V Nigérii bylo zabito až 11.500 křesťanů, uvádí nová zpráva

V letech 2006-2014 bylo v Nigérii zabito 9.000 – 11.500 křesťanů. Vyplývá to ze zprávy, kterou vydala organizace Open Doors monitorující pronásledování křesťanů ve světě, společně s ekumenickou organizací Křesťanská asociace v Nigérii.
Publikováno: 25. 2. 2016 1:00

Abuja: Podle zprávy „Crushed but not Defeated“ (rozdrceni, avšak ne poraženi), opustilo v letech 2000-2014 své domovy až 1.3 milionů nigerijských křesťanů. V témže období bylo v severní Nigérii opuštěno, zavřeno nebo poničeno 13.000 kostelů. Kvůli působení teroristické organizace Boko Haram bylo v loňském roce půl milionů věřících stále mimo domov.

Ve středu publikovanou zprávu sestavila organizace Open Doors, jež monitoruje pronásledování křesťanů ve světě, společně s největší ekumenickou organizací v Africe Křesťanská asociace v Nigérii.

„Výzkum ukazuje, že desítky let cíleného nábožensky motivovaného násilí mělo větší dopad na církev v severní Nigérii, než se očekávalo,“ píše se ve zprávě. „V některých oblastech severní Nigérie byla křesťanská přítomnost téměř vymazána nebo podstatně zmenšena.“

Ohrožena je také sociální soudržnost mezi příslušníky různých náboženství. Z křesťanů a muslimů se stále více stávají oddělené skupiny, jež se sdružují na periferiích, v samostatných městských čtvrtích nebo v určitých venkovských oblastech, tvrdí zpráva.

Dokument ukazuje, že ačkoliv jsou známými příčinami násilí v severní Nigérii etnické rozdíly, politické boje a nerostné bohatství, útoky zaměřené na křesťany mají četné důvody, v nichž hrají roli náboženské, sociální i ekonomické aspekty. Společným jmenovatelem je obrana pozic islámu v oblasti.  Útoky pak pocházejí nejen ze strany teroristických organizací, jako je Boko Haram, ale i od pastevců z etnik Hausa a Fulani a ze strany zdejší politické či náboženské elity.

Přesto je na zde stále početná křesťanská menšina, která má sjednocující potenciál. Církev se podle zprávy nemá uzavírat sama v sobě a nemá rezignovat na společenský život. Měla by se naopak angažovat ve společnosti a zasazovat se o spravedlnost, mír a smíření. K tomu však potřebuje pomoc mezinárodního společenství, uzavírá zpráva.

(zdroj: Open Door, Fides, Křesťanská asociace v Nigérii; foto: UNHCR)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. srpna 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi a Radiu Proglas.
10.08.2020

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020