banner sekce
Sekce

Katecheze

Katecheté diskutovali nad aktuálními otázkami dnešní doby

Od 1. do 4. března 2016 proběhlo na Maltě setkání národních delegátů pro katechezi. Hovořilo se o aktuálních výzvách v oblasti katechetické problematiky, plynoucích například z uprchlické vlny, rozmachu digitálních technologií či probíhajícího Svatého roku milosrdenství.
Publikováno: 16. 3. 2016 1:00

Malta: Národní ředitelé a delegáti katechetických sekcí z 18 katolických biskupských konferencí Evropy se sešli minulý týden na Maltě, aby mohli sdílet své zkušenosti v kontextu výzev, které přináší aktuální dění ve světě. Setkáním také započala první etapa přípravného procesu vrcholící v roce 2017 Symposiem o doprovázení mladých lidí na jejich cestě víry.

Jedním z hlavních bodů jednání konference byla tematická oblast týkající se katechumenátu. Vyplynul zde nový fakt: rostoucí počet katechumenů v některých zemích úzce souvisí s migrací a konverzemi přistěhovalců. Ve skutečnosti je počet muslimských přistěhovalců a uprchlíků, kteří žádají o křest nebo se chtějí jednoduše ke křesťanství přiblížit - z důvodu odmítnutí jejich vlastního náboženství - stále na vzestupu, píše se v tiskové zprávě konference.

Velkým tématem byla i pastorace mládeže v současném digitálním a multimediálním světě. Pastorační pracovníci jsou dnes povoláni k tomu, aby si zajistili svoji přítomnost i na internetových sítích, jak důležitou součást jejich misie, zní výsledek debat účastníků.

Zmíněn byl také probíhající Svatý rok milosrdenství, v jehož propagaci či zpřístupnění všem lidem by měly být katechetické sekce velmi aktivní a usnadňovat přístup ke všem jeho důležitým informacím a událostem, s důrazem především na možnosti svátostí smíření.

Českou republiku na tomto zasedání zastupoval vedoucí katechetické sekce České biskupské konference P. Mariusz Kuźniar. „Díky jednotlivým prezentacím a diskuzím bylo možné získat hlubší vhled do problematiky katechetické služby církve v Evropě, např. jaké jsou staré a nové výzvy před kterými stojí církev na tomto poli; jaké jsou zajímavé katechetické aktivity v rámci roku milosrdenství v jednotlivých zemích atd. Pro účastníky je vždy velkým obohacením nejenom seznámení se s kulturou a náboženskou situací hostitelské země, ale také vzájemné povzbuzení či modlitba. Podstatné je rovněž navázání osobních, přátelských vztahů, které často ústí do bližší bilaterální spolupráce,“ popsal P. Kuźniar význam těchto mezinárodních setkání.

Prudké změny v našich společnostech, zejména ve světle nových sociálních médií, vyžaduje rozdílné přístupy, píše se ve shrnutí z celého setkání katechetů. Přes velmi různorodé zprávy o situacích z jednotlivých biskupských konferencí se však došlo ke stejnému závěru - cíl pro všechny zůstává stále stejný: setkání s osobou Ježíše Krista.

(Zdroj: Tisková zpráva Council of European Bishops'Conferences – CCEE)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018