které tato úcta spojuje. Otevřít kostel představuje vstřícnost místní farnosti, jejích členů vůči sobě navzájem, ale také vůči světu. Jde vlastně o jakýsi happening, kdy lidé vstanou večer od televize a jdou se projít do města, aby něco zažili, aby se setkali s přáteli a poznali místa, která neznají, aby objevili něco nového.

A co se tedy konkrétně nabízí? V pražské katedrále, kterou pravděpodobně během noci navštíví také pražský arcibiskup Dominik Duka, to budou mezi jinými varhanní preludia v podání varhaníka a ředitele kůru Josefa Kšicy nebo čtení o českých patronech. Zpřístupněn bude např. kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů na Hradčanech, kde proběhnou komentované prohlídky kláštera, sakristie, rajského dvorku a meditační zahrady. U sv. Jiljí je pro noční návštěvníky připraven koncert vážné hudby a prohlídka chrámu s výkladem.

Na Svaté Hoře u Příbrami mohou návštěvníci absolvovat sestup do krápníkové kaple sv. Maří Magdalény, ve Vraném nad Vltavou bude možné vyslechnout neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu.

Noc kostelů rozhodně nezapomíná na děti. Kupříkladu v kostele Panny Marie Sněžné si mohou děti ve výtvarných dílnách vytvořit z hedvábného papíru sněhovou vločku, v kostele sv. Vavřince v Praze-Jinonicích je připraven program s názvem "Škola zvoníka od svatého Vavřince", kdy bude možné si vyzkoušet, jak se zvoní.

E-card: Elektronická pozvánka na Noc kostelů

Nabídka E-card umožňuje uživatelům internetu pozvat své přátele na program Noci kostelů prostřednictvím elektronické pozvánky zaslané e-mailem. Stačí vybrat si na stránkách www.nockostelu.cz z množství pohlednic v nabídce E-card, napsat vzkaz a odeslat. Elektronické pohlednice i návod, jak postupovat, najdou návštěvníci na stránkách www.nockostelu.cz pod odkazem E-card.

Hlavním cílem Noci kostelů je nejen otevřít a představit všem návštěvníkům tyto kostely, kláštery a modlitebny, ale i nabídnout duchovní a kulturně-naučný program. Noc kostelů má ekumenický charakter, což znamená, že se zapojí různé křesťanské církve, které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví. Pro tuto noc budou v kostelech otevřená i místa a prostory, která nejsou  běžně veřejnosti přístupná, budou připraveny prohlídky s průvodcem do věží ke zvonům či krypt, koncerty, modlitba, vystoupení mládeže, pantomima a mnoho dalšího.

Charakteristickým rysem Noci kostelů totiž je, že farnosti mají poměrně volnou ruku v tom, jakým způsobem příchozím duchovní hodnoty církve a umělecké bohatství kostelů nabídnou. Společné je datum a propagační grafika, které pomáhají oslovit veřejnost plošně. Letošním jednotícím mottem je citát z knihy proroka Izajáše: "Po celý den a po celou noc nikdy nebudou mlčet." (Iz 62,6)

Autor článku:
Ing. Markéta Jírů

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022