Církevní představitelé oceňují film Spotlight

Církevní představitelé oceňují film Spotlight i jeho poselství, komentoval snímek člen papežské Komise pro ochranu nezletilých a poradce německé vlády P. Hans Zollner. Dvouhodinový film zachycující rozkrývání zločinů sexuálního zneužívání duchovními v americkém Bostonu byl vybrán za nejlepší film při 88. udílení cen Oscar americké filmové akademie.
Publikováno: 4. 3. 2016 12:54

Snímek Spotlight zachycuje práci investigativních novinářů z amerického deníku The Boston Globe, kteří chtěli v letech 2001-2002 vnést světlo do případu kněze obviněného ze zneužívání mladistvých. Pátrání však ukázalo, že problém měl v bostonské arcidiecézi mnohem širší rozsah a byl spojený s mlčení zodpovědných církevních představených.

„Jsem zneklidněný a otřesený. Je neuvěřitelné, že se mohlo jen před 15 lety takto jednat,“ komentoval P. Zollner film pro deník La Repubblica. „Objevení těchto skutečností v Bostonu byl rozhodující moment, který vedl tehdejšího kardinála Ratzingera k boji s touto ránou. Jako papež se k věci velmi jasně postavil a skrze pokyny Kongregace pro nauku víry bojoval proti mlčení o zločinech.“

Právě Ratzinger se již koncem 90. let začal věnovat potírání zmíněných provinění. V roce 2001 rozeslal spolu s Janem Pavlem II. do celého světa směrnice, které zařadily zneužívání nezletilých duchovními osobami mezi nejzávažnější hříchy vyhrazené do kompetence Kongregaci pro nauku víry. Jako papež pak Benedikt XVI. výrazně posunul církev směrem k transparentní instituci bojující proti zneužívání s nulovou tolerancí. V jeho linii pokračuje nyní papež František, který dále rozvinul normy týkající se zločinů i jejich prevenci.

Vatikánský deník: film dává hlas hluboké bolesti věřících

Ihned po získání ceny za nejlepší film se ke Spotlightu vyjádřil vatikánský deník L´Osservatore Romano. V článku „Nejedná se o protikatolický film“ ocenil skutečnost, že se snímku „daří dát hlas zděšení a hluboké bolesti věřících tváří v tvář objevu těchto strašlivých činů“. Autor článku lehce vytýká pouze skutečnost, že se autorům nepodařilo zahrnout Ratzingerův boj proti zločinům v církvi, avšak ihned dodává, že „v jednom filmu není možné říci vše“.

Arcibiskup Scicluna: snímek by měli vidět všichni, kdo jsou zodpovědní za lidské duše

Málokdo zná bostonské případy lépe než současný maltský arcibiskup Charles Scicluna. V letech 2002-2012 zastával na Kongregaci pro nauku víry, pod níž řešení případů zneužívání kněžími spadá, funkci tzv. promotora spravedlnosti.

„Tento film musí vidět všichni biskupové a kardinálové, především ti, kdo jsou zodpovědní za duše, protože musí pochopit, že je to nahlášení trestného činu, co zachrání církev, nikoliv mlčení o zločinech,“ uvedl Scicluna v polovině února letošního roku.   

Síla snímku Spotlight podle maltského arcibiskupa spočívá ve slově „mlčení“. „Film ukazuje, jak instinkt, který byl bohužel přítomný v církvi, totiž chránit dobrou pověst, byl zcela chybný. Neexistuje milosrdenství bez spravedlnosti,“ uvedl maltský arcibiskup.

Stejný postoj potvrdil papež František, když ustavil v roce 2013 Komisi pro ochranu nezletilých: „Žádným jiným úvahám, ať už je pohání jakýkoli motiv, jako například touha vyhnout se skandálu, nesmí být přisouzena vyšší priorita, neboť pro ty, kdo zneužívají nezletilé, není v duchovní službě absolutně žádný prostor.“

Reportér z Boston Globe: Nyní cítíme větší důvěru a úlevu

Komisi, jejímž úkolem je mimo jiné sestavit strategii církve pro ochranu nezletilých, vede kardinál Seán O´Malley. Ten byl také v roce 2003 jmenován do vedení bostonské arcidiecéze poté, co rezignoval jeho předchůdce.

V prohlášení, které zaslal agentuře ZENIT, definuje kardinál Spotlight jako „důležitý film“ pro ty, kdo byli zasaženi zneužíváním.  Vyzdvihuje také úlohu médií, která pomohla církvi k uznání zločinů svých členů a bolesti způsobené obětem.

„V demokracii jako je ta naše je žurnalistika zásadní věcí pro náš způsob života,“ řekl O´Malley. „Úloha médií spočívající v odhalení krize sexuálního zneužívání otevřela bránu, skrze niž mohla církev odpovědět na potřeby přeživších,“ dodal.

Pozitivní vývoj v katolické církvi hodnotí také reportér Walter Robinson, sám katolík, který investigativní vyšetřování v Boston Globe v letech 2001-2002 vedl a za svou práci byl oceněn Pulitzerovou cenou: „Nyní s papeže Františkem a očistou, kterou provádí i v tomto směru, cítíme větší důvěru a úlevu.“

(zdroj: Radio Vaticana, La Repubblica, Aleteia.org, TV2000, ZENIT; foto: Thomas Cole)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022