Novou MŠ JABULA svěřili přímluvám P. Jana Buly

V srdci Vysočiny, Moravských Budějovicích, se již těší na novou školku. Výstavba křesťanské mateřské školy JABULA, jejímž zřizovatelem i investorem je Biskupství brněnské, již totiž běží naplno. V sobotu 21. února 2016 zde generální vikář brněnské diecéze požehnal základní kámen tohoto předškolního zařízení.
Publikováno: 22. 2. 2016 1:00

Brno: "V místní salesiánské farnosti má péče o nejmenší děti víceletou tradici, nabízí rozmanité sportovní, tvořivé, vzdělávací a duchovní aktivity. Díky úzké spolupráci s místní organizací Orla funguje již třetím rokem v prostorách orlovny celodenní hlídání dětí pod názvem Jabula. Tamní nadšenci - rodiče, organizátoři a dobrovolníci - totiž svoje úsilí svěřili do ochrany a přímluvy P. Janu Bulovi, mladému knězi, který v regionu působil, obětavě se věnoval dětem a mládeži a který byl v tzv. babickém procesu komunistickou diktaturou umučen. A tak i nově budovaná školka ponese jeho jméno. Potěšitelné je, že celé dílo bude mít i další ochránce: novostavba vzniká také díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na jejich pozemku v areálu domova pro seniory - Domu sv. Antonína. Všichni zúčastnění se již těší na vzájemné mezigenerační propojení a spolupráci," říká Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, která má na starosti oblast církevního školství.

"Nově zřizovaná mateřská škola bude otevřená všem dětem bez rozdílu, víra rodičů není podmínkou přijetí. Její výchovný program klade důraz na bezvýhradné přijetí každého dítěte a na rozvíjení přátelství, pomoci, bratrské lásky i vztahu k Bohu. Pedagogové vnímají, že je důležité, aby děti mohly zažívat, že vztah k Bohu může být velkou posilou, obohacením a inspirací pro život. Je samozřejmé, že školka počítá i s úzkou spoluprací s rodinou dítěte, chce nabízet i další aktivity a akce pro rodiny dětí i širokou veřejnost.

Moravskobudějovičtí farníci a rodičovská veřejnost věří, že se novostavbu školky podaří vybudovat včas a od nového školního roku bude zahájeno vzdělávání padesáti dětí z města i okolí," doplňuje Marie Pospíšilová. 

Na novostavbu školky, jejíž rozpočet je 17 milionů Kč, vyčlenil investor - Biskupství brněnské - prostředky z finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. Jen díky této dohodě se státem je dílo postupně realizováno a církev tak může nabídnout lidem v Moravských Budějovicích svoji službu.

Novostavbu mateřské školy realizuje stavební firma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Firma je znalá místa stavby, neboť se podílela i na přístavbě Domova sv. Antonína.

(Fotogalerie ze žehnání MŠ JABULA v kostele sv. Jiljí: Jiří Dočekal)

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019

Papež František: Poctivá kritika je vždy otevřená odpovědi

Během návratu z pastorační návštěvy Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia odpovídal papež František na palubě letadla hodinu a půl na otázky novinářů, kteří jej doprovázeli. Přinášíme odpověď na jednu ze sedmi položených otázek týkající se kritických názorů na jeho pontifikát. Ptal se Jeason Drew Horowitz z deníku The New York Times.
12.09.2019