Není spor o Madonu z Veveří zbytečný?

V souvislosti se včerejším stanoviskem Národní galerie v Praze týkajícího se vydání obrazu Madony z Veveří přinášíme vyjádření právního zástupce Římskokatolického farního úřadu Veverská Bítýška JUDr. Františka Severina. Osvětluje současnou lehce nepřehlednou situaci a je doplněním k mediálnímu vyjádření Jihomoravského kraje či ministerstva kultury na toto téma.
Publikováno: 17. 2. 2016 0:00

Brno: „Národní galerie ve svém požadavku, aby vlastník obrazu Madony z Veveří předložil „zákonný souhlas příslušného krajského úřadu, Odboru památkové péče, s přemístěním obrazu ze sbírek Národní galerie v Praze“ vychází z chybného subjektivního výkladu ust. § 18 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků.  Uvedený paragraf říká „Movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče,“ říká Severin.

"Podle předchozího výkladového stanoviska ministerstva kultury České republiky (viz např. "Příručka vlastníka kulturní památky - Kulturní památky a péče o ně", kterou zpracovalo a na svých stránkách distribuuje ministerstvo kultury ČR: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/obcan-a-nakladani/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky-kulturni-pamatky-a-pece-o-ne-2273/ , konkrétně stěžejní pasáž 7 Přemísťování kulturních památek, není tento požadavek důvodný, pokud kulturní památka bude i po transferu umístěna v místě veřejně přístupném. Dále rovněž i podle písemného stanoviska Národního památkového ústavu (přípis č.j. NPÚ-371/8588/2016 ze dne 02.02.2016) a Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj (usnesení č.j. JMK 12078/2016 ze dne 25.01.2016) bylo související řízení o udělení souhlasu ve znění požadovaném Národní galerií v Praze odmítnuto právě s odkazem na skutečnost, že tento souhlas se vydává pouze v případě, kdy se jedná o trvalé přemístění kulturní památky z veřejně přístupného místa. Pokud se bude kulturní památka i nadále po přemístění nacházet v místě veřejně přístupném (jako je tomu v tomto konkrétním případě umístěním v Diecézním muzeu v Brně), pak se souhlas nevydává," doplňuje právní zástupce farnosti.

Vlastník obrazu Madony z Veveří - farnost Veverská Bítýška v této souvislosti proto vítá i dnešní stanovisko památkové inspekce ministerstva kultury, které usvědčuje Národní galerii v Praze z chybného výkladu obecně závazného právního předpisu a tedy i z fakticky neuskutečnitelného požadavku předložení nesmyslného dokumentu,“ uzavírá JUDr. František Severin.

Podrobnosti připravujeme.

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021