Novou MŠ JABULA svěřili přímluvám P. Jana Buly

V srdci Vysočiny, Moravských Budějovicích, se již těší na novou školku. Výstavba křesťanské mateřské školy JABULA, jejímž zřizovatelem i investorem je Biskupství brněnské, již totiž běží naplno. V sobotu 21. února 2016 zde generální vikář brněnské diecéze požehnal základní kámen tohoto předškolního zařízení.
Publikováno: 22. 2. 2016 1:00

Brno: "V místní salesiánské farnosti má péče o nejmenší děti víceletou tradici, nabízí rozmanité sportovní, tvořivé, vzdělávací a duchovní aktivity. Díky úzké spolupráci s místní organizací Orla funguje již třetím rokem v prostorách orlovny celodenní hlídání dětí pod názvem Jabula. Tamní nadšenci - rodiče, organizátoři a dobrovolníci - totiž svoje úsilí svěřili do ochrany a přímluvy P. Janu Bulovi, mladému knězi, který v regionu působil, obětavě se věnoval dětem a mládeži a který byl v tzv. babickém procesu komunistickou diktaturou umučen. A tak i nově budovaná školka ponese jeho jméno. Potěšitelné je, že celé dílo bude mít i další ochránce: novostavba vzniká také díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na jejich pozemku v areálu domova pro seniory - Domu sv. Antonína. Všichni zúčastnění se již těší na vzájemné mezigenerační propojení a spolupráci," říká Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, která má na starosti oblast církevního školství.

"Nově zřizovaná mateřská škola bude otevřená všem dětem bez rozdílu, víra rodičů není podmínkou přijetí. Její výchovný program klade důraz na bezvýhradné přijetí každého dítěte a na rozvíjení přátelství, pomoci, bratrské lásky i vztahu k Bohu. Pedagogové vnímají, že je důležité, aby děti mohly zažívat, že vztah k Bohu může být velkou posilou, obohacením a inspirací pro život. Je samozřejmé, že školka počítá i s úzkou spoluprací s rodinou dítěte, chce nabízet i další aktivity a akce pro rodiny dětí i širokou veřejnost.

Moravskobudějovičtí farníci a rodičovská veřejnost věří, že se novostavbu školky podaří vybudovat včas a od nového školního roku bude zahájeno vzdělávání padesáti dětí z města i okolí," doplňuje Marie Pospíšilová. 

Na novostavbu školky, jejíž rozpočet je 17 milionů Kč, vyčlenil investor - Biskupství brněnské - prostředky z finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. Jen díky této dohodě se státem je dílo postupně realizováno a církev tak může nabídnout lidem v Moravských Budějovicích svoji službu.

Novostavbu mateřské školy realizuje stavební firma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Firma je znalá místa stavby, neboť se podílela i na přístavbě Domova sv. Antonína.

(Fotogalerie ze žehnání MŠ JABULA v kostele sv. Jiljí: Jiří Dočekal)

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020