Mládež zamíří o víkendu na BISCUP 2016 do Českého Těšína

Do Českého Těšína zamíří o víkendu mládež z celé ostravsko-opavské diecéze na setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Část účastníků využije možnost příjezdu již v pátek 11. března, hlavní část programu začíná v sobotu 12. v 9.00 hodin. Organizátoři z Diecézního centra mládeže očekávají příjezd až 600 účastníků z jedenácti děkanátů.
Publikováno: 11. 3. 2016 9:00

Program pátečního večera začíná v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve 20.00 hodin. Večerní modlitbu povedou členové společenství Zacheusz. Od 22.00 hodin večerní program pokračuje hrou. Do 24.00 hodin bude možnost posezení v čajovně na faře a ve škole, kde bude zajištěno ubytování. V kapli exercičního domu je připravena možnost celonoční modlitby. Adoraci v kapli zakončí v sobotu 12. března od 7.30 modlitba ranních chval.

V sobotu 12. března přijedou do Českého Těšína další účastníci setkání, jejich registrace začíná v 8.00 hodin u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zde také začíná v 9.00 hodin program. Po úvodní scénce bude pro účastníky připraven biblický úvod s evangelickými duchovními, kteří v Českém Těšíně působí. Čas do oběda vyplní sdílení ve skupinkách. Na odpoledne budou připraveny workshopy, které zavedou mládež i do polské části města k farnímu kostelu sv. Máří Magdaleny. Tento kostel patří v diecézi bielsko-zywiecke k šesti chrámům mimořádného jubilejního roku se Svatou bránou milosrdenství. Z Těšína vyjdou mladí v 15.00 hodin procesím s ostatky sv. Melichara Grodeckého a bl. Matky Terezy zpátky do Českého Těšína, aby mohli v 16.00 hodin své setkání završit mší svatou. Právě při mši svaté se s mladými setká také biskup František Václav Lobkowicz.

Diecézní setkání s mládeží je spojeno se Světovým dnem mládeže, který zavedl papež Jan Pavel II. v roce 1984. Tehdy pozval papež mládež do Říma. Zúčastnilo se jej více než tři sta tisíc mladých lidí. Již během tohoto setkání mládeže začala v Janu Pavlu II. dozrávat myšlenka Světových dnů mládeže. Večer po skončení vigilie řekl členům přípravného výboru setkání: „Byla to dobrá myšlenka, je třeba pokračovat.“ A jak prohlásil, tak také udělal. Když byl rok 1985 v OSN vyhlášen Rokem mládeže, bylo rozhodnuto. Jan Pavel II. pozval mladé, aby se u příležitosti tohoto roku v Římě opět setkali.

Světový den mládeže se od té doby vyhlašuje každý rok na Květnou neděli. Mladí se setkávají ve svých diecézích se svými biskupy a jednou za tři roky se schází mládež z celého světa přímo s papežem. V letošním roce se uskuteční Světové dny mládeže v polském Krakově ve dnech od 25. července – 1. srpna. Na akci se chystají tisíce mladých lidí z celé České republiky.

Program setkání zde:  http://diecezko.doo.cz.  

(autor: Pavel Siuda)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021