Matka Tereza bude svatořečena 4. září

15. 03. 2016 Rubrika: Papež František
Matka Tereza z Kalkaty bude svatořečena 4. září 2016. Dekret pro její kanonizaci dnes podepsal papež František.

Jak uvádí deník Vatican Insider, obřad proběhne ve Vatikánu a nikoliv v Indii, jak žádali tamější biskupové.

Papež dnes také podepsal dekrety pro svatořečení mexického laika a mučedníka Josefa Sancheze de Rio, který byl zabit v roce 1928 v pouhých 14 letech, dále polského řeholníka Stanisława Papczyńského, švédské řeholnice Marie Alžběty Hesselbladové a argentinského kněze Josefa Gabriela del Rosario Brochero. Poslední jmenovaný je zvlášť blízký papeži Františkovi. V poselství k jeho blahořečení v roce 2013 jej František označil jako „průkopníka vycházejícího na geografické i existenciální periferie, aby zde všem lidem přinášel lásku a Boží milosrdenství“. 

Matka Tereza bude svatořečena 4. září 2016, kanonizace ostatních světců proběhne 5. června a 16. října 2016.

„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (nápis na hrobě Matky Terezy)

Matka Tereza, vlastním jménem Agnese Bojaxhiuová, se narodila 26. srpna 1910 ve Skopje v albánské oblasti Kosovo. V 18 letech odešla do kláštera Kongregace naší Paní z Loreta v irském Dublinu, kde byla přijata jako postulantka a přijala jméno Tereza podle své patronky sv. Terezie z Lisieux. Po šesti týdnech odjela do Indie, kde po noviciátu složila věčné řeholní sliby a začala učit na střední škole v Kalkatě. V roce 1946 pocítila povolání ke službě nejchudším lidem.

Povolení k založení náboženského institutu Misionářek Lásky pro arcidiecézi Kalkata obdržela Matka Tereza až v roce 1950. Během 50. a 60. let se činnost Misionářek Lásky šířila nejen v Kalkatě, ale i po celé Indii. Roku 1965 uznal papež Pavel VI. Misionářky Lásky za kongregaci papežského práva.

V roce 1979 obdržela Matka Tereza v Oslu Nobelovu cenu míru. I přes vážné zdravotní problémy cestovala v 80. a 90. letech po celém světě, aby otevírala nové řeholní domy a přijímala sliby řeholnic své kongregace. Zemřela 5. září 1997 v Kalkatě, kde je také pohřbena. Na jejím jednoduchém hrobě je napsaný verš z Janova evangelia: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“

Naši zemi navštívila Matka Tereza poprvé ještě za komunistického režimu 9. listopadu 1984, kdy se s ní veřejnost mohla setkat v kostele sv. Ignáce v Praze 2. Podruhé přijela v květnu 1990.

19. října 2003 byla Matka Tereza v Římě prohlášena za blahoslavenou.

Video: Projev Matky Terezy při udílení Nobelovy ceny za mír (anglicky).

(foto: Manfredo Ferrari, CC BY-SA 4.0)

Autor článku: Ondřej Mléčka