V Roce milosrdenství vychází nový text o svátosti smíření

Podle papeže Františka se má ve Svatém roce milosrdenství dostat svátost smíření do centra pozornosti. V ní člověk hmatatelně zakouší Boží milosrdenství. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala článek Znovu objevit obřady pokání, který nyní vychází v češtině.
Publikováno: 9. 3. 2016 12:00

Vatikán: Text publikovaný v bulletinu kongregace Notitiae (2015/2) je součástí série článků, které mají zdůraznit dopad Božího milosrdenství v liturgii.

V první části se článek věnuje obecnějším tématům jako ztráta smyslu pro hřích, obrácení srdce a služebník svátosti smíření. Druhá část prochází jednotlivé prvky zpovědi: přivítání penitenta, četba Božího slova, vyznání hříchů, rozhřešení, poslání a další.

„Slavení Božího milosrdenství pomáhá člověku postavit se poctivě před vlastní svědomí a poznat sebe sama jako toho, kdo potřebuje být usmířen s Otcem, který umí trpělivě očekávat hříšníka, aby ho objal a vrátil mu jeho důstojnost,“ píše se v úvodu článku.

„Poznat vlastní hříchy a litovat jich není ponížení. Jedná se naopak o znovuobjevení pravé Boží tváře, o odevzdání se s důvěrou jeho plánu lásky a současně o znovuobjevení pravé tváře člověka, stvořeného k Božímu obrazu a podobě. Znovuobjevení toho, který je počátek i konec samotného života, je nejkrásnějším plodem Božího milosrdenství, který se zakouší ve svátosti smíření.“

Jak text také připomíná, v bule, kterou papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství, římský biskup žádá, aby se do centra pozornosti dostala „svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně se dotýkat milosrdenství”.

Pracovní překlad článku naleznete na stránkách liturgie.cz.

(ilustrační foto: Jiří Strašek / Člověk a víra)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
16.09.2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
16.09.2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
16.09.2021