V Roce milosrdenství vychází nový text o svátosti smíření

Podle papeže Františka se má ve Svatém roce milosrdenství dostat svátost smíření do centra pozornosti. V ní člověk hmatatelně zakouší Boží milosrdenství. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala článek Znovu objevit obřady pokání, který nyní vychází v češtině.
Publikováno: 9. 3. 2016 12:00

Vatikán: Text publikovaný v bulletinu kongregace Notitiae (2015/2) je součástí série článků, které mají zdůraznit dopad Božího milosrdenství v liturgii.

V první části se článek věnuje obecnějším tématům jako ztráta smyslu pro hřích, obrácení srdce a služebník svátosti smíření. Druhá část prochází jednotlivé prvky zpovědi: přivítání penitenta, četba Božího slova, vyznání hříchů, rozhřešení, poslání a další.

„Slavení Božího milosrdenství pomáhá člověku postavit se poctivě před vlastní svědomí a poznat sebe sama jako toho, kdo potřebuje být usmířen s Otcem, který umí trpělivě očekávat hříšníka, aby ho objal a vrátil mu jeho důstojnost,“ píše se v úvodu článku.

„Poznat vlastní hříchy a litovat jich není ponížení. Jedná se naopak o znovuobjevení pravé Boží tváře, o odevzdání se s důvěrou jeho plánu lásky a současně o znovuobjevení pravé tváře člověka, stvořeného k Božímu obrazu a podobě. Znovuobjevení toho, který je počátek i konec samotného života, je nejkrásnějším plodem Božího milosrdenství, který se zakouší ve svátosti smíření.“

Jak text také připomíná, v bule, kterou papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství, římský biskup žádá, aby se do centra pozornosti dostala „svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně se dotýkat milosrdenství”.

Pracovní překlad článku naleznete na stránkách liturgie.cz.

(ilustrační foto: Jiří Strašek / Člověk a víra)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám nový díl nedělního videokázání P. Romana Vlka na tuto neděli.
20.06.2021

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021