Madona z Veveří se vrátila na Moravu

Dnes po 13. hodině byla desková gotická malba Madona z Veveří ve speciálním voze s policejním doprovodem dopravena do brněnského Diecézního muzea. Dalších 24 hodin zůstane obraz uložen v přepravní bedně, aby mohla proběhnout aklimatizace v novém prostředí. Veřejnosti bude obraz přístupný od 16. března.
Publikováno: 7. 3. 2016 15:12

Brno: Dnešní termín předání obrazu byl domluven na jednání mezi zástupci Římskokatolické farností Veverská Bítýška a Národní galerie 24. března 2016.

Obraz Madony z Veveří není pouze významnou uměleckou památkou, ale pro věřící je především významným symbolem víry, k němuž se desítky generací věřících nejen z Brněnska za uplynulá staletí modlily a obracely s důvěrou o pomoc a útěchu.

Martin Motyčka, ředitel Diecézního muzea:

„Diecézní muzeum v Brně je nyní připraveno zahájit instalaci Madony z Veveří. Po příjezdu se bude obraz v plně zabezpečeném prostoru v uzavřené dvojité přepravní bedně aklimatizovat. Klimatické podmínky v Národní galerii a u nás jsou velmi podobné, proto bude dostačujících 24 následujících hodin. Po zítřejším otevření přepravního boxu bude obraz dokumentován. Na řadu přijde také krátké studium deskové malby Madony z Veveří  odborníky z řad brněnské odborné veřejnosti. Následně bude obraz pod dohledem zúčastněných restaurátorů, akademického malíře Mário Krále a akademické malířky Renaty Bartoňové, instalován do připravené klimatizované bezpečnostní vitríny.

Předpokládám, že po dokončení přípravy stálé expozice Vita Christi budou moci první návštěvníci zhlédnout gotický deskový obraz Madony z Veveří v Diecézním muzeu od 16. března tohoto roku. Poté bude z důvodu očekávaného zvýšení zájmu Diecézní muzeum mimořádně otevřeno každý den až do 25. března. Otevírací doba je 10-17 hodin, na Velký pátek 25. března pouze do 14:30 hodin. Po Velikonocích budou moci zájemci navštívit stálou expozici od 29. března, přičemž až do konce měsíce dubna bude otevřeno opět každý den, tedy včetně všech víkendových dní. Vstupné zůstává stejné jako doposud - 60,- Kč plné a 40,- Kč snížené. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinám s dětmi je poskytována sleva.

Pro sběratele turistických známek je připravena speciální edice turistické známky s vyobrazením Madony z Veveří, která je k dostání pouze na pokladně Diecézního muzea.“ 

P. Marek Hlávka, farář z Veverské Bítýšky:

Mám velkou radost z toho, že obraz Madony z Veveří se po osmdesáti letech vrací do regionu, pro který byl vytvořen a kde se téměř šest století nacházel. Pro farnost ve Veverské Bítýšce obraz vždy hodně znamenal. Jak ale víme, v širším kontextu bylo toto dílo zapomenuto a znovu objeveno prof. Dostálem v první polovině 20. století. Moc bych si přál, aby obraz Madony z Veveří nebyl již nikdy zapomenut. A pro ty, kdo se na něj přijdou podívat, aby byl inspirací v životě a připomenutím, že i dnes platí myšlenky a hodnoty zachycené na obraze.

Mám radost z toho, že obraz bude umístěn v Diecézním muzeu v  expozici Vita Christi, kde, jak doufám, si k tomuto skvostu najdou cestu nejen lidé věřící nebo milovníci výtvarného umění, ale i obyčejní lidé, kteří se budou chtít potěšit pohledem na krásné dílo.

Na obraz  se těší také zástupci Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, mezi nimi i pan Pavel Riedl a paní Magdalena Balabánová roz. Riedlová, děti pana Aloise Riedla, který byl v roce 1946 předseda Kostelního konkurenčního výboru farnosti Veverská Bítýška a velmi se zasazoval o vyjasnění majetkových práv ke kapli a obrazu Madony z Veveří."

„Obraz Madony z Veveří je pro bítýšské farníky srdeční záležitostí. Naše generace znala již jenom kopii akademického malíře Vladimíra Terše. Věděli jsme z tatínkova vyprávění, že originál je v Praze, kam byl převezen před válkou a již tam zůstal. Jsme rádi, že se obraz vrací blíž k nám,“ říká Magdalena Balabánová.

„Ze vzpomínek našich příbuzných víme, že obraz visíval nad hlavním oltářem, před obrazem se konaly děkovné nebo prosebné pobožnosti a o pouti v srpnu každého roku se kaple naplnila poutníky z širokého okolí,“ doplňuje Pavel Riedl

Po zpřístupnění expozice –  nově s obrazem Madony z Veveří – dne 16. března budou patřit k prvním návštěvníkům žáci ze ZŠ Veverská Bítýška.

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020