Církev v Evropě 2015: tisk. mluvčí a gen. sekretáři v Praze

V průběhu předešlého týdne, konkrétněji ve dnech 17.-21. června 2015, jsme jako Česká biskupská konference v Praze hostili  setkání tiskových mluvčích a následně i generálních sekretářů evropských biskupských konferencí (CCEE). Do soboty 20., resp. neděle 21. června, se nejdříve sami, a pak následně i s generálními sekretáři, věnovali široké paletě komunikačních témat ze života dnešní církve. Praha tak zažila jednu premiéru, neboť takovéto společné jednání na platformě CCEE bylo první svého druhu.
Publikováno: 22. 6. 2015 17:36

Praha (AKTUALIZOVÁNO 17.16): Účastníci setkání se mj. podrobně věnovali problematice digitální prezentace bisk. konferencí, reformě vatikánských komunikačních struktur či Synodě o rodině a prezentaci nové encykliky Laudato si´. Na téma Křesťanství v Evropě pak promluvil prof. Tomáš Halík. Základní myšlenky a podněty vzešlé z jednání představujeme podrobněji.

Církev a sociální média

Z vystoupení účastníků konference bylo patrné, že mnohé katolické biskupské konference vyvíjejí v dnešní digitální době velké úsilí v oblasti komunikace, zvláště v oblasti využívání sociálních sítí (Facebook, Twitter...). Dle Maggie Doherty z anglické bisk. konference potřebujeme při správě profilů z obl. nových médií ‚aktuálnost‘, fotografický a ‚videografický‘ přístup, přístup orientovaný na dialog a interaktivitu, především je však nezbytné školení komunikátorů. Nemůžeme být editoři improvizovaných sociálních médií, potřebujeme být kompetentní a profesionální. Proto, abychom nabídli Kristovo evangelium v moderním a atraktivním jazyce, nestačí mít pouze stránku na Facebooku, poslat několik tweetů nebo zveřejnit obsah, který byl vytvořen pro jiná média, shodli se zástupci bisk. konferencí odpovědní za komunikaci.

Síť (networking) mezi církvemi

"Součinnost, školení a poradenství jsou klíčová slova ve vztahu mezi komunikačním centrem biskupské konference a jeho partnery v diecézích," zdůraznila Cristina del Olmo z ústředí španělské katolické církve, která je specialistkou na tuto oblast.

Transparentnost v církvi

Pokud se dnes církev – všeobecně řečeno – těší z jistých sympatií veřejného mínění, není to jen kvůli mimořádné schopnosti komunikace papeže Františka, ale také kvůli jeho touze po větší transparentnosti v církvi, zvláště co se týče témat financí a jejich managementu, konstatovali mluvčí. Ti v tomto bloku programu diskutovali o nejlepších možných způsobech, které by měly být přijaty pro dosažení transparentní komunikace v aktivitách církve, zejména v hospodářské a finanční oblasti. Zde se k programu připojili i dva odborníci z Communications & Network Consulting - společnosti, jež má na starosti komunikování jménem IOR (Istituto per le Opere di Religione).  Mluvčí dále zdůraznili, že ačkoliv hraje transparentnost hlavní roli v budování dobré ‚reputace‘ jakékoliv instituce – včetně církve – transparentnost není hodnota sama o sobě, ale spíše nástroj, který je rovněž nezbytný k překonání mnohých předsudků a ‚městských řečí‘, které jsou velmi oblíbené, zvláště když dojde na téma církevních financí.

Jubileum milosrdenství

Během videokonference s předsedou Papežské rady pro novou evangelizaci Mons. Rino Fisichellou se jednající zaměřili na Jubileum milosrdenství vyhlášené papežem bulou „Misericordiae vultus" a probrali k němu naplánované mezinárodní události. Jedinečnost tohoto jubilea spočívá také ve způsobu jeho oslav, který má mít především silný místní charakter. Prvky stanovené Mons. Fisichellou budou užitečné z hlediska lepší koordinace a organizace národních i mezinárodních aktivit, zaznělo minulý týden v sále kard. Berana na Pražském arcibiskupství.

Reforma komunikačních struktur ve Vatikánu, synoda o rodině a encyklika Laudato si

Generální sekretáři a mluvčí se pak společně zaměřili na tři další otázky důležité pro život církve; zároveň se přímo týkají vztahu mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi.
S Mons. Claudio Maria Cellim, předsedou Papežské rady pro sdělovací prostředky, se účastníci zabývali otázkou reformy komunikačních struktur Svatého stolce. Mons. Celli představil hlavní směry, kterými se tato reforma inspirovala, a popsal vývoj uskutečněné reflexe a problémy, které byly řešeny. Účastníci se zaměřili především na rozměr komunikace uvnitř církve a komunikaci mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi. Ta by se měla stále zlepšovat a společně rozvíjet tím nejlepším možným způsobem, jak hlásá poselství univerzální církve.

Otec Federico Lombardi, ředitel vatikánského tiskového oddělení se pak s generálními sekretáři a mluvčími zaměřil na postupy nacházející synody biskupů o rodině.

Mons. Osvaldo Neves de Almeida ze státního sekretariátu, představil novou encykliku papeže Františka ‚Laudato si‘. Zdůraznil jak její myšlenkovou návaznost na předchozí papeže v ot. ekologie, tak i prvky nové. Kromě vysvětlení teologických a antropologických základů dokumentu, který má vlastnosti pastýřského listu sociální nauky církve, Mons. Neves de Almeida zdůraznil z něho plynoucí silnou výzvu nejen k osobnímu obrácení, ale také k politické a sociální proměně.

Církev v České republice
Během akce se účastníci setkali s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP a emeritním pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem, který v letech 1993-2001 zastával funkci předsedy CCEE.  Vyslechli si také prezentaci o církvi v České republice a o místních katolických sdělovacích prostředcích.

Křesťanství v Evropě

Jaká je situace křesťanství v Evropě? Díváme se snad na jeho západ, či čelíme „polední“ krizi, jež může vyděsit, nebo se stát novou příležitostí? Tyto otázky si kladl Mons. prof. Tomáš Halík, držitel Templetonovy ceny, který vystoupil na sobotní části setkání generálních sekretářů. Poté, co představil svou hlubokou reflexi na téma křesťanství na evropském kontinentu, uvedl, že i když Evropané mnohdy odmítají jakoukoliv podobu institucí – a tedy i církev – jsou přesto těmi, kdo hledají Boha. Církev je proto povolaná k tomu, aby putovala po boku těchto mužů a žen, jež hledají Boha. 

Zprávy biskupských konferencí

V letošním roce vycházely zprávy biskupských konferencí, které přednesli jejich generální sekretáři, ze dvou zvlášť aktuálních a pro církev naléhavých témat: genderových teorií a otázky uprchlíků žádajících azyl. Ačkoliv pojmy jako inkluze, soucit a rovnost jsou církvi vlastní, nyní bývají používány těmi, kdo chtějí skrze genderové teorie prosadit antropologii, která vylučuje jakoukoliv přirozenou pohlavní rozdílnost, a tak podporovat svazky osob stejného pohlaví a jejich možnost mít děti. V aktuální společenské konfrontaci je důležité, aby církev dokázala vstupovat do dialogu především se svými věřícími, kteří již nechtějí stát stranou společenské diskuze.

V otázce uprchlíků a žadatelů o azyl zvoní generální sekretáři na poplach před rostoucím „společenským egoismem“, který je podporován migrační politikou zcela zaměřenou na otázku bezpečnosti, s čímž se setkáváme v mnohých evropských zemích. I v církvi – zdůraznili generální sekretáři – je nutné obnovit diskuzi o etických důvodech, které podpírají aktivity a postoj církve v otázce fenoménu migrace. Ačkoliv mnozí vděčně oceňují práci, jež církev zastává v této oblasti, náboženská společnost nemůže nahradit stát. Církev je povolaná k tomu, aby vytrvale vybízela státy k převzetí zodpovědnosti v řešení otázky migrace a důstojného zacházení s migranty a uprchlíky a v ochraně jejich lidských práv. 

Šestidenní akci uzavřela nedělní mše svatá, kterou v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavil kardinál Dominik Duka.

Celý text tisk. zprávy ze setkání si můžete přečíst v angličtině v příslušné sekci na našem webu, viz odkaz níže pod článkem.

(zdroj: Thierry Bonaventura, tiskový mluvčí CCEEfoto mobilem: František Jemelka)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021