V Nigérii bylo zabito až 11.500 křesťanů, uvádí nová zpráva

V letech 2006-2014 bylo v Nigérii zabito 9.000 – 11.500 křesťanů. Vyplývá to ze zprávy, kterou vydala organizace Open Doors monitorující pronásledování křesťanů ve světě, společně s ekumenickou organizací Křesťanská asociace v Nigérii.
Publikováno: 25. 2. 2016 1:00

Abuja: Podle zprávy „Crushed but not Defeated“ (rozdrceni, avšak ne poraženi), opustilo v letech 2000-2014 své domovy až 1.3 milionů nigerijských křesťanů. V témže období bylo v severní Nigérii opuštěno, zavřeno nebo poničeno 13.000 kostelů. Kvůli působení teroristické organizace Boko Haram bylo v loňském roce půl milionů věřících stále mimo domov.

Ve středu publikovanou zprávu sestavila organizace Open Doors, jež monitoruje pronásledování křesťanů ve světě, společně s největší ekumenickou organizací v Africe Křesťanská asociace v Nigérii.

„Výzkum ukazuje, že desítky let cíleného nábožensky motivovaného násilí mělo větší dopad na církev v severní Nigérii, než se očekávalo,“ píše se ve zprávě. „V některých oblastech severní Nigérie byla křesťanská přítomnost téměř vymazána nebo podstatně zmenšena.“

Ohrožena je také sociální soudržnost mezi příslušníky různých náboženství. Z křesťanů a muslimů se stále více stávají oddělené skupiny, jež se sdružují na periferiích, v samostatných městských čtvrtích nebo v určitých venkovských oblastech, tvrdí zpráva.

Dokument ukazuje, že ačkoliv jsou známými příčinami násilí v severní Nigérii etnické rozdíly, politické boje a nerostné bohatství, útoky zaměřené na křesťany mají četné důvody, v nichž hrají roli náboženské, sociální i ekonomické aspekty. Společným jmenovatelem je obrana pozic islámu v oblasti.  Útoky pak pocházejí nejen ze strany teroristických organizací, jako je Boko Haram, ale i od pastevců z etnik Hausa a Fulani a ze strany zdejší politické či náboženské elity.

Přesto je na zde stále početná křesťanská menšina, která má sjednocující potenciál. Církev se podle zprávy nemá uzavírat sama v sobě a nemá rezignovat na společenský život. Měla by se naopak angažovat ve společnosti a zasazovat se o spravedlnost, mír a smíření. K tomu však potřebuje pomoc mezinárodního společenství, uzavírá zpráva.

(zdroj: Open Door, Fides, Křesťanská asociace v Nigérii; foto: UNHCR)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019